Změny u státních zástupců

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Spory ho připravily o funkci. Řeč je o dnes už bývalém pražském vrchním státním zástupci Jiřím Kulvejtovi. Ve středu ho odvolal ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Důvod? Dlouhodobé napětí mezi vedením Vrchního státního zastupitelství v Praze a Nejvyššího státního zastupitelství v Brně kvůli způsobu řízení úřadu. Kulvejta vystřídal ve funkci pražského vrchního zástupce Vlastimil Rampula.

/ukázka/

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Při zpětném hodnocení Kulvejtovy práce jako vrchního žalobce považuje Renáta Vesecká za negativa malé prosazování role státního zástupce jako pána přípravného řízení. O konkrétních případech, kde se tak dělo, se však veřejnost zatím nic nedozvěděla. Jako o možném Kulvejtově nástupci se mluvilo o Jiřím Grygárkovi, který však byl žalobcem u represí proti zadrženým při protikomunistických demonstracích.

Libor GRYGÁREK, státní zástupce /natočeno 6. 2. 2007/
——————–
Mým úkolem bylo dohlížet, aby byla dodržována důstojnost, a aby žádným způsobem nedocházelo tedy k porušování tehdy platných předpisů.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Tak se Grygárek bránil argumentům o možné pomoci komunistické Státní bezpečnosti před listopadem 1989. Renáta Vesecká se Grygárka zastala.

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně /natočeno 6. 2. 2007/
——————–
K jeho osobě musím říci, že výsledky jeho práce na vrchním státním zastupitelství považuji za práci profesionála.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Od nového vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly očekává ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil razantnější přístup v postihování hospodářské kriminality a také korupce.

/konec ukázky/

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Dalším hostem Otázek je teď nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. Děkuji, že jste přijala mé pozvání. Vítejte v Otázkách. Dobrý den.

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Ve kterých konkrétních případech nebylo pražské vrchní státní zastupitelství, jak sama říkáte, pánem trestního řízení, že bylo nutné Jiřího Kulvejta odvolat?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Dovolte mi trošku širší rozvedení tohoto problému, protože vrchní státní zastupitelství není pouze orgánem dozorovým, ale je i orgánem dohledovým a moje představa o fungování této instituce je v poněkud jiných dimenzích, nežli tomu bylo u pana vrchního státního zástupce, takže jsme se vzájemně dohodli na tom, že je potřeba učinit změnu. Moje představa je taková, že by všichni státní zástupci v celém resortu měli být ve své činnosti daleko aktivnější a efektivnější a právě řídící činnost vrchního státního zastupitelství ve vztahu i ke krajským státním zastupitelstvím, pokud se týká dohledu, by měla tyto parametry splňovat.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Můžete tedy uvést nějaké konkrétní případy, kde ta aktivita a efektivita byla ne zcela dobrá z vašeho pohledu, proč bylo nutné sáhnout k odvolání Kulvejta?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Já nechci rozebírat a hovořit o zcela konkrétních trestních věcech, protože si myslím, že se jedná o interní záležitosti, které je potřeba vyřídit interně. Já co bych chtěla prezentovat navenek, je skutečně to, že se domnívám, že je potřeba zvolit nový styl řízení, nový styl kontroly. Předpokládám …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Byla … Promiňte, že vstoupím do vaší řeči. Byla tou poslední kapkou například i situace, kdy došlo k odvolání státního zástupce Dolejšího, který měl na starosti závažnou kriminalitu? Byla to ta poslední kapka, poslední hřebíček do rakve Jiřího Kulvejta, když to řeknu velmi metaforicky a nadneseně?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Určitě změna vrchního státního zástupce není otázkou okamžitého řešení, okamžitého rozhodování. Já s panem vrchním státním zástupcem jsem o této problematice, o těch mých představách diskutovala v podstatě od dubna loňského roku. Společně jsme vyhodnocovali některé skutečnosti a zjistili jsme, že máme rozdílný názor. Otázka samozřejmě obsazení místa speciálního odboru vrchního státního zastupitelství je otázkou také velice důležitou, nicméně personální otázky jsou věcí vrchního státního zástupce. Zájmem mým je jedině funkčnost tohoto státního zastupitelství. Nemohu zasahovat do otázek personálních.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Uvažujete o tom, že by státní zástupce Dolejší šel na Nejvyšší státní zastupitelství nebo jaký bude jeho další osud poté, co ho, co ho pražský, dnes už odvolaný pražský vrchní státní zástupce Kulvejt odvolal z jeho funkce?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Já tuším, že byste rád, kdybych odpověděla konkrétně o personálních otázkách některých osob, ale rozhodně tak nebudu činit, dokud věci nebudou projednány s osobami, kterých se dotýkají. Takže svoje personální …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Ale jednáte, jednáte s Dolejším, aby přešel k vám na Nejvyšší státní zastupitelství nebo ho chcete na pražském vrchním zastupitelství?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Svoje personální záměry samozřejmě nebudu dopředu nikterak zmiňovat, nikterak prodiskutovávat.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
A kdy bude jasno, jaký bude další osud státního zástupce Dolejšího?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Já myslím, že to není problém, může zůstat státním zástupcem vrchního státního zastupitelství, může se stát zástupcem městského státního zastupitelství, obvodních státních zastupitelství, Nejvyššího státního zastupitelství. To skutečně není věc na pořadu dne.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Deník Právo a později i další média referovaly 6. února, že Kulvejtovým nástupcem se může stát státní zástupce Libor Grygárek. Vy jste označila za zarážející úniky informací o Grygárkově předlistopadovém působení v roli státního žalobce. I média referovala vlastně o spisech, kde působil Grygárek jako státní žalobce. Budete žádat od ministra vnitra Ivana Langera informace, jak je možné, že se spisy a Grygárkovo působení dostaly, dostaly na veřejnost?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Především co mě velice zarazilo, byly spekulace o jméně Libora Grygárka, protože skutečně …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Vy jste je ale nikdy nevyvrátila.

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Taky jsem je ale nikdy nepotvrdila, protože …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Ale kdybyste je vyvrátila, tak by ty spekulace nežily svým životem.

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
To jsou ty samé záležitosti, jako je třeba věc doktora Dolejšího, kterou jste nyní rozvířil. Personální věci, které nejsou projednány, já rozhodně nebudu dopředu medializovat. Takže v tomto případě mohu i zpětně říci, že osoba Libora Grygárka se neměla stát vrchním státním zástupcem. A co jsem považovala za velice zarážející, byl skutečně únik informací z osobního spisu. Myslím si, že by to mělo zarazit každého a každý by se nad tímto měl pozastavit. Za tuto moji úvahu jsem byla napadena, jestli mohu použít toto slovo, ze strany pana Uhla, který vyslovil podivení nad tím, že se pozastavuji nad únikem informací z osobního spisu. Na druhou stranu dnes v jeho článcích čtu, že zásadně s otevíráním archivů StB vyvstává u něj otázka zvýšené ochrany osobnosti. Takže v tomto směru si myslím, že jeho argumenty byly ryze účelové ve vztahu k osobě Grygárka, když dnes brojí za zvýšenou ochranu osobnosti.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Když zůstaneme právě na té obecné rovině týkající se například i otevírání archivů StB a projektu Otevřená minulost, který byl v tomto týdnu prezentován ministrem vnitra Ivanem Langerem. Co si vy myslíte z pohledu státního zástupce, bude tady dotčeno právo lidí na ochranu soukromí a může to být v rozporu s Listinou základních práv a svobod, protože bezesporu v těch spisech budou figurovat i vaši podřízení státní zástupci, jako například Libor Grygárek.

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Já nevidím důvod, proč by v těchto spisech měl figurovat Libor Grygárek, protože se jedná o spisy StB, které souvisí v podstatě se spolupracovníky StB. Takže si myslím, že to, co jste řekl, se naprosto nemusí a předpokládám a doufám nezakládá na realitě, protože všichni …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Ale tam mají být všechny ty případy, pokud se nemýlím, nejen spolupracovníci StB, že nepůjde jenom čistě o registr svazku, ale půjde i o případy o tom, jakou roli tam hráli žalobci a podobně …

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Ano, ale v činnosti …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
… bezesporu ten Grygárkův spis, který unikl na veřejnost, se stane i asi veřejným spisem v budoucnosti předpokládám.

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Jednalo se o spisy nebo jedná se o spisy StB. My tady hovoříme o osobním spisu, to není spis StB a hovoříme tady o klasických trestních spisech, což také nejsou spisy StB. Takže k těm státním zástupcům bych ještě velice ráda uvedla, že všichni státní zástupci prošli v roce 94 jednak lustrací a jednak i aktem renominace, to znamená, že o nich jednaly občanské komise, o nich se jednalo na ministerstvu, kdy ministr znovu potvrzoval do funkcí státní zástupce, kteří před tím pracovali jako prokurátoři. Takže já nevidím důvod, proč by se ve svazcích měli objevovat státní zástupci. Pokud se tak stane, tak samozřejmě se tou otázkou budu zabývat.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Nemáte, paní nejvyšší státní zástupkyně, obavy, že u vašich podřízených se může stát případ Mihál, který jsme sledovali u policie, a kdy Pavol Mihál musel opustit vedení české pobočky Interpolu, protože měl de facto lustrační, negativní lustrační osvědčení na jiné jméno. Vylučujete, že by se takový případ mohl stát ve státním zastupitelství?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Já nemám sebemenší informaci nebo jakoukoliv indicii o tom, že by takovéto osoby na státním zastupitelství pracovaly. A ještě mi dovolte snad jednu zmínku, kdy v současné době je panem senátorem Štětinou označován státní zástupce Obst jako osoba, která získala, jak jsem se dočetla v tisku, prověrku pro práci s utajovanými skutečnostmi podvodem. To mě velice znepokojilo, tato věta a rozhodně ji neponechám stranou, rozhodně samozřejmě se jí budou věnovat, ač nemám jakékoliv indicie, ale doufám …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Takže budete prověřovat prověrku státního zástupce Obsta.

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Ehm…

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Okolnosti získání prověrky.

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Okolnosti získání prověrky byly označeny za podvod. Podvod je trestné jednání, proto se domnívám, že by tato skutečnost měla být prověřena. Samozřejmě, pokud by se prokázalo, že něco takového se stalo, pak vyvodím odpovědnost vůči konkrétním osobám, které se na tom podílely, ale na druhou stranu zase očekávám, že v případě, že se prokáže, že toto tvrzení je nepravdivé, tak i pan senátor Štětina pro sebe vyvodí patřičnou odpovědnost.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Odpovědnost znamená omluvu, že se omluví státnímu zástupci Obstovi?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Předpokládám, že sám vyhodnotí, jaký důsledek takovýmto nepravdivým tvrzením eventuálně mohl způsobit.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Není ale zapotřebí dělat v rámci státního zastupitelství to, čeho jsme svědky teď u policie, očistu státního zastupitelství, druhou vlnu prověrek u řídících pracovníků na jednotlivých úrovních státních zástupců.

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Ještě jednou bych chtěla říci, že skutečně na rozdíl od policie všichni státní zástupci do jednoho prošli lustrací, prošli renominací, a pokud se týká vedoucích pracovníků, to znamená okresní, krajští, vrchní i na Nejvyšším státním zastupitelství a jejich náměstci, tak jsou osobami, které se mohou seznamovat s utajovanými skutečnostmi, a to v předcházejícím období s těmi nejpřísněji utajovanými, to znamená, že byli prověřeni na stupeň přísně tajné a tam proběhly všude velice důsledné a podrobné prověrky NBÚ. Takže já nemám důvodu tyto vlastně tři fakty nějak zpochybňovat, pakliže nemám nějakou konkrétní indicii, která by mě k tomu vedla.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Po odvolání pražského vrchního státního zástupce v tomto týdnu považujete situaci ve vedení jednotlivých státních zastupitelství, těch stupňů za už, řekněme, stabilizovanou, dobrou, že nebudete sahat k dalším personálním opatřením?

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Vy po mně chcete odpověď, abych řekla …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Jestli jste spokojená.

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
… že někdy do budoucna nebudou prováděny další změny.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Ne, teď aktuálně, v následujícím měsíci, dvou.

Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně
——————–
Já samozřejmě předpokládám, že na vrchním státním zastupitelství ještě určité personální změny proběhnou, protože jednotlivá osoba, byť ve vedení, asi nemůže sama obsáhnout celou tu změnu stylu řízení, takže tam předpokládám, že pan vrchní státní zástupce ještě určité personální kroky, možná reorganizaci bude provádět. Pokud se týká dalších změn, tak samozřejmě je vše odvislé od plnění úkolů státního zastupitelství.