Zírám, zíráš, zíráme

ZKRAJE TÝDNE JAROMÍRA ŠTĚTINY

Občas zíráme. Zírání (neboli hledění s podivem) má přitom osobitou fyziognomii: oči mírně vytřeštěné, naplněné překvapením, ústa pootevřená, dolní čelist poněkud pokleslá, což odborníci nazývají mandibulární depresí. Naposledy jsme zírali nad záběry pořízenými Českou televizí na Letné 1. května. Osamělý muž dlouho stojí mezi komunisty a poslouchá projev jejich předsedy. Když pak nevydrží absurditu řečníkových tvrzení, zvolá: „Grebeníček lže.“ Muž nazvaný Grebeníček pronese slavnou větu o primitivovi, kterého je třeba odvést, a několik minut nato odvlečou označenou osobu uniformovaní policisté a podivní muži v civilu, jimž zpod vest koukají pásy podpažních pistolových pouzder, k autu. Ani na opakované výzvy uneseného muže se nelegitimují a nacpou ho do auta jako zločince, nasadí mu pouta a odvezou pryč. To za asistence policejní koňské jízdy a těžkooděnců policejní zásahovky.
Znovu jsme zírali o druhém květnovém týdnu: branně bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny chtěl projednat adekvátnost zásahu, ale nestalo se tak -sociálnědemokratičtí a komunističtí poslanci svorně projednávání zablokovali. Do třetice nám bylo dopřáno rozkoše pokleslé čelisti z prohlášení tiskové mluvčí policejního prezidia, která -v souladu se svým rezortním ministrem -považuje zásah za oprávněný a tvrdí, že neexistují legislativní normy, podle nichž by mohla Policie ČR postupovat proti činnosti komunistické strany. A tady se právě mluvčí policie, policie sama i ministr vnitra mýlí: představitelé komunistické strany soustavně porušují paragraf 260 existujícího trestního zákona č. 140/1961 Sb., kde se mimo jiné říká, že bude potrestán odnětím svobody ten, kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které hlásá třídní zášť.
„Dvěstěšedesátku“ porušují představitelé KSČM již svým Programovým prohlášením pro období do VII. sjezdu, přijatým na VI. sjezdu v květnu 2004. Říká se tam: KSČM nadále opírá svou politiku o Marxovu tezi, že svět nelze jen vykládat, ale je nutno jej změnit. A jakým způsobem chce KSČM měnit, může zjistit kterýkoliv policista, když si přečte Marxovy návody k násilí a třídní zášti uvedené v bibli našich komunistů, Komunistickém manifestu: Cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu. Postupně vyrvat a kontrolovat všechen kapitál, což se ovšem může stát nejprve jen despotickými zásahy do vlastnického práva. Atd. Atd. Je zarážející, jak česká policie tendenčně měří dvojím metrem: násilně zadržuje ty, kteří žádají dodržování zákona, a blahovolně přehlíží porušování zákona komunisty, kteří vyzývají k násilnému svržení demokratického režimu. Je třeba jednat. Abychom náhodou nezírali ještě více.

O autorovi| JAROMÍR ŠTĚTINA, Autor je spisovatelem, senátorem Parlamentu ČR