Ze senátní pošty: Proč budu volit Švejnara?

Vážený pane Bosáku,

 

otázka, kterou jste mi položil, je zcela legitimní a správná otázka . Je však určená pro pana Švejnara i pro pana Klause. Já jako volitel jsem postaven před výběr, kterého z nich zvolit. Proč jsem si z obou vybral pana Švejnara, jsem již ozřejmil v předešlé odpovědi.

 

Srdečně Jaromír Štětina

 

 

16.ledna 2008  10:23

Vážený pane senátore,

děkuji za Vaši brzkou odpověď. S tím, co jste napsal, musím souhlasit, alespoň si to myslím, každý slušný občan. Vyloučení komunistů z veřejně politického života je důležité pro vytváření budoucí společnosti.

Otázka: Proč Švejnar žádá podporu komunistů pro volbu. Jak může své názory myslet vážně, když je jedním dechem kritizuje a druhým žádá o podporu při volbě presidenta. Nebo si myslí, že jej pomůžou zvolit presidentem a pak jej za podpory senátu či sněmovny nechá rozpustit či zakázat. Vždyť je to proti zdravému rozumu. President by měl být volen napříč demokratickými stranami bez účasti KSČM. Vím, že to v současné době nejde, a tak Vaše přesvědčení hodíte za hlavu a ruku v ruce s komunisty k volbám. Není poctivější nesnažit se vyhrát za každou cenu, ale udržet si slušnou tvář?

Děkuji a s pozdravem

Tomáš Bosák

 

  1. ledna 2008  9:57

 

Vážený pane Bosáku,

 

děkuji Vám za dopis a ubezpečuji Vás, že budu volit pana Švejnara   především pro jeho jasně vyjádřený postoj ke komunistům, který zformuloval  (a mnohokrát uveřejnil) ve čtyřech svých postulátech:

 

1) KSČM jasně nedeklarovala potřebu našeho členství v NATO. Naopak má  ve

svém programu vystoupení ČR z NATO.

2) KSČM jasně nedeklarovala právo na soukromé vlastnictví.

3) KSČM se nedistancovala od zločinů své předchůdkyně KSČ.

4) KSČM neodmítla násilí jako prostředek k dosažení svých cílů.

 

Nejen mezi kandidáty na prezidenta, ale i mezi českými politiky obecně se nenašel nikdo, kdo by podrobil komunisty tak drtivé kritice. Nejdůležitější ze Švejnarových postulátů je ten čtvrtý. Švejnar jím říká, že KSČM porušuje ústavu tohoto státu, neboť nesplňuje bod 4 Hlavy první naší ústavy, který říká, že součástí našeho politického systému mohou být pouze ty strany a hnutí, které odmítají násilí jako prostředek k dosažení svých cílů. KSČM to neodmítla, naopak stále oficiálně opírá svoji činnost o marxismus a leninismus, který použití násilí k dosažení politických cílů zcela jasně vyžaduje.

 

Předpokládám, že v brzké době se objeví další snahy vyřešit právní schizofrenii vzniklou tím, že jedna z politických stran porušuje ústavu. Řešení vidím v rozpuštění KSČM, neboť podle Zákona o politických stranách může Nejvyšší správní soud rozpustit politickou stranu právě kvůli porušování ústavy. O prozkoumání, zda nějaká strana porušuje ústavu může podle zákona Nejvyšší správní soud požádat buď vláda či právě prezident. Proto si ze dvou kandidátů volím jako volitel profesora Švejnara.

 

S přátelskou úctou

Jaromír Štětina

 

 

  1. ledna 2008 23:24

 

Vážený pane senátore,

 

vždy jsem Vás obdivoval jako neúnavného bojovníka proti komunistům. Za Vaše postoje si Vás velice vážím i když s mnoha názory nesouhlasím. Nevím, zda je pravdou, že v únorových volbách presidenta budete podporovat pana Švejnara. Do jisté míry je mě to jedno. Pana Švejnara neznám, ale domnívám  se, že ze země odešel ,aby mohl svobodně žít a nemusel pracovat s komunisty. Současného pana presidenta si velice vážím, ale mezi jeho obdivovatele nepatřím. Domnívám se, že  zvolení  pana  Švejnara presidentem závisí na hlasech komunistů, bez jejich všech hlasů nemůže být nikdy zvolen. Pak vůbec nechápu, proč utíkal ze země a dnes budou jedni z jeho nejbližší spolupracovníci. Nebo se bláhově domnívá, že za tuto pomoc nebudou nic chtít. Pokud je pravda, že se spojíte s komunisty při volbě presidenta , tak Vaše veřejné vystupování v duchu antikomunismu je pouze faleš a klam a jde Vám jenom o místo senátora jako mnoha dalším. A Vaše názory jsou jen pózou pro voliče. V televizi jsem viděl vystoupení soudruha Filipa jak říká, že přežije to vaše společné hlasování. Tak Vám přeji, aby jste to také ve zdraví přežil a po 8. únoru 2008 se z Váš opět stal neohrožený bojovník proti, již kolegům.

 

S pozdravem

Tomáš Bosák