ZA DVA TŘI ROKY BUDE POLICIE ZDRAVÁ

Václav Havel se k české politice příliš nevyjadřuje, ale události, k nimž nedávno došlo v policii, ho k tomu donutily. „V policii je tolik průšvihů jako nikdy a ministr i policejní prezident se tváří jakoby nic.“ Bývalý prezident upozornil hlavně na hromadné odchody z Kubicova Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a na odchod ředitelky Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Renaty Strnadové. „Myslím, že ministr vnitra i policejní prezident by měli být hnáni k odpovědnosti. Já jim prostě už nevěřím,“ řekl Havel. A co na to říká sám ministr vnitra IVAN LANGER (40)?

* Co říkáte na slova Václava Havla, že „perzekuce elitních kriminalistů dosáhla takové míry, že masově odcházejí“.

Každý má nějaký objem znalostí a informací. Já jakoukoliv kritiku, jež zazní na moji adresu, neberu jako útok, ale jako podnět k zamyšlení, jestli to, co dělám, dělám správně. Troufnu si ale tvrdit, že mám podstatně více zkušeností a informací o reálném stavu policie než Václav Havel.

* Na to ale přece nemusí být člověk příliš velký odborník, aby – když z ÚOOZ odchází padesát špičkových policistů – nevytušil, že se v policii děje něco divného.

Útvar měl dlouhodobě minus šedesát policistů, a o tom nikdo nemluvil. Nyní se v souvislosti s jedním zákonem rozhodlo odejít čtyřicet dalších.

* Za této situace je prý ohroženo vyšetřování některých významných případů.

Ne. To mohu jednoznačně popřít.

* Jak může útvar pokračovat v normální práci, když odejde tolik policistů? Takový podstav podle vás neohrožuje vyšetřování?

Policejní prezident a jeho náměstek dostali za úkol, aby společně s panem Kubicem zajistili kontinuitu vyšetřování všech případů, a byl jsem ujištěn, že tomu tak je. Současně si nedokážu představit, že by někdo, kdo dlouhá léta na něčem takovém pracoval, teď praštil dveřmi a řekl: „Mě to nezajímá,“ a odešel, aniž útvar předal v co nejlepším stavu.

* Takže vy jako ministr vnitra nemáte žádné obavy ze současné situace v policii?

V situaci, kdy vám chybí tolik policistů, se to někde projevit musí. To je logické. Ale byl jsem ujištěn a jsem neustále ujišťován, že vyšetřování rozpracovaných případů pokračuje dál a není nic ohroženo.

* Proč policisté podle vás odcházejí?

Je potřeba rozklíčovat motivy každého jednotlivého policisty. Co vím stoprocentně, není tam ani jeden důvod nazvaný nedůvěra. Jsou tam lidé, kteří slouží víc než dvacet pět let a rozhodli se odejít kvůli výsluhovým nárokům, jež jim dává služební zákon. Jsou tam lidé, kteří byli ve funkcích, pro něž nesplňovali předpoklady týkající se vzdělání, a věděli, že by museli ze svých funkcí odejít.

* Vy si myslíte, že odchody nemají souvislost s tím, že z policie odchází plukovník Kubice, a že řada policistů proto ztratila důvěru v současné vedení?

Chtěl jsem ještě dodat, že vedle těchto důvodů mohou být i určité pochybnosti. Někdo je například zvyklý s někým pracovat, a když ten člověk odchází, řekne si: Odejdu také. Otázka je, na čem je nedůvěra založena – jestli na tom, že přišlo nové vedení policie, které se snaží sjednotit strukturu celorepublikových útvarů, sjednotit metodiku práce a zavést jiný způsob a styl práce, než bylo zvykem. To se logicky někomu nemusí líbit. Teprve čas rozsoudí, jestli nedůvěra byla opodstatněná.

* Oni ale třeba mají nedůvěru k vedení policie ne kvůli strukturálním změnám, ale kvůli tomu, že donutilo k odchodu Jana Kubice.

Zkusme to dát do obecného rámce. Když jsem nastoupil do funkce, řekl jsem, že končí období výjimek, že platí stejný metr pro všechny – například v oblasti vzdělání policejních šéfů. A z logických důvodů se to mnoha lidem nemusí líbit a část jich právě odchází.

* Nejsou víc než chybějící vzdělání u některých policistů důležitější jejich dosavadní výsledky a zkušenosti? Myslíte si, že studenti, kteří místo zkušených policistů do policie teď přicházejí, je dokážou nahradit?

Vy už děláte hodnotící soud?

* Já se jen ptám.

Vy vycházíte z toho, že ÚOOZ je super elitní útvar. Já bych nikdy takový obecný soud neudělal. Spíše bych byl při posuzování konkrétních lidí opatrnější a myslím si, že už jenom fakt, že v něm tolik policistů celou dobu působilo bez odpovídajícího vzdělání, je důkazem, že ne všechno bylo z manažerského pohledu správně řízeno.

* Já se jen ptám, jestli výsledky nejsou důležitější než vzdělání?

Tady bych důsledně odlišil dvě věci. Můj osobní pohled na Jana Kubice jako na člověka a na policejního manažera. Považuji a budu ho považovat za symbol poctivého a čestného poldy, kterých by v policii mělo být víc. Ten druhý, praktický pohled ale říká, že ne vše dokázal zvládnout, a dodávám, že rozumím tomu, že i on si po x letech služby řekl, že končí a odchází. Musím razantně popřít, že by byl na něj vyvíjen nějaký tlak, aby odešel. Já jsem s ním hovořil a ptal jsem se ho, jestli má nějakou pochybnost o osobě nového policejního prezidenta, odpověděl, že ne. O osobě nového náměstka pro trestní řízení. Odpověď – ne. Je zde nový ministr. Pochybnost? Ne.

* Řekl Kubice během toho rozhovoru také něco jiného než ne?

Byl to velmi otevřený a přátelský rozhovor, který považuju za nestandardní, protože ministr by se neměl setkávat s řediteli jednotlivých policejních útvarů. Nicméně to byl rozhovor, o němž jsem informoval policejního prezidenta a příslušného náměstka.

* Co říkáte na spekulace, že odchod Kubice byl vynucený a že za ním byla i obava, aby nějakou „Kubicovu zprávu“ nevypracoval třeba v budoucnu i na ODS?

To je absurdní.

* Od policie teď odchází policejní šéf, o němž ČSSD tvrdila, že je napojen na ODS a že právě ve spolupráci s vámi byla zveřejněna i takzvaná Kubicova zpráva.

To je absurdní hloupost. Jiří Paroubek, když prohrál ve volbách, hledal berličku, o niž by se mohl opřít. Celé to přece vzniklo na základě nedůvěry uvnitř policie. Zpráva byla zveřejněna v Parlamentu proto, že policisté nejenom necítili podporu ze strany svých nadřízených, ale byli perzekvováni, když vyšetřovali kauzy související s organizovaným zločinem. V takovém okamžiku mám pochopení pro nestandardní krok, který byl zvolen. Mým úkolem jako ministra teď je, aby už nikdy žádná Kubicova zpráva nevznikla.

* V každém případě ji už nevypracuje Jan Kubice.

Současné změny, k nimž v policii dochází, jsou podstatně hlubší než jen změna ve vedení jednoho útvaru. Je kompletně nové vedení policie jako takové. Nový prezident a jeho zástupci. Noví ředitelé služby pořádkové a dopravní policie. Bude nové vedení útvaru pro odhalování korupce a závažné kriminality, útvaru pro boj s organizovaným zločinem. Do konce roku bude jmenováno pět nových krajských ředitelů a v průběhu tohoto a příštího roku se obmění asi 40 procent ředitelů na okresní úrovni.

* Myslíte si, že takové personální změny policii pomohou?

V policii vůbec nefungovala personální práce, a jestli něco absolutně absentovalo, tak to bylo vědomí odpovědnosti velitelů za jejich práci. To vše chceme změnit. Měníme to exekutivními opatřeními a v rámci reformy policie. Jsem přesvědčen, že to je změna, kterou policie bytostně potřebuje, a nejenom policie, ale i obyvatelé ČR. A to, že to bolí, že to není příjemné, protože měníme věci, které byly založeny před patnácti a někdy i před padesáti lety, tak to je přece logické.

* Odchází i ředitelka protikorupční policie Renata Strnadová. Proč?

To je kouzelné, jak se, když se řekne Kubice a Strnadová, někdy věci dávají do souvislostí a někdy jsou od sebe oddělovány. Já bych absolutně odlišil důvody jejich odchodů. Paní ředitelka Strnadová, když nastupovala do funkce, měla jasný úkol: změnit kvalitu práce tohoto útvaru a zabránit tomu, čím byl ten útvar pověstný, a to byly úniky informací. To se jí nepodařilo.

* Ředitelka Strnadová dostala těsně před svým odchodem důtku proto, že použila na zabezpečení počítačové sítě svého útvaru, která se hroutila horkem, peníze z fondu na platbu informátorů. Měla podle vás raději nechat zhroutit počítačovou síť?

Nevím, proč se usmíváte.

* Připadá mi totiž, že se zachovala logicky, i když při tom třeba porušila nějaký byrokratický předpis.

Ona jako vrcholný manažer musí, chce-li, aby byla respektována určitá pravidla, jít sama vzorem a pravidla respektovat.

* A způsobit tak policii třeba daleko větší škodu?

Neznám detaily. Já nevím, jestli to tak bylo, ale nepochybně existují způsoby, jak provést finanční operaci tak, aby byly dodrženy předpisy.

* A stane se to zrovna, když je kritizována koaličními politiky za „příliš důkladné“ vyšetřování vicepremiéra vlády.

Rozumím tomu, že jste zaměřen na případ této důtky, ale pro mě je tato důtka naprosto nepodstatná v objemu změn, k nimž teď v policii dochází. Jsem přesvědčen a ona to akceptovala, že došlo k pochybení. Manažer prostě musí být připraven na to, že když pochybí, je potrestán.
Byla potrestána důtkou a tím věc byla vyřešena. Důvod pro její odchod je pro mě pochopitelný, neboť sama rozpoznala, že základní úkol, který dostala – zabránit únikům informací – splněn nebyl.

* Já si myslel, že policejní šéfové mají jako základní úkol usvědčovat zločince.

V případě trestní kauzy vicepremiéra Čunka vypadala policie jako pověstný cedník, z něhož „crčely“ informace proudem, a to je pro mě neakceptovatelné a nemělo by to být akceptovatelné pro žádného člověka, který žije v této zemi, protože to zásadním způsobem nahlodává důvěryhodnost policie jako takové.

* Proč jste například takto „nekřičel“, když z policie unikaly informace o Jiřím Paroubkovi? O jeho sexuálním chování a podobně, které byly zveřejněny v Kubicově zprávě?

Dáváte rovnítko někam, kde není. Nesouhlasím s vámi a teď si do vás šťournu. Myslel jsem si, že budete na tento rozhovor lépe připraven. V případě Jiřího Čunka existovalo trestní řízení a existovaly trestní spisy, z nichž unikaly informace. To, o čem hovoříte vy, je obsah zprávy, kterou předložil Kubice parlamentní komisi.

* A proč v té zprávě, která měla informovat o prolínání organizovaného zločinu do politiky, byly irelevantní informace o soukromí tehdejšího premiéra? Nebyly tam jen kvůli tomu, aby se pak zveřejnily?

To nebyly informace, které by unikly z trestních spisů. To je zásadní rozdíl. To byly informace, které se staly veřejnými tím, že někdo – a dosud není jasné kdo – je zveřejnil. Já jsem rád, že bylo prokázáno, že to bahno a špína, kterou na mě tehdy nakydala sociální demokracie, když tvrdila, že jsem to byl já, kdo tu zprávu zveřejnil, se ukázaly jako zcela neoprávněné.

* V obou případech však šlo o úniky policejních informací, jež někoho poškodily. A pokud se vám to nelíbí, měl byste kritizovat oba způsoby úniku, ne?

Já už ale v té době označil krok plukovníka Kubice za nestandardní, ale lidsky pochopitelný.

* Mimochodem, proč – když jste neměl se zveřejněním Kubicovy zprávy nic společného – jste musel zaplatil pokutu od NBÚ – 9000 Kč za špatnou manipulaci s touto zprávou?

Je dobré si přesně popsat, k čemu došlo. Byl jsem několik měsíců skandalizován. Byl jsem odposloucháván a byl jsem obviňován, že jsem to byl já, kdo zveřejnil utajovaný dokument. Vyšetřování ukázalo, co jsem tvrdil od samého počátku, že jsem to já nebyl.

* Podle NBÚ jste zprávu nechal ležet na stole tak, aby se k ní novináři mohli dostat.

Počkejte. Buď jste profík, nebo nejste. Je rozdíl nechat na stole ležet dokument a dát k dispozici celý utajovaný dokument ke zveřejnění. Z toho jsem byl obviňován, za to jsem byl urážen a na rozdíl od vás mě špiclovali! Mě odposlouchávali!

* Proč se tak rozčilujete? Já se jen ptám, proč vám NBÚ dal tu pokutu, když jste zprávu nezveřejnil.

Protože jsem ji při jednání parlamentního výboru o Kubicově zprávě v místnosti, která byla určena pro projednávání utajovaných skutečností, nechal na stole a vzdálil se na toaletu s předpokladem, že tajemník výboru zajistí, aby do utajovaného dokumentu nikdo nenahlédl. To se nestalo. Po několika minutách jsem se vrátil zpátky a zjistil jsem, že někdo fotí jednu stránku tohoto dokumentu. NBÚ konstatoval, že jsem porušil zákon. Já se s tím vnitřně neztotožňuji, ale respektuji to a beru to jako poučení do budoucnosti, dávat si víc pozor a nespoléhat se na někoho jiného.

* Na druhou stranu by se bez úniků informací občané nedozvěděli důležité informace a policisté někdy ve zveřejnění také vidí jediný způsob, jak potrestat zločince, jehož z nějakého důvodu nemohou dostat před soud.

Takový pocit policistu v žádném případě neopravňuje k tomu, aby porušoval zákon. Je vždycky nesmírně důležité odlišit názor policisty od právního názoru státního zástupce a soudce. Podívejte se na případ Vladimíra Mlynáře. Tam byl policista, státní zástupce i soudce v prvním stupni přesvědčen, že se Mlynář dopustil trestného činu, ale nakonec odvolací soud konstatoval, že je nevinný. Odlišnost názoru na to, co je a co není trestný čin, nikoho neopravňuje k tomu, aby nerespektoval zákon.

* A myslíte si, že tak radikálně rozdílné právní názory na určité případy jsou v pořádku?

Ne. To je důkaz, že se každý z nás může dostat do soukolí mezi policií, státním zastupitelstvím a soudem, které ho je schopno semlít bez ohledu na to, že je přesvědčen, že se ničeho nedopustil, a dokonce i když se ničeho nedopustí.

* Myslíte si, že to příslušné orgány mohou dělat někdy i úmyslně?

Zlý úmysl nemůžete vyloučit nikdy, ale já bych v tomto případě příčinu viděl spíše v malé profesionalitě a nekvalitní práci.

* Senátor Štětina například tvrdí, že se v případu Jiřího Čunka proti bývalému vicepremiérovi spolčila policie i státní zastupitelství, aby ho dostaly do vězení. A totéž si myslí i o případu Hučín. Myslíte si, že je něco takového možné?

Neumím to takto posoudit, ale osobně jsem se setkal s případy, kdy mi rozum zůstával stát nad postupem některých policistů i státních zástupců.

* Můžete být konkrétní?

Nebudu konkrétní.

* Takže připouštíte, že něco takového je u nás možné?

Jsem ministr vnitra a mně se může nějaké rozhodnutí třeba nelíbit, ale pokud je pravomocné, musím ho respektovat. Můžu vyskočit nadšením nad osvobozujícím rozsudkem Vladimíra Mlynáře, protože jsem byl od počátku přesvědčen, že je nevinný. Stejně tak můžu vyskočit rozčilením nad rozhodnutím státní zástupkyně, která řekne, že patnáct miliónů v kauze biolíh byla půjčka a ne úplatek, ale v obou případech mi nezbývá nic jiného, než to respektovat.

* Dokáže vaše reforma policie takovým excesům zabránit?

Policie teď není v dobré zdravotní kondici, ale přesto v ní pracuje obrovské množství lidí, kteří jsou odborně, vzdělanostně i lidsky předurčení k tomu, aby svoji práci zvládali excelentně. V minulosti tito lidé nedostávali šanci.

* Přečetl jsem si, že chcete modernizovat policejní služebny – ale ono se zdá, že nebude pro koho, že v nich nebudou téměř žádní policisté.

Policistů je přes 40 tisíc, takže se nemusíte bát, že by služebny zely prázdnotou. Navíc už v lednu začne policejní náborová kampaň. Takže rekonstrukce policejních služeben v rámci projektu P1000 se určitě vyplatí. Místa, kde policisté pracují a kam občané chodí řešit své záležitosti, jsou totiž v katastrofálním stavu. Léta do nich nikdo neinvestoval. Proto jsme v září 2006 nastartovali první etapu projektu a zrekonstruovali 300 služeben. Postupně chceme do rekonstrukce investovat přes 3,4 miliardy korun. Modernizace policejních služeben a jejich přeměna v místa důvěry a bezpečí jsou součástí plánů, které postupně realizujeme. Já věřím, že policie bude dobře personálně vybavená, stabilizovaná a ekonomicky zdravá do dvou tří let.

Foto popis| „Musím razantně popřít, že by byl na Kubice vyvíjen tlak, aby odešel“
Foto popis| „Každý z nás se může dostat do soukolí mezi policií, státním zastupitelstvím a soudem, které ho je schopno semlít bez ohledu na to, že je přesvědčen, že se ničeho nedopustil, a dokonce i když se ničeho nedopustí“.
Foto autor| FOTO JAN ŠIBÍK