Z VAŠICH DOPISŮ

Křišťál nad křišťály

V nedávno minulých dnech se nám dostalo názorného poučení o tom, co je politika v době postsociální a postmoderní. Zasloužil se o to mladíček s nevinnou tváří, který jako předseda koaličně vládnoucí levicové strany vyhlásil, že je nejvýš nutné přestat »lpět na starých vizích«, a zařadit se do »hlavního evropského proudu« v době »zásadních změn ve světové ekonomice«Připomeňme, že staré vize vycházely z Deklarace lidských práv a Atlantské charty. Trvaly nejen na svobodě projevu a vyznání, ale též na svobodě od nouze a strachu. Žádaly ochranu před nedobrovolnou nezaměstnaností, před zločinem a před znehodnocováním životního prostředí a přírody vůbec. Nuže, to všechno podle úřadujícího předsedy ČSSD patří k přežitkům minulosti. Neboť v odpověď na interpelaci poslanců ODS v parlamentě vyhlásil s »upřímností sobě vlastní« v podstatě toto: »Co je špatného na tom, že pořídil rodině luxusní byt?« (přitom mu nepřišlo na mysl, kolik bezdomovců u nás nemá kam hlavu složit), »co je špatného na tom, že si prostřednictvím strýce vypůjčil od jednoho z privatizátorů našeho tisku?« (tisk byl bohužel privatizován proti zájmům občanů), »co je špatného na tom, že se snaží zbohatnout spekulací se zemědělskou půdou?« (místo aby se staral, jak i po vstupu do EU udržet bohatství půdy pro obyvatele naší vlasti), »co je špatného na tom, že i jeho manželka se dala cestou podnikání s akciemi?« (kolik voličů ČSSD může v zájmu svého zbohatnutí shromáždit šest milionů Kč jako vstupní kapitál?). Opravdu. Co je na tom špatného, že premiér chce patřit mezi bohaté, vždyť i jiní využili politiky k tomu, aby získali moc a bohatství!

Dr. Stanislava KUČEROVÁ, Brno

Ty doby jsou pryč

Senátoři Štětina a Mejstřík, publicisté Urban a Placák, režisér Smoljak, zpěvák Bobek, dále Jan Ruml a Jan Kasl jsou iniciátory petice »Zrušme komunisty!«. Konají tak přesně dle vzoru německých fašistů. Vadí prý jim v názvu strany KOMUNISTICKÁ. Proč asi? Protože KSČM pevně stojí proti bezpráví kapitalistického vykořisťování, proti válečnictví USA, proti agresivním akcím NATO, protože stojí na straně chudých a utiskovaných, že chce spravedlivější společnost -SOCIALISMUS!? Uvedení komunistobijci a jim podobní »demokraté« V. Havel, P. Pithart, C. Svoboda, Kalousek, Pilip a další se svými útoky proti KSČM staví do jedné řady s ideology fašismu z dob neblaze proslulé Hitlerovy třetí říše. Coby zastánci kapitalistických pořádků jsou si dobře vědomi, že KSČM je jim překážkou v cestě despoticky ovládnout chudobný plebs a vykořisťovat slabé. A to se dnes v rámci »pravdy a lásky« neodpouští. Lze jen litovat, že pominula doba vlády SS a gestapa. Nebo zlatý věk církevní inkvizice s upalováním kacířů na hranici.

Rudolf VANĚK, Cheb