www.zrusmekomunisty.cz

Senátor Jaromír Štětina: Děkuji vám,  pane předsedající. Milé dámy a vážení pánové, toto je dvanáct tisíc podpisů oné petice z celkového počtu 70 000 a několik set k dnešnímu dni.

Kolega Mejstřík tady už citoval tu nejzákladnější větu z oné petice, kterou 70 tisíc lidí podepsalo, a tj. souvětí: Trvá-li KSČM na názvu „komunistická“, trvá tím na třídním boji, diktatuře proletariátu a omezení vlastnických práv občanů jako na ideologii, kterou je třeba uskutečnit v praxi. Pak je nutné požadovat její vyloučení z demokratické soutěže politických stran.

Sedmdesát tisíc občanů v naší vlasti vyjadřuje důvodné podezření, že Komunistická strana Čech a Moravy nepostupuje v souladu s naší ústavou. Chtěl bych vás upozornit, že mezi signatáři této petice je mnoho osobností z našeho kulturního, veřejného i politického života, kteří s plnou autoritou stojí za tímto názorem, který jsem před chviličkou přečetl.

Já jenom namátkou, abyste věděli, jaká společnost mezi signatáři je, vás upozorním na některé z nich. Za tímto názorem, že Komunistická strana Čech a Moravy může podléhat podezření, že je neústavní, stojí například: Ivan Medek • publicista, Ivan Moravec • profesor AMU, Jiří Bělohlávek • dirigent, Ivan Klíma • spisovatel, Jiří Stránský • spisovatel, Jiří Gruša • velvyslanec, prezident Mezinárodního PEN clubu v té době, Josef Škvorecký • spisovatel, Zdena Škvorecká, Ivan Wilhelm • rektor Univerzity Karlovy, profesor Jiří Hořejší, profesor doktor Martin Černohorský, profesor Vojtěch Cepl, Martin Kocáb • hudební skladatel, Jiří Pehe • politolog, Alexandr Vondra • politik, tehdy ještě nebyl ministrem zahraničních věcí, Jiřina Šiklová • socioložka, Jaroslava Moserová • lékařka, diplomat a naše někdejší kolegyně, na kterou rádi vzpomínáme, Petr Duchoň, Jana Hybášková, Petr Bratský • poslanec, Svatopluk Karásek • poslanec, doktor Jiří Gryga, Leo Pavlát • ředitel Židovského muzea, Luboš Dobrovský • diplomat, Petra Procházková • novinářka, Chramostová Vlasta • herečka, Martin Dejdar, Jan Potměšil • herec, Jiří Stivín, Vladimír Just, Jiří Dědeček, Jan Špáta • dokumentarista, přeskakuji, Olga Sommerová, Jaroslav Hutka, Tereza Brdečková • spisovatelka, Daniel Landa • zpěvák, Petr Čtvrtníček • herec, Doubravka Svobodová • ředitelka divadla, Vladimír Čech • herec a moderátor, Filip Blažek • herec, Jan přeučil • herec, David Ondříček • filmový režisér, Jarmila Balážová • předsedkyně sdružení ROMEA, Ladislav Hejdánek • profesor filosofie, profesor MUDr. Skala • profesor dětského lékařství, Jan Rejžek • novinář, Jirka Černý • novinář atd. atd.

Ta upozornění, že existují validní důvody podezření, že Komunistická strana Čech a Moravy porušuje ústavu nejsou jenom v této petici. Už při projednávání změn trestního zákona, které jsme schválili, co se týkalo propagace nacismu a komunismu, na půdě dolní sněmovny vystoupilo několik poslanců dolní sněmovny, kteří na tento problém také upozornili. Nemluvím už o té konferenci, kterou zmiňoval kolega Mejstřík, kde to podezření z porušování ústavy padlo nejednoukrát.

Ta nejpregnantnější podezření můžete vysoudit z této knihy. (Ukazuje.) Ta se jmenuje Dokumenty 6. sjezdu KSČM. Toto je základní dokument a podle stanov Komunistické strany Čech a Moravy, tuším, že je to paragraf 54, je toto oficiální dokument Komunistické strany Čech a Moravy, který patří do příštího 7. sjezdu KSČM, který se bude konat za dva roky.

Když si otevřete toto programové prohlášení, zjistíte, že se velice často liší od slov jednotlivých představitelů Komunistické strany Čech a Moravy a já se domnívám, že jedině toto je oficiální dokument, který musíme brát v platnost, pokud chceme posuzovat ústavnost Komunistické strany Čech a Moravy. Najdete tam těch podezření celou řadu. Především si myslím, že jedním z nejpalčivějších a nejdiskutabilnějších článků tohoto oficiálního dokumentu je teze Komunistické strany Čech a Moravy, že za základní příčinu stupňujících se problémů světa i naší společnosti považuje KSČM kapitalismus a žádá jeho odstranění. Jestli si vezmete Základní listinu lidských práv, která je součástí našeho ústavního řádu, zjistíte, že kapitalismus je postaven na soukromém vlastnictví. Komunistická strana Čech a Moravy požaduje odstranění soukromého vlastnictví a to je podle mého soudu jedno z nejtěžších porušení ústavy, ale nejen to.

Když si vezmete další teze v tomto materiálu ze 6. sjezdu, zjistíte, že Komunistická strana Čech a Moravy je důvodně podezřelá z toho, že porušuje čl. 5 hlavy první české ústavy. Já si dovolím vám ho odcitovat. Tam se hovoří, v naší ústavě, o tom, že politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran, respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek prosazování svých zájmů. Odmítajících násilí!

Zde v tomto materiálu najdete důkazy toho, že Komunistická strana Čech a Moravy neodmítá násilí ani vzhledem k minulosti, ani vzhledem k budoucnosti. Vzhledem k minulosti tady jasně píše, že komunistická strana se nebude omlouvat za činy své předchůdkyně KSČ. Jestliže někteří členové komunistické strany říkají něco jiného, je to ve vztahu k tomuto základnímu dokumentu nerelevantní. Tady to stojí.

Co se týče budoucnosti, tak KSČM samozřejmě nechce zrušit kapitalismus tím, že vezme kalašnikovy a půjde vystřílet Parlament nebo půjde vystřílet Sněmovnu nebo udělá něco jiného, ta se v mnoha místech odvolává na své základní guru, a to je Karel Marx a Vladimír Iljič Lenin. A já jsem schopen vám odcitovat ty výzvy k nejhrubšímu násilí, k tomu nejzákladnějšímu dokumentu, jako je např. Komunistický manifest Karla Marxe anebo k té nejpregnantnější příručce teroru, kterou napsal V. I. Lenin. V tom i v onom druhém základním materiálu, o které se opírá činnost Komunistické strany Čech a Moravy, se vyzývá k násilí.

My jsme došli na základě toho, že těch důvodných podezření již je tolik, k myšlence, že by stálo za to se zabývat otázkou, zdali Komunistická strana Čech a Moravy je ústavní a zda ta podezření důvodná jsou skutečná a mohla by znamenat to, že náš právní řád přijde k závěru, že Komunistická strana Čech a Moravy je skutečně protiústavní stranou v našem systému.

Proto jsem si dovolil využít této příležitosti a navrhnout, dámy a pánové, našemu slovutnému Senátu přijmout usnesení, které pravděpodobně už znáte, poněvadž jsem vám ho jednak posílal emailem. Minule jsme ho měli projednávat, ale z nedostatku času jsme ho odložili na dnešek a dovolili jsme si ho rozmnožit i dnes. Máte ho před sebou. A já kvůli záznamu bych si ho dovolil přečíst.

Je to návrh usnesení Senátu o zřízení dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy. Senát:

  1. Zřizuje dočasnou komisi Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy, která bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení a v souladu s paragrafem 43 jednacího řádu Senátu.
  2. Stanoví, že dočasná komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy bude mít 11 členů.
  3. Stanoví dle § 43 zákona 107/1999 Sb., o Jednacím řádu Senátu dočasnou komisi Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM úkoly, které jsou uvedeny v příloze a ukládá dočasné komisi, aby o splnění těchto úkolů informovala jednou za rok Senát.

Příloha je na 2. straně tohoto papíru. Nebudu to celé číst, jen chci upozornit na to, že komise by měla zkoumat, zda je dodržován zákon o sdružování v politických stranách, především § 4, kde se hovoří o tom, co je porušení ústavy. Komise by měla zkoumat článek 2, hlavu 1, kterou jsem zmiňoval.

Dovolím si k tomu poznamenat, že návrh zřízení této dočasné komise vycházel z praxe zřízení poslední komise. Formulace je naprosto přesná, jako když jsme zřizovali dočasnou komisi o Bělorusku. I z jednání s legislativci vyplývá • ale alespoň se tak domnívám, že je formálně tento návrh zcela správný.

Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vás poprosit, abyste tento návrh o zřízení komise podpořili. Postupujeme stejně jako v případě běloruské komise, kdy jsme nejdříve zřídili komisi a teprve na dalším zasedání jsme komisi volili. Upozorňuji na to, že podle jednacího řádu mohou být v komisi i zástupci veřejnosti. Kdybychom to dnes odhlasovali, na příští schůzi bychom nějaké kandidáty navrhli.

Děkuji vám za pozornost.

 

(celý záznam v rubrice Senát – vystoupení)