Vystoupení senátora Štětiny k projednávání návrhu zákona o zásluhách Václava Havla

Senátor Jaromír Štětina:  Vážený pane ministře, dámy a pánové, já pro ten zákon hlasovat budu, a budu pro něj hlasovat navzdory tomu, že tady zazněla slova o tesání pomníků. Mě napadla ta stará píseň Vladimíra Vysockého „Stavíme pomníky z mramoru, vyšší než my, vyšší než veškerá vítězství“. Ale myslím si, že toto není ten případ. Vysockij zpíval o něčem jiném. My tady nebudeme tesat pomník, my tady prostě budeme říkat zjevnou pravdu. A jak ji máme říci, než když tu kartičku zastrčíme a tu pravdu vyjádříme.

Budu hlasovat pro tento zákon i navzdory tomu, že Václav Havel jako velký muž se dopouštěl i velikých chyb. Já vám jednu z nich připomenu.

Na jednom sezení přátel Václava Havla, byly to takové Hovory H, jsem řekl panu prezidentovi Havlovi: Pane prezidente, já vím, že po bitvě je každý pěšák chytrý. Ale mohl byste mně vysvětlit, proč jste tenkrát po revoluci nevyužil své zjevné a veliké autority k tomu, abyste napomohl postavit komunistickou stranu mimo zákon?

A Václav Havel se na mě podíval, a já si to pamatuji takřka velice přesně, a řekl mi: My jsme si tenkrát mysleli, že se komunisté zreformují. A oni to neudělali.

Opakuji. Václav Havel řekl: My jsme si tenkrát mysleli, že se komunisté zreformují. A oni to neudělali. A pak dodal: A existují-li validní právní důvody k tomu, aby KSČM stála před soudem, ať se to udělá.

Já bych chtěl upozornit, že to byla velikost Václava Havla. On dokázal tu svoji chybu přiznat. Bohužel čas i nemoc a okolnosti mu nedovolily, aby tu sametovou revoluci dovedl do konce.

Chtěl bych připomenout, že dneska vláda projednává normu, která se zabývá Komunistickou stranou Čech a Moravy. A myslím si, že vláda má nyní v rukou dědictví Václava Havla. Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo velice dobrý střednědobý projekt, jakým způsobem postupovat, aby se mohla podat správní žaloba na KSČM. A už kvůli památce Václava Havla si myslím, že je potřeba dodat této vládě odvahu, poněvadž má v rukou velký historický úkol.

Kvůli tomu, že Václav Havel se zasloužil o demokracii a o svobodu, budu hlasovat, ale budu taky hlasovat pro to, že jako velký muž dokázal přiznat své velké chyby. Děkuji vám za pozornost.

 

Celý stenozáznam projednávání Návrhu zákona o zásluhách Václava Havla naleznete zde:

http://www.jaromirstetina.cz/senat/vystoupeni/navrh-zakona-o-zasluhach-vaclava-havla.html