Vystoupení senátora Štětiny k návrhu zákona o obecně prospěšných společnostech

Senátor Jaromír Štětina: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážená paní zpravodajko, dámy a pánové, dovolte mi, abych podal návrh schválit návrh novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. K tomuto návrhu mě vedou závažné skutečnosti.

Jak zde řekl pan ministr Chmiel, o. p. s. jsou neziskovými podnikateli v oblasti poskytování obecně prospěšných služeb. Formu o. p. s. již dnes mají divadla, školy, zdravotnická zařízení, humanitární organizace atd. Svým uspořádáním, nikoli však svým obsahem by se ale do značné míry měly podobat obchodním společnostem. Nyní takové nejsou.

Platný zákon stanoví jako statutárního zástupce o. p. s. správní radu, která je složena z dobrovolníků, které platný zákon dokonce zakazuje odměňovat. Oni pracují skutečně dobrovolně, bez odměny. Současně jim neukládá dostatečně povinnosti, ani nestanoví odpovědnost jejich členů. Podle platného zákona stačí, aby se správní rada sešla 2x ročně. Někdy se dokonce stává, že se správní rady nesejdou ani za jeden rok.

Jak takový statutář může optimálně a včas konat v právních vztazích navenek i při řízení společnosti uvnitř? Jak jsou chráněny veřejné prostředky, které o. p. s. velice často využívají? Jak je chráněn majetek, který veřejná správa do o. p. s. často vkládá? Odpověď je jasná. Minimálně. Dnes minimálně.

Jak bylo řečeno, návrh nově instaluje jako statutáře ředitele o. p. s. Co je však důležitější, stanoví jeho povinnost jako statutáře, jednat s péčí řádného hospodáře včetně související odpovědnosti, a to vždy. Nově tutéž povinnost a odpovědnost zavádí pro členy správní rady, jejichž funkci redefinuje jako garanta obecné prospěšnosti společnosti.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych na závěr zdůraznil, že pokud novela zákona o o. p. s. nebude dnes přijata, legislativní proces bude ukončen a bude nutné jej zahájit znovu. Myslím, že to bude trvat minimálně 2 roky, než budeme projednávat nový, a lze předpokládat, že identický návrh. V praxi to ale bude znamenat, že o. p. s. nebudou akceschopné a tato forma se nestane přitažlivou pro zakladatele včetně zakladatelů z řad orgánů veřejné správy, které pak raději zvolí formu poněkud hybridních – příspěvkových organizací, kde mohou lépe ochránit svůj majetek a své záměry, které jsou, jak jistě uznáte, značně transparentní.

Proto navrhuji přijetí tohoto návrhu ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji za pozornost.

Celý stenozáznam naleznete zde:

http://www.jaromirstetina.cz/senat/vystoupeni/vystoupeni-senatora-stetiny-k-zakonu-c-248-1995-sb-o-obecne-prospesnych.html