Vystoupení senátora Štětiny během projednávání trestního zákoníku dne 8. ledna 2009

Senátor Jaromír Štětina: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, chtěl bych hlasovat pro odsouhlasení novely trestního zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Chtěl bych tak učinit bez ohledu na několik sporných míst, které novela obsahuje. Pokusím se vysvětlit, proč.

Dovolte mi krátce připomenout fimfárovou pohádku o zlaté rybce a rybáři a jeho ženě, kteří žili na pobřeží v lahvi od octa. Nejdříve si žena přála od rybky chalupu, i šel rybář k moři a volá: „ Zlatá rybko, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou jak šídlo a pálí ji dobré bydlo. Chce chalupu.“ „Jdi domů, má chalupu.“, řekla rybka. Potom chtěla rybářka vilu. „Jdi domů, má vilu,“ řekla rybka.

A pak se stala rybářka králem, císařem a papežem. Nakonec chtěla být pánembohem.

„Chce být pánbůh, chce hýbat sluncem a měsícem,“ řekl nešťastný rybář rybce. „Jdi domů, najdeš ji v lahvi od octa“, řekla rybka.

A tam ji našel, v kyselém smradě, rozcuchanou, mastnou, se špinavým krkem a okousanými nehty. Od té doby tam žijí dodnes.

Někdy mi připadá, jakoby se ten příběh rybářčina onemocnění mocí odehrával v Česku, jako by virus mocenské posedlosti vanul od českých sladkých vod. Vznáší se nad námi, vylétá z novin, když je otevřeme, zahlcuje nás z obrazovek a stereo beden, ovládá tiskové konference. Již dávno napadl dolní komoru našeho Parlamentu, v poslední době epidemicky.

Dnešní českou politickou scénu už nejde odbýt jen pohádkovým podobenstvím. Touha po moci začíná být destruktivní a poškozující zájmy společnosti a státu. Nositelem viru se stala komunisticko-socialistická opozice vedená Jiřím Paroubkem. Genius Jana Wericha nechal upadnout do kyselého smradu, do lahve od octa nejen mocichtivou rybářku, ale i jejího submisivního manžela, který v sobě nenašel sílu posedlé ženě se postavit. Dokonalé podobenství vztahu politické strany k jejímu vůdci. Jakoby zákonodárci ČSSD neviděli rysy svého předsedy, populismus a patologickou touhu ničit, jakoby poslanci ČSSD neviděli, že zásluhou jejich předsedy vznikl v lidovém podání název nové, dosud nezaregistrované politické síly jménem KSČSSD, jako by je nevzrušovalo, že mají vůdce, který je schopen pro uchopení moci urazit, ponížit a zradit vojáky v našich zahraničních misích, jakoby jim nevadilo, že se stávají nástrojem neskrupulozního politika, který vyhlásil společnosti studenou občanskou válku.

 

            Místopředseda Senátu Petr Pithart: Prosím vás, pane kolego, abyste diskutoval v obecné rozpravě k věci.

 

            Senátor Jaromír Štětina: Je to k věci, za chvíli se uzavře elipsa tohoto mého prostoru, a bude jasné, proč to všechno říkám.

 

            Místopředseda Senátu Petr Pithart: Prosím, uzavřete elipsu.

 

            Senátor Jaromír Štětina: Jakoby sociálně demokratickým zákonodárcům scházela odvaha vlastního názoru.

Možná, že sociální demokraté jednou pochopí, jaký je rozdíl mezi nimi a komunisty, že komunisté na rozdíl od socialistů prosazovali, prosazují a hodlají uplatnit k dosažení svých cílů i neparlamentní násilné cesty.

Možná se jednou ČSSD vrátí ke smyslu a etice původní české a československé sociální demokracie.

Vládu, která je ničena nástupem spojených sil KSČM a ČSSD, je třeba podpořit i přijetím realistických reformních norem, jako je předkládaná novela trestního zákona, byť nese v jednotlivostech kontroverzní paragrafy.

Proto budu hlasovat pro schválení návrhu, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. To je ona elipsa, pane předsedo. Děkuji vám za pozornost.

 

celý stenozáznam projednávání trestního zákoníku v rubrice Senát – Vystoupení