Vystoupení Jaromíra Štětiny v rozpravě Evropského parlamentu: Obranný plán EU a budoucnost Evropy

Paní předsedající, prvotním účelem evropské integrace byla obrana míru. Právě kvůli míru a bezpečnosti je emancipace evropské obrany nutná.

Vítám proto návrhy předložené Komisí začátkem června. Ze tří cest, vytyčených v tomto diskusním dokumentu o budoucnosti společné obrany, jsem jednoznačně pro třetí variantu. Tou je cesta vedoucí ke společné obraně v maximální koordinaci s NATO.

Co postrádám v textu, je jasné pojmenování bezpečnostních hrozeb. Nazývat hrozby pravými jmény je nutné a zdravé. Agrese Ruska není jediným důvodem budování společné evropské obrany, ale jasné pojmenování této bezpečnostní hrozby by zaznít mělo. Někdy mám pocit, že Komise nemá dost odvahy pojmenovat ruské hrozby pravým jménem.

Jednoznačně vítám vznik Evropského obranného fondu. Ten by měl napomoci odstranit duplicity a vysokou míru roztříštěnosti. Vždyť jen bojových tanků je v zemích EU 17 různých typů.

Předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel minulý týden definoval identitu evropské obrany jako zdravý proces. NATO a EU si v obranném procesu nekonkurují, vzájemně se doplňují. Proces této spolupráce nebude laciný, měli bychom se zeptat, kolik stojí jeden kilogram míru. Mír je drahá komodita. Bezpečnost není zadarmo.