Vystoupení Jaromíra Štětiny v rozpravě Evropského parlamentu: Ústavní, právní a institucionální dopady společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti, které skýtá Lisabonská smlouva

Vystoupení europoslance Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku ze dne 15. března 2017:

Pane předsedající, bezpečnostní rizika pro Evropskou unii se za posledních deset let změnila. Chceme-li jim čelit, potřebujeme je definovat. Proto zpráva žádá Radu a vysokou představitelku, aby vypracovaly Bílou knihu EU o bezpečnosti a obraně, jež bude obsahovat definici hrozeb.

Rád bych upozornil na jedno současné nebezpečí, které by mělo být v bílé knize popsáno. Je to nebezpečí, které přímo nabourává koncept budoucí kooperace mezi EU a NATO. Toto nebezpečí se jmenuje: reanimace evropského komunismu. Není tajemstvím, že například čeští komunisté včetně našich kolegů europoslanců už dnes otevřeně volají po vystoupení České republiky z NATO. Pokud se opět dostanou k moci, a to je reálné, neboť komunisté jsou v České republice třetí nejsilnější stranou v parlamentu, dosáhnou svého cíle rozbít NATO zevnitř. Nepodceňujte komunismus, paní Mogheriniová.