Vystoupení Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu: Dědictví totalitářské bolševické revoluce z roku 1917

Jaromír Štětina vystoupil 15. listopadu 2017 v rozpravě pléna Evropského parlamentu:

Pane předsedající, minulý týden, dne 7. listopadu, uplynulo 100 let od bolševického puče v Rusku, eufemisticky nazývaného Velkou říjnovou socialistickou revolucí. V tyto dny jsme si komunistický převrat připomínali i v Bruselu. V Domě evropských dějin se uskutečnila kvalifikovaná konference. Panelisté zmínili zločiny komunismu ve světě. Padla zde i cifra označující počet mrtvých, které mají komunisté na svědomí: více než 90 milionů obětí.

Nyní mi dovolte, dámy a pánové, abych oslovil komunisty, kteří dnes v tomto sále mezi námi sedí. Především se to týká portugalských komunistů. Milí naši evropští bolševici, minulý týden jste uspořádali na půdě Evropského parlamentu výstavu oslavující sté výročí komunistického převratu. Panely vaší výstavy byly čistou adorací komunistických symbolů a komunistického násilí. A já se vás ptám: To vám není hanba oslavovat smrt devadesáti milionů lidí?

Nyní se obracím znovu k vám, vážení demokratičtí poslanci. Komunisté se v řadě zemí bývalého sovětského bloku znovu derou k moci. Zneužívají demokracie, do vysokých pozic protlačují příslušníky bývalých nomenklatur a stávají se významným bezpečnostním rizikem pro EU. Čas celoevropského zákazu komunistických symbolů už nastal. Demokracii je třeba bránit.