Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a politika Evropské unie v této oblasti

Europoslanec Jaromír Štětina vystoupil 13. prosince 2016 na plénu Evropského parlamentu s příspěvkem k výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a politice EU v této oblasti:

Pane předsedající, naše výroční zpráva obsahuje řadu dobrých doporučení, přesto se však obávám, že pro stromy nevidíme les.

Na straně třicet dva naší zprávy hovoříme o právech dětí. Nepřinášíme však klid zbraní ani odpovědi dětem, které dnes zahynou v Aleppu. Ani těm, které tam zemřou zítra. Proč umírají a čí vinou? Mluvíme o lidských právech a jejich porušování. Začněme tedy konečně jednat a zastavme ta největší zvěrstva. Začněme u činů, které se v jednadvacátém století nikdy neměly odehrát.

Když do rovnice dosadíme viníky, přijdeme na to, že musíme resuscitovat fungování Rady bezpečnosti OSN. Dokud stát odpovědný za porušování mezinárodního humanitárního práva drží právo veta, budeme jen dále bezmocně přihlížet novým zvěrstvům. Rusko a Assád musí konečně převzít odpovědnost za své činy. Osmdesát tisíc lidí na rozloze dva krát čtyři kilometry je paralyzováno v bludném kruhu smrti.

Množina porušování lidských práv ve světě je největší za poslední dekády. Pevná páteř mezinárodního práva, důsledné vyvozování odpovědnosti za jeho porušování je condicio sine qua non i naší budoucí existence.