Vraťme Velký pátek mezi státní svátky

ZKRAJE TÝDNE

Můj bývalý kolega Martin Mejstřík je hluboce věřící člověk. Ustanovit Velký pátek stát-ním svátkem bylo jedním ze stěžejních úkolů,které si vytýčil. Jsem rád,že jsem se mohl jako spoluautor účastnit úpravy zákona,který by dávnou vizi pomohl uskutečnit..
Senát Parlamentu České republiky již 8.ledna tohoto roku nášnávrh změny zákona schválil. Významnou roli před jednáním sehrál podpůrný dopis arcibiskupa olomouckého a předsedy České biskupské konference Jana Graubnera horní komoře našeho parlamentu. Návrh projednala i vláda a zaujala k němu neutrální stanovisko. O Velkém pátku tedy nyní bude rozhodovat Poslanecká sněmovna.
Zákon č.245/2000 Sb.,o státních svátcích,o ostatních svátcích,významných dnech a dnech pracovního klidu, v současné době stanoví třináct svátků, které jsou dny pracovního klidu. Dva z nich – Den obnovy samostatného českého stá-tu a Nový rok – připadají společně na datum 1.ledna,takže slavíme vlastně svátků dvanáct.
Nacházíme se tak ve spodním evropském průměru. Například Slovensko,Rakousko,Švédsko,Dánsko,Lucembursko, Itálie,Portugalsko mají svátků třináct,Belgie čtrnáct,Španělsko osmnáct a Norsko dokonce devatenáct. Na rozdíl od některých států,například Velké Británie či Španělska,které mají pohyblivé svátky,tj.připadnou-li na sobotu či neděli,volno se přesouvá na nejbližší pracovní den,v České republice je den svátku neměnný,takže volných pracovních dnů díky tomuto faktu ve skutečnosti ubývá. V letech 2000-2008 měli čeští občané pouze sedm až deset dnů pracovního klidu.
Zelený čtvrtek a Velký pátek jsou sou-částí nejvýznamnějších církevních svátků, Velikonoc. Pro nemalou část obyvatel Česka,ať už se hlásí k některé z křesťanských církví,či nikoliv,jsou neopomenutelným symbolem souvisejícím s křesťanskou tradicí,která je jedním z hlavních základů naší evropské civilizace.
Velký pátek uznávají za oficiální svátek například Velká Británie,Irsko,Finsko, Německo,Nizozemí,Portugalsko,Španělsko,Švédsko,Švýcarsko a v neposlední řadě i Slovensko. V Dánsku a Norsku je svátkem i Zelený čtvrtek..
Komunistická diktatura zničila množství kulturních a duchovních hodnot v naší společnosti,potlačila svobodu vyznání a pronásledovala věřící. Opětovné navrácení Velkého pátku mezi svátky by tedy bylo příspěvkem k obnově duchovních hodnot těžce poškozených komunistickým režimem.
V dohledné době půjdu do Poslanecké sněmovny nášnávrh před kolegy zákonodárci obhajovat. Pokusím se upozorňovat zejména na duchovní hodnoty Velikonoc. A budu odrážet utilitární námitky o hospodářských škodách,které nový státní svátek údajně přinese. Všechny rozbory poukazují,že snížení hrubého domácího produktu se buď neprojeví vůbec,nebo bude představovat jen desetiny procenta celoročního objemu. Tak držte palce.

O autorovi| Jaromír Štětina, senátor a novinář