Vladimír Hučín: Když Kubice ve své zpávě říká A, měl by ale říci i B a zveřejnit vše

Proč jsi se vlastně rozhodl kandidovat do Senátu?

Já jsem se na tuhle cestu dal z toho důvodu, že mě k tomu vyzval senátor Štětina spolu s Mejstříkem a dalšími. Ale hlavním iniciátorem byl senátor Štětina, který se sám aktivně zúčastnil jednání s vedením BIS a chtěl něco vědět o tom, jaké aktivity provádí BIS v rámci monitorování levicového extremismu. Vedení BIS včele s Langem mu přislíbilo informace pod podmínkou, že u toho nebudu. Senátor Štětina se chtěl dozvědět, na čem jsem přesně dělal, s jakým výsledkem a proč to bylo ukončeno. Lang za přítomnosti dalších lidí, jako je např. Martin Vadas, přislíbil, že mu to ukážou, ale jedině na půdě BIS. Tam Štětinovi a Mejstříkovi ukázali nějaký videozáznam, který byl úplně o ničem, vůbec jim neukázali to, co slíbili. Senátoři tím byli zklamáni. Tak mě vyzvali ke kandidatuře do Senátu, protože se domnívali, že s ohledem na mé dlouhodobé působení v BIS bych byl platný v Senátu právě v bezpečnostních záležitostech, zpravodajské činnosti a justici.

Mě samotného ta kandidatura nenapadla. Já jsem spíš řešil problémy zbavení se zbytkového trestu atd.

Nejvyšší státní zástupkyně Vesecká podala proti tobě před časem dovolání. Jak si to vysvětluješ?

Hlavním důvodem toho jsou její obavy, že by byli trestněprávně stíháni lidé, kteří zapříčinili moje stíhání a kdyby se zveřejnil celý ten trestní spis, o což usilujeme, tak skutečně významní lidé z bezpečnostní oblasti, z justice a státního zastupitelství by opravdu museli být postiženi, protože spolu s dalšími zosnovali celé to moje propuštění z BIS, zatčení atd. A tam by se potom přišlo na to, koho jsem vlastně ohrožoval. Že bývalí komunističtí kádři nám pronikali zpátky na vedoucí místa, s čímž jsem nesouhlasil. Musel jsem se také stále bránit, když mě bývalí příslušníci StB obviňovali z toho, že mám zbytkové tresty z předlistopadové činnosti proti komunismu a tím jsem nesplňoval základní předpoklad pro činnost ve státní službě-bezúhonnost. Využívala toho proti mně i ČSSD, a tak jsem musel iniciovat různá rehabilitační řízení. Ústavní soud a další soudy na základě rozhodnutí Ústavního soudu rozhodly, že moje činnost probíhala v rámci zákona o odporu proti komunistickému režimu. To je tedy vyřešeno.

Jaký je tvůj názor na Kubiceho zprávu?

Když pan Kubice říká A, měl by ale říci i B. Pod jeho odbor spadá i Odbor boje proti terorismu a tento odbor byl zcela zaměstnán sledováním mé osoby, ale nejenom mé osoby, ale také lidí, kteří se vyjadřovali proti ČSSD a KSČM. Jsou to lidé z KANu a z Konfederace politických vězňů. Já mohu na základě mnoha dokumentů prokázat, že tento odbor odposlouchával a sledoval lidi z KANu a KPV jenom kvůli tomu, že tito lidé měli nepřátelský názor vůči ČSSD a jejímu programu.

Pan Kubice by měl tedy přiznat , i že Odbor boje proti terorismu pracoval na Hučínovi a je jenom otázka, jak dalece on řekne, že o tom věděl. Je také možné, že řekne, že tento obor byl vyčleněn pod Grosse, pod Ibla, pod Jakobíka v rámci akce, která měla krycí název Seliko, Twist. Pokud to bylo ve spojení s BIS, tak to byla akce s krycím názvem Uhlí . Tento odbor zajistil, aby pachatelé výbuchu na Přerovsku nebyli vypátráni a já byl zatčen na základě toho, že mi je přišili. Tyto výbuchy měly sloužit k diskreditaci mé osoby a byly dělány stylem útoků, které jsem dělal proti komunistické moci před listopadem, kdy jsem dekonspiroval agenta StB a zorganizoval jsem několik útoků na objekty Lidové milice, Svazu československo-sovětského přátelství apod.. Já jsem schopen dokázat, že za tím stála krajní levice a že ten politický establishment ČSSD toho využil, aby mě odstranil. Chtěl bych, aby tento spis byl odtajněn, a jsem rád, že Martin Vadas usiluje o odtajnění přes nového premiéra Topolánka. Je nutné, aby se veřejnost dozvěděla, jaká je podstata vyšetřování té kauzy Hučín a kdo za tím stál.

Já jsem samozřejmě měl na začátku i jinou možnost. Sedět u BIS a se vším souhlasit a poslouchat nesmyslné rozkazy, jako bylo např. skupování knih o Kavanovi, které mluvily o jeho minulosti atd. Říkal jsem si, že toho „vyššího principu mravního“ se člověk sice jak se říká nenažere, ale k té práci jsem byl doporučen Konfederací politických vězňů a považoval jsem to jako závazek k lidem, který trpěli v bolševických lágrech. Někteří mí bývalí kolegové mi říkali, že kdybych poslouchal rozkazy, tak bych se nedostal do problémů a mohl bych tam být dodnes, ale já si nedokážu představit, že bych dnes sloužil nějakému Paroubkovi nebo Grossovi nebo podobným lidem. To bych skutečně tedy nerozchodil…

Proč si ale myslíš, že Kubice vyrukoval s tou svou zprávou, která hovořila o napojení špiček ČSSD a Paroubka na organizovaný zločin a na druhou stranu mu nevadilo skandalizování tvé osoby, které bylo v rámci objednávky ČSSD?

Možná už došel do takového stádia, že mu už nic jiného nezbývalo, než něco říct. Ale když říká A, měl by říct i B. Měl by říct všechno. Možná si to schovává na později, protože přijdou možná ještě větší politické tlaky. Není dobré si vystřílet všechnu munici najednou, tak si třeba nechává něco napotom. Ale pravdou prostě je, že ten odbor, co mě sledoval, tak pod něj spadal.

Ale jinak je ta Kubiceho zpráva pravdivá?

Ano, zdá se, že odpovídá realitě. Já jsem sice ten organizovaný zločin tolik nedělal, i když mě k tomu někteří kolegové nabádali…

Aby ses nezapletl do politických kauz…

Ano. Především mě varovali, abych neděl ten levicový extremismus, abych se nedostal do problémů, protože bylo zřejmé, že můj postoj ke komunismu je zřejmý a že bych se v tom angažoval příliš osobně. Ale já jsem chtěl jen prokázat, že současná KSČM je velmi nebezpečná organizace, že provádí destruktivní činnost proti bezpečnosti státu.

Jaké si myslíš, že máš šance se do toho Senátu dostat?

Lidé mě oslovují pozitivně. Samozřejmě, že to tam polarizuje názory mezi lidmi…

Prostějovsko a okolí je levicové…

Ano, je to velmi silně levicový kraj. Když přijedeme do Prahy, tak se mě lidi ptají, co tam sakra na té Moravě vyvádíme, když to tam máme takhle zarudlý. No, já se snažím dělat v rámci svých možností, co můžu. Tu kandidaturu jsem také hlavně přijal z toho důvodu, že řada lidí se zasazovala o veřejný soud a vyjadřovala mi podporu, a já to vidím jako možnost tuto podporu lidem vrátit. Ti lidé mají také své problémy a já bych v tom kraji mohl působit v senátorské funkci jako jakási odmocnina z ombudsmana. Co já vím a jak se znám, tak jsem schopen jít hlavou proti zdi. A ve spolupráci s dalšími senátory si myslím, že bych mohl být se svými zkušenostmi užitečný.

Díky za rozhovor a hodně štěstí.