Vladimír Hučín: Je to o nás

STŘEPY Z PARLAMENTU

Poslední kolo dlouhého souboje Vladimíra Hučína s arogantními a podpásovými relikty komunistické moci se odehraje 24. května u Nejvyššího soudu v Brně.
Soudní senát má rozhodnout, zda si bojovník proti komunismu a bývalý kapitán BIS zaslouží zbytkový trest z období totality. Prý se tehdy provinil nedovolením ozbrojováním a ještě méně dovoleným útokem na agenta StB a KGB. Za to mu ještě dnes hrozí trest ve výši takřka dvou let.
Soudci toho nejvyššího budou přitom před sebou mít nález Ústavního soudu z března.
Nález Vladimíra Hučína plně rehabilitoval.
Zaujme-li tedy Nejvyšší soud stanovisko soudu Ústavního, bude někdejší kapitán našich tajných služeb dokonale a beze zbytku očištěn. Soudy by tak nepomohly jen hlavnímu protagonistovi celého příběhu. Zároveň by se angažovaly v zásadní porážce zakuklených severomoravských bolševiků a zahnízděných agentů StB, kteří dnes pracují ve službách BiS.
V nejbližších dnech vyjde o celé Hučínově kauze kniha autorů Neila Hassairiho a Davida Navary: Vladimír Hučín, není to o mně, ale o nás. Pokud budete mít chuť, čas a sílu, přečtěte si něco o sobě.

Foto autor| Foto: archiv a ČTK

O autorovi| JAROMÍR ŠTĚTINA, senátor