Vesecká jen vyhověla návrhu…

Když Vladimír Hučín a Jaromír Štětina tvrdili, že státní zástupce Radim Obst z Přerova, činný v trestní věci proti obviněnému Čunkovi, měl styky s StB, a požadovali revizi jeho bezpečnostní prověrky, a když proti němu pořádali demonstrace, nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká se Obsta nezastala.
Bylo to znepokojující, nejen pro státní zástupce.
Státní zástupci Hana Vrbová z Prahy a Jaroslav Rašendorf z Olomouce zveřejnili ale výsledky uložených šetření. Obst má bezpečnostní prověrku po právu. A zaslání jednoho e-mailu vyšetřovatele Milana Šošovičky svědkyni Urbanové bylo také v pořádku. Bylo to naopak: Štětina a inspekce ministra vnitra uváděli ke škodě Obsta a Šošovičky nepravdy.
Pak obvinila policie tři lidi z křivé výpovědi. Jako svědci nepravdivě potvrzovali alibi obviněného Čunka. Ten je ale ke křivé výpovědi jistě nenaváděl, jinak by ho přece vzal soudce do vazby.
Způsobů, jak se vyhnout řízení, je mnoho. Jménem Čunka podal jeho obhájce návrh na přikázání věci do Prahy. Myšlenka, že si člověk sám určí, kdo ho bude vyšetřovat, žalovat a soudit, je absurdní. Zde navíc může obviněný s dalšími členy vlády bez udání důvodů odvolat z funkce nejvyšší státní zástupkyni, jež není ochotna předstírat, že sama smí určit orgán činný v řízení.
Prahu, kterou požadoval Čunkův obhájce, Vesecká ale „neurčila“. Mohly by se totiž objevit „námitky, že nedávno byla účelově provedena výměna vedení vrchního státního zastupitelství a nyní se tam věc dává,“ řekla nyní.
Myslela tím neúspěšný pokus prosadit prokurátora Libora Grygárka do funkce vrchního zástupce v Praze, a pak Grygárkovo jmenování jeho náměstkem. Tyto námitky by i Vesecká považovala za důvodné!
Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) Čunkovi v rozporu se zákonem vyhovělo, a věc Obstovi odňalo. Přikázalo ji okresnímu zástupci v Jihlavě Arifu Salichovovi. Zdůvodnilo to procesní chybou – v Přerově prý neměla věc od zahájení stíhání Čunka zůstat. To je smyšlenka. Věc přikázalo do Přerova krajské zastupitelství v Ostravě, neboť byly pochybnosti o nestrannosti rozhodování ve Vsetíně. Jeho rozhodnutí mohlo zvrátit jediné zastupitelství – vrchní v Olomouci, a to se nestalo.
Nepravdivý je i argument o „Šošovičkových e-mailech“. A taky prý šel Šošovička a Obst při vyšetřování moc do hloubky! Nebyl žádný zákonný důvod, proč Obstovi věc odejmout. A pokud by byl, byla by k tomu příslušná jeho nadřízená okresní státní zástupkyně Jana Staňková.
Kdyby se vzpírala, mohlo by to jinam přikázat příslušné krajské zastupitelství, řízené Zlatou Andělovou. Dohled nad jeho dohledem by mělo podle zákona olomoucké vrchní zastupitelství – Ivo Ištván.
Jediný, komu zákon o státním zastupitelství výslovně zakazuje zasahovat do věci, pravomocně neskončené, je právě NSZ (§12h). Jeho působnost zákon omezuje na obecné pokyny, doporučující stanoviska a oprávnění požadovat informace.
Zákon o státním zastupitelství porušila Vesecká podle mého názoru tak závažně, že by jí to v právním státě nemělo projít. Do spekulací o přímé politické objednávce – jako motivu jejího kroku – se nepouštím. Stačila by totiž jen předběžná opatrnost…

Foto popis|