Ve vyšetřování CzechTeku mám čisté svědomí

EXŠÉF ZÁPADOČESKÉ INSPEKCE MINISTRA VNITRA MIROSLAV ŠOULEJ EXKLUZÍVNĚ PRÁVU:

* Od Nového roku jste skončil ve funkci vedoucího západočeského pracoviště Inspekce ministra vnitra a podal si žádost do civilu. Učinil jste to poté, co se na inspekci snesla vlna kritiky od politiků po vašem rozhodnutí, že čtveřice chebských policistů, kteří surově zakročili proti účastníkovi CzechTeku 2005, nebude trestně stíhána. Souvisí s tím nějak váš odchod z funkce?

Poté, co jsme případ odložili, mi ředitel Inspekce ministra vnitra Miroslav Borník doporučil, abych si napsal žádost o uvolnění zfunkce vedoucího. Vytkl mi průtahy ve vyšetřování CzechTeku a dále, že na mém pracovišti poklesla výslednost. Jako další důvody mi sdělil, že nekomunikuji s policií, že jsem divnej, že jsem během roku najezdil hodně kilometrů služebním autem. Za této situace nevidím ve své další práci smysl, a proto jsem se rozhodl odejít do civilu.

* Vedení inspekce dosud nezveřejnilo, na základě jakých zjištění jste jednání čtveřice zasahujících policistů vyhodnotili jako zákrok v souladu se zákonem, i když na záběrech, které vyvolaly mezi veřejností vášně, je vidět, jak do ležícího mladíka kopou a tlučou ho tomfou.

Já si stojím za tím, že jsme rozhodli správně a podle zákona. V tom mám svědomí naprosto čisté. Už od začátku vyšetřování jsem cítil, že cílem je, aby policisté byli obvinění ztrestného činu. Dokonce ze státního zastupitelství mi bylo naznačeno, že jestli to nepůjde na trestný čin, tak alespoň na kázeňský přestupek. I když ten zákrok na těch záběrech vypadal hrůzostrašně, nedošlo k porušení zákona. Vycházeli jsme především z toho, že CzechTek byl od začátku nezákonný a policie musela zasáhnout. Z lékařské zprávy prvotního ošetření poškozeného mladíka vyplynulo, že utrpěl pouze povrchová zranění. Když jsme chtěli podrobnější lékařskou zprávu, která měla objasnit, zda způsobené zranění odpovídá zákroku, poškozený k ní nedal souhlas. Dále jsme se opírali o stanovisko, který vypracovali odborníci zkatedry tělesné a služební přípravy policejní akademie. V něm je konstatováno, že zákrok byl zákonný a nevybočil z metodiky provádění zákroků při takovém druhu nepovolených masových akcí. Zkušenosti pořádkových jednotek v zahraničí hovoří o tom, že takové zákroky při těchto akcích jsou zcela běžné.

* Proč se tedy dělaly se zveřejněním výsledku tohoto šetření takové tajnosti? Je přece ve vašem zájmu, abyste si své rozhodnutí před veřejností obhájili.

Lidé zmého týmu byli mým nadřízeným napadeni, že do médií unikly informace o závěrech vyšetřování tohoto dílčího případu. Netajil jsem se tím, že jsme došli k závěru, že nebyl porušen zákon. Nevidím důvod, proč by o tom neměla být veřejnost informovaná. Má na to právo, obzvlášť když se jedná o tak sledovanou věc. Zatím ještě není uzavřeno šetření o oprávněnosti zákroku jako celku. Podklady k rozhodnutí už má ale státní zástupkyně na stole. Já ze svého pohledu tam vidím určitá pochybení v systému řízení policie a taktice zákroku, nicméně nejsou podle mého názoru natolik závažná, aby naplňovala skutkovou podstatu trestného činu. Přijde mi také paradoxní, že se ozývají hlasy, že policie neměla v Mlýnci vůbec zakročovat, když naopak na přelomu loňského března a dubna jsem na pokyn státní zástupkyně podepisoval návrh na kázeňské potrestání dvou velících vysokých důstojníků policie západočeské správy za to, že při CzechTeku 2004 v Boněnově policie nezasáhla.

* Někteří politici těsně po rozprášení CzechTeku 2005 veřejně prohlašovali, že mají důkazy o nezákonném jednání ze strany policie. Měl jste možnost se s těmito důkazy seznámit?

Měl jsem zájem na co nejobjektivnějším šetření CzechTeku, a proto jsem tyto politiky vyzval, aby důkazy pro svá tvrzení poskytli za účelem trestního řízení. Nakonec jsem nedostal nic. Většina mi jich odepsala, že žádné důkazy nemá, a například senátor Jaromír Štětina využil svého práva senátora a podle příslušného článku ústavy informaci odmítl poskytnout.