Usnesení Senátu k Závěrečné zprávě Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM

P A R L A M E N T     Č E S K É    R E P U B L I K Y

S E N Á T

 

 

  1. funkční období

511.

USNESENÍ   SENÁTU

ze 17. schůze dne 30. října 2008

 

 

k závěrečné zprávě Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM /senátní tisk č. 327/

 

Senát

 

shledává

četnost a dlouhodobě opakované indicie porušení Ústavy ČR a nedodržování zákonů ve smyslu Zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích č. 424/1991 Sb. Komunistickou stranou Čech a Moravy jako znepokojující a závažné;

 

se domnívá,

že by se Nejvyšší správní soud zejména ve smyslu § 3 a § 15 zákona č. 424/1991 Sb. O sdružování v politických stranách a v politických hnutích měl, na základě návrhu podaného vládou, senátním podnětem zabývat, protože existují důvodná podezření, že Komunistická strana Čech a Moravy nemůže vyvíjet činnost, neboť porušuje ústavu a zákony (viz § 4 zákona 424/1991 Sb.);

 

ukládá předsedovi Senátu,

aby postoupil Závěrečnou zprávu Dočasné senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM vládě.

 

Přemysl Sobotka  v. r.

předseda Senátu

 

 

Josef Pavlata  v. r.

ověřovatel  Senátu