Usnesení Evropského parlamentu o svobodě projevu v Bangladéši

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
Evropský parlament,
– s ohledem na svá předchozí usnesení o Bangladéši, zejména na usnesení ze dne
21. listopadu 2013 o Bangladéši: lidská práva a blížící se volby1
, ze dne 18. září 2014 o
porušování lidských práv v Bangladéši2
a ze dne 16. ledna 2014 o nedávných volbách v
Bangladéši3
,
– s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o strategii digitální svobody
v zahraniční politice EU4
a na své usnesení ze dne 13. června 2013 o svobodě tisku a
sdělovacích prostředků ve světě5
,
– s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšskou
lidovou republikou o partnerství a rozvoji z roku 2001,
– s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost ze dne 1. dubna 2015
a 9. srpna 2015 o vraždě blogerů v Bangladéši,
– s ohledem na prohlášení odborníků OSN ze dne 7. srpna 2015, kteří odsoudili vraždu
blogera Niloye Neela,
– s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zajda Raada alHusajna
ze dne 5. listopadu 2015, v němž vyzval bangladéšský stát, aby autorům,
vydavatelům a dalším lidem, kteří jsou v Bangladéši vystaveni výhrůžkám ze strany
extremistů, poskytoval lepší ochranu,
– s ohledem na prohlášení delegace EU v Bangladéši ze dne 11. února 2015,
– s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost ze dne 9. dubna 2015
o hrozící popravě Muhammada Kamarúzzamána v Bangladéši,
– s ohledem na prohlášení delegace EU v Bangladéši ze dne 29. října 2014 o trestu smrti v
Bangladéši,
– s ohledem na předběžná zjištění o této zemi, k nimž dospěla návštěva Bangladéše, kterou
dne 9. září 2015 uskutečnil zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu náboženství a vyznání,
– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,
– s ohledem na akční plán EU pro lidská práva a demokracii ze dne 20. července 2015,
– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož je
Bangladéš smluvní stranou, zejména na článek 19 tohoto paktu,
– s ohledem na Deklaraci OSN o obhájcích lidských práv,
– s ohledem na obecné zásady EU pro svobodu projevu na internetu a mimo něj ze dne
12. května 2014,
– s ohledem na pokyny EU týkající se podpory a ochrany svobody náboženského vyznání
nebo přesvědčení ze dne 24. června 2013,
– s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv,
– s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,
A. vzhledem k tomu, že podle Všeobecné deklarace lidských práv je svoboda projevu, včetně
svobody tisku a sdělovacích prostředků, nezbytným pilířem demokratické, pluralistické a
otevřené společnosti;
B. vzhledem k tomu, že podpora a ochrana svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení
je jednou z klíčových priorit politiky EU v oblasti lidských práv, včetně bezvýhradné
podpory zásady nediskriminace a rovné ochrany osob vyznávajících neteismus nebo
ateismus;
C. vzhledem k tomu že Bangladéš v uplynulých letech dosáhl významného pokroku, zejména
v dosahování rozvojových cílů tisíciletí; vzhledem k tomu, že EU má s Bangladéšem
dobré, dlouhodobé vztahy, založené mimo jiné i na dohodě o spolupráci v oblasti
partnerství a rozvoje;
D. vzhledem k tomu, že bangladéšská ústava přijatá v roce 2014 zakotvuje základní svobody,
včetně svobody projevu;
E. vzhledem k tomu, že porušování základních svobod a lidských práv – včetně násilí,
podněcování k násilí, nenávistných projevů, obtěžování, zastrašování a cenzury namířené
proti novinářům a blogerům – jsou v Bangladéši stále rozšířené; vzhledem k tomu, že
Bangladéš se v žebříčku světového indexu svobody tisku nachází na 146. místě ze 180;
F. vzhledem k tomu, že stouplo napětí mezi sekulárními a náboženskými silami a vzrostlo
násilí vůči opozičním hlasům; vzhledem k tomu, že fundamentalisté, domácí
extremistické islamistické skupiny – zejména skupina Ansarullah Bangla Team – již
několik let vydávají seznam osob považovaných za kritiky islámu a vyzývají k popravě
sekulárních blogerů a autorů a přitom páchají brutální vraždy s relativní beztrestností;
G. vzhledem k tomu, že dne 31. října 2015 byl ve své kanceláři v Dháce brutálně mačetou
zavražděn vydavatel Faisal Arefin Dipan z vydavatelství Jagriti Prokashoni; vzhledem k
tomu, že téhož dne byl napaden a zraněn další vydavatel a dva autoři a vzhledem k tomu,
že dalším stále hrozí nebezpečí;
H. vzhledem k tomu, že letos bylo v Bangladéši zavražděno pět sekulárních blogerů a
novinářů (Niladri Chatterjee, alias Niloy Neel, Faisal Arefin Dipan, Ananta Bijoy Das,
Washiqur Rahman Babu a Abhijit Roy) za to, že uplatňovali své základní právo na
svobodu projevu ohledně politických, sociálních a náboženských otázek; vzhledem k
tomu, že k zodpovědnosti za několik vražd se přihlásily extremistické islamistické
skupiny;
I. vzhledem k tomu, že v roce 2013 byl zavražděn přední bloger Ahmed Rajib Haider a
v roce 2014 profesor A.K.M. Shafiul Islam; vzhledem k tomu, že mnoho dalších blogerů
se v sociálních médiích setkalo s výhrůžkami smrti – na Facebooku byly zveřejněny
seznamy osob namířené proti sekulárním autorům – nebo přežilo pokus o vraždu a několik
dalších s psaním přestalo nebo ze země utekli;
J. vzhledem k tomu, že premiérka Šajch Hasína tyto vraždy odsoudila a vyjádřila závazek
její vlády bojovat proti terorismu a násilnému extremismu; vzhledem k tomu, že vyhlásila
nulovou toleranci praktikám porušujícím lidská práva ze strany donucovacích orgánů a že
schválila zákon o reformě policie, jenž ustanovuje kodex chování; vzhledem k tomu, že
navzdory tomu rovněž podpořila zatčení sekulárních blogerů ze strany své vlády a
vytvoření zpravodajského útvaru, který má v sociálních médiích sledovat potenciální
rouhačský obsah;
K. vzhledem k tomu, že bangladéšská vláda zavedla v srpnu 2014 novou politiku v oblasti
sdělovacích prostředků, která stále vzbuzuje obavy ohledně svobody projevu; vzhledem k
tomu, že část této politiky omezuje svobodu sdělovacích prostředků tím, že například
zakazují projevy, které jsou „protistátní“, „zesměšňují národní ideologii“, či „nejsou v
souladu s bangladéšskou kulturou“, a omezují podávání zpráv o „anarchii, nepokojích a
násilí“; vzhledem k tomu, že bangladéšská vláda zesílila svůj tlak na sociální média
dočasným či úplným odstavením internetu, Facebooku či aplikací WhatsApp, Viber a
Messenger z provozu;
L. vzhledem k tomu, že v posledních měsících bylo zatčeno několik novinářů a obviněno z
porušení zákona o informačních a komunikačních technologiích, který trestně stíhá
zveřejňování pomlouvačných a protistátních článků;
M. vzhledem k tomu, že od neodůvodněného zavedení zákonů v roce 2014 došlo k
znepokojujícímu nárůstu pronásledování; vzhledem k tomu, že 13 osob pracujících v
odvětví sdělovacích prostředků bylo podrobeno stíhání za pohrdání, což přispělo k
všeobecné atmosféře strachu a zastrašování a vedlo k autocenzuře;
N. vzhledem k tomu, že dne 16. srpna 2015 byl za údajné hanobení jednoho ministra vlády
na Facebooku zatčen Probir Sikdar, novinář a majitel internetových novin Uttaradhikar
Ekattor News; vzhledem k tomu, že dne 18. srpna 2015 byl za údajné spáchání žhářského
útoku na autobus, k němuž došlo dne 23. ledna 2015, zatčen předseda bangladéšského
federálního svazu novinářů Šaukat Mahmúd a v souvislosti s údajným útokem obviněn
ve třech případech;
O. vzhledem k tomu, že v posledních letech zmizelo několik členů opozičních stran za
nejasných okolností;
P. vzhledem k tomu, že EU je ve všech případech a ze všech okolností proti trestu smrti
a důsledně se zasazuje o jeho všeobecné zrušení;
Q. vzhledem k tomu, že dne 21. listopadu 2015 byli popraveni dva vedoucí představitelé
bangladéšské opozice za válečné zločiny spáchané během války za nezávislost v roce
1971 s Pákistánem poté, co byly zamítnuty jejich poslední žádosti o milost;
R. vzhledem k tomu, že dne 18. listopadu 2015 byl zastřelen italský duchovní a lékař Piero
Arolari, dne 28. září byl zavražděn italský humanitární pracovník Cesare Tavella a dne
3. října japonský sociální pracovník Hoši Kunio a k odpovědnosti za tyto vraždy se
přihlásili militanti Islámského státu, stejně jako k bombovým útokům, ke kterým došlo
během průvodu při příležitosti svátku Ašúrá u hlavní šíitské svatyně v Dháce dne
24. října, při nichž zahynul jeden mladistvý a desítky dalších osob byly zraněny;
S. vzhledem k tomu, že vláda předložila návrh zákona o zahraničních darech (dobrovolná
činnost), jehož účelem je regulovat činnost a financování jakékoli skupiny přijímající
zahraniční granty;
1. odsuzuje stále častější útoky islamistických extremistů proti sekularistickým autorům,
blogerům, náboženským menšinám a zahraničním humanitárním pracovníkům; vyslovuje
politování nad ztrátami lidských životů a vyjadřuje upřímnou soustrast obětem a jejich
rodinám;
2. vyzývá bangladéšské orgány, aby důrazně odsoudily pokračující strašné činy proti
svobodě projevu a zajistily okamžité ukončení veškerých projevů násilí, obtěžování,
zastrašování a cenzury směřujících proti novinářům, blogerům a občanské společnosti;
3. vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršujícími se podmínkami, pokud jde o právo
na svobodu projevu, což je doprovázeno nárůstem náboženského fundamentalismu,
netolerance a extremistického násilí v Bangladéši; vyzývá bangladéšské orgány, aby
zvýšily své úsilí o zlepšení ochrany poskytované orgány aktivistům a novinářům; vyzývá
všechny politické strany a jejich představitele, aby bezpodmínečně a bezvýhradně
odsoudili násilí extremistů a aby podpořili právo na svobodu projevu;
4. připomíná příslušným bangladéšským orgánům jejich vnitrostátní a mezinárodní právní
závazky, včetně povinnosti zajistit bezpečnost všech občanů bez ohledu na jejich politické
či náboženské názory a zaručit uplatňování svobody projevu a tisku v zemi bez svévolně
stanovovaných omezení a cenzury;
5. vyzývá bangladéšské orgány, aby zajistily nezávislé vyšetřování a objasnění zmizení
členů opozičních stran v posledních letech, zejména v měsících před volbami v lednu
2014 a po nich;
6. naléhavě vyzývá bangladéšské orgány, aby zabránily beztrestnosti a učinily vše, co je
možné, pro identifikaci všech útočníků, a aby je předaly spravedlnosti, a to zahájením
nezávislého, důvěryhodného a transparentního vyšetřování a zajištěním spravedlivého
soudního řízení, aniž by se uchýlily k trestu smrti;
7. bere na vědomí úsilí, jehož bylo vynaloženo pro zatčení osob v souvislosti s vraždou
Abhijita Roye, Washiqura Rahmana Babua a Niladriho Chatterjeeho; vítá pokrok, jehož
bylo dosaženo při trestním vyšetřování smrti italského občana Cesareho Tavelly
a japonského občana Kunia Hošiho;
8. naléhavě vyzývá bangladéšskou vládu, aby přijala nezbytná opatření k zabránění dalšímu
zabíjení tím, že přijme účinná opatření na ochranu autorů, vydavatelů a dalších osob,
kterým byly adresovány hrozby, a to nejen poskytnutím zvláštní fyzické ochrany těm,
kteří jsou potenciálními cíli násilí, ale také zahájením veřejné diskuse zpochybňující
extremistické názory všeho druhu;
9. vyzývá bangladéšské orgány, aby obnovily plnou nezávislost sdělovacích prostředků,
v plném rozsahu zprostily obvinění vydavatele a novináře, kteří zveřejnili články kritické
vůči vládě, umožnily okamžité znovuotevření sídel všech sdělovacích prostředků, jež byla
uzavřena, a aby okamžitě obnovily plný a neomezený přístup ke všem formám publikací,
včetně elektronických;
10. vyzývá bangladéšské orgány, aby urychleně splnily své závazky a realizovaly akční plán
OSN týkající se bezpečnosti novinářů a problému beztrestnosti schválený v roce 2013;
11. vyzývá bangladéšské orgány, aby zajistily nezávislost a nestrannost soudního systému
a novelizovaly zákon o informačních a komunikačních technologiích a zákon
o kybernetické bezpečnosti z roku 2015 s cílem uvést je do souladu s mezinárodními
normami svobody projevu, a upustily od kriminalizace „protistátních“ publikací;
12. je velmi znepokojen opakovanými případy etnicky a nábožensky motivovaného násilí,
zejména proti ženám; naléhavě vyzývá bangladéšskou vládu a náboženské organizace
a jejich vůdce k zahájení procesu usmíření; naléhavě vyzývá bangladéšskou vládu, aby se
snažila postavit pachatele tohoto druhu násilí před soud; dále naléhavě vyzývá
bangladéšskou vládu, aby zajistila dostatečnou ochranu a záruky menšinám, jako jsou
šíité, ahmadijci, hinduisté, budhisté a křesťané, a také Bihárci;
13. konstatuje, že zákon o regulaci zahraničních darů (dobrovolná činnost) z roku 2014 vedl
v některých případech k legitimizaci svévolné kontroly organizací občanské společnosti
ze strany vlády; vyzývá bangladéšské orgány, aby přezkoumaly tento právní předpis
s cílem zabránit takové praxi;
14. vyzývá bangladéšské orgány, aby urychleně splnily své závazky a realizovaly akční plán
OSN týkající se bezpečnosti novinářů a problému beztrestnosti schválený v roce 2013;
15. vyzývá bangladéšskou vládu, aby umožnila mezinárodním nevládním organizacím v zemi
plnit své poslání a aby zajistila, aby všechny organizace zabývající se lidskými právy
a skupiny občanské společnosti mohly pracovat v atmosféře zbavené strachu a represe;
16. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, delegaci EU v Bangladéši a delegace
členských států, aby pozorně sledovaly situaci v oblasti lidských práv a politickou situaci
v Bangladéši a aby využívaly všech dostupných nástrojů, včetně evropského nástroje pro
demokracii a lidská práva;
17. vyzývá EU, aby v souladu se svým strategickým rámcem pro lidská práva a demokracii
okamžitě projednala výše uvedené obavy a doporučení s bangladéšskými orgány;
18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám
a parlamentům členských států, vysokému komisaři OSN pro lidská práva, generálnímu
tajemníkovi OSN a vládě a parlamentu Bangladéše.