Úřad na ochranu osobních údajů a ÚSTR by se měly omluvit Stanislavu Pencovi

Úřad na ochranu osobních údajů ( ÚOOÚ) osmnáct měsíců šikanoval občana Stanislava Pence za to, že uveřejnil  na internetových stránkách www.svazky.cz Evidenci zájmových osob, elektronickou databázi, v níž komunistická státní bezpečnost evidovala na 770 tisíc lidí, o které jakkoliv projevila zájem. Úřad na ochranu osobních údajů za podpory Ústavu pro studium totalitních režimů  (ÚSTR) dlouhodobě deklaroval, že postup pana Stanislav Pence je protizákonný a vyhrožoval mu  až několikamilionovou pokutou.  Přestože později ÚOOÚ shledal, že Stanislav Penc zákon neporušil, ÚSTR se i nadále snaží dokázat, že Penc nepostupoval v souladu se zákonem.

„Není možné, aby státní úředníci takovým způsobem šikanovali občana, aniž by dokázali přiznat svou vinu. ÚOOÚ i ÚSTR by se měly Stanislavu Pencovi omluvit,“ míní senátor Jaromír Štětina.

 

 

V Praze dne 28. 4. 2011