Topka přichází s vizí

Právo
7. ledna 2016, autor: Jan Keller (ČSSD)

Europoslanec Jaromír Štětina, který byl zvolen za TOP 09, se na sociální síti svěřil se svou vizí pro Českou republiku. Na svém profilu napsal: „Líbilo by se mi, kdyby třetina Čechů byla bílá, třetina černá a třetina žlutá.“ Jako vize je to nesporně zajímavé a je jen škoda, že vedení TOP 09 se nedokázalo vyjádřit, zda Štětinův program zařadí do své kampaně už letos před podzimními volbami, anebo si ho chystá jako svůj trumf až napřesrok do voleb sněmovních. Rozhodně se od něho však nedistancovalo. Pokud nemá zůstat europoslancova vize jen ve stadiu politicky mimořádně inteligentního nápadu, bude zapotřebí konkrétně promyslet jednotlivé kroky.
Kýženého výsledku lze dosáhnout v podstatě jen dvěma způsoby. Jednou z možností je přidat k necelým deseti miliónům dosavadních Čechů, Moraváků a Slezanů po stejném počtu nových krajanů jak žluté, tak černé pleti.
To by ale mohlo narazit jak na nedostatek zájmu o české občanství v Asii a v Africe, tak především na ekologické bariéry. Česká kotlina a moravské úvaly nejsou z hlediska vody, orné půdy ani rozptylových podmínek dimenzovány na přebývání tak vysokého kvanta populace. Vždyť vidíme, jaké trable máme už při třetinovém počtu.
Technicky schůdnější by bylo diverzifikovat barevnost národa při uchování počtu obyvatel, tedy zhruba na deseti miliónech. To by ovšem předpokládalo nějakým způsobem se zbavit přebytečných dvou třetin Čechů.
Není pochyb o tom, že Jaromír Štětina by byl schopen navrhnout klíč, jak i tuto choulostivou operaci provést. Vedení strany TOP 09, která mu ve volbách dala tak prozíravě důvěru, by ovšem mělo jeho návrhy posoudit z hlediska svých stranických priorit.
Štětinou doporučovaná restrukturalizace obyvatelstva by měla být provedena tak, aby to odpovídalo hodnotám tradice, odpovědnosti a prosperity našeho národa, tedy hodnotám, jichž je TOP 09 už téměř sedm let trvalou zárukou. Pak jí to nepochybně přinese patřičnou voličskou odezvu.

O autorovi| Jan Keller (Autor je sociolog, europoslanec za ČSSD)