Tiskové prohlášení senátorů Martina Mejstříka a Jaromíra Štětiny k současné vládní krizi

Komunismus a komunistické myšlení je stálým nebezpečím pro vývoj demokracie v naší vlasti! Ani patnáct let po převratu v roce 1989 nežijeme v demokracii, jakou jsme si přáli. Exemplárním důkazem je současná kauza pana premiéra, která nakonec skončila vládní krizí.

 

Někteří politici nám vyčítají, že se zákazem propagace komunismu přicházíme pozdě. Proč prý až nyní? My se ovšem ptáme: Co oni udělali proto, aby tu komunisté sdružení v KSČM či v jiných stranách fakticky nevládli? Svým politickým stylem, svým korupčním chováním a klientelismem, svou laxností k rozpínavosti a stále větší drzostí komunistů jenom připravili půdu pro reanimaci KSČ!

Ptáme se:  Proč se Stanislav Gross obklopuje estébáky a dalšími z éry komunismu? K čemu potřebuje nepostradatelného Pavla Přibyla na ministerstvu vnitra? Z jakého důvodu si klub ČSSD v této době (!) zvolil za předsedu bývalého totalitního poslance Michala Krause, dlouholetého člena KSČ? Chceme konstatovat, že nejen premiér Stanislav Gross, ale celá vládní garnitura předvádí styl, který je skandální.

Za stav společnosti nejsou vinni novináři, kteří o něm referují. V případě skandálu premiéra Stanislava Grosse odvedli profesionální práci. Hovoří-li někdo o tom, že za vládní krizi mohou média, pokládáme to za přímý útok na svobodu tisku. I ten je důkazem toho, jak hluboko je bolševické, či chcete-li komunistické myšlení zakořeněno mezi některými politiky. A bohužel i mezi těmi, kteří se pokládají za upřímné demokraty. Proto: www.zrusmekomunisty.cz !