Tiskové prohlášení senátora Štětiny k policejnímu návrhu obžalovat Stanislava Pence

Stanislav Penc má být obžalován pro pomluvu, které se měl dopustit tím, že na tiskové konferenci ministerstva vnitra položil otázku: „Můžete potvrdit nebo vyvrátit, že jeden z řídících důstojníků policie František Pachl spolupracoval nebo byl kmenovým příslušníkem StB?“

Senátor Jaromír Štětina tutéž otázku položil v dopisu ze dne 17.8.2005 vedoucímu Kanceláře policejního prezidenta mjr. RNDr. Ing. René Tichému, když jej požádal o sdělení osobního evidenčního čísla Mgr. Pachla a o sdělení údajů o kádrovém postupu od začátku služby až dodnes u pplk. Mgr. Františka Pachla z okresního ředitelství Policie  ČR Tachov.

Dne 29.srpna 2005 obdržel senátor Jaromír Štětina odpověď vedoucího Kanceláře policejního prezidenta pana Ing. René Tichého, v níž se říká:

„Po  mé osobní konzultaci s odbornou pracovnicí Úřadu pro ochranu osobních údajů, která informovala o průběhu služby, tedy zařazení na konkrétním služebním místě konkrétního útvaru, označila za osobní údaje, však s politováním sděluji, že  druhé části Vašeho požadavku nemohu vyhovět, neboť předmětné informace podléhají režimu zákona o ochraně osobních údajů.“

„Dovoluji si tímto tiskovým prohlášením požádat příslušné policejní oddělení a příslušného státního zástupce o sdělení, zda jsem se uveřejněním obsahu  mé korespondence s vedoucím Kanceláře policejního prezidenta ve věci pana Mgr. Pachla, kde byl položen stejný inkriminovaný dotaz, nedopustil stejného trestného činu jako Stanislav Penc,“  říká Jaromír Štětina.  „Snaha obžalovat pana Pence je absurdní, právě tak jako je absurdní, když se občan tohoto státu nemůže 16 let po Listopadu dozvědět, kdo z dnešních příslušníků policie byl estébák nebo nebyl.“