Střet nacionalistů a Romů v Letech u Písku

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
——————–
V sobotu 21. ledna se do obce Lety u Písku na místo bývalého koncentračního tábora pro Romy sjely dvě skupiny lidí, příznivci Národní strany a romští aktivisté a proromští novináři. Národní strana hodlala dotáhnout do konce svůj úmysl instalovat do Let obří kámen, který měl podle jejích vlastních slov ironizovat úmysl socialistické vlády vyvlastnit vepřín, který stojí na místě bývalého tábora. Národní straně se to nelíbí, popírá, že by vůbec ke genocidě či holocaustu v Letech docházelo. Předsedkyně strany Petra Edelmannová dokonce veřejně prohlašuje, že za smrt si Romové v tomto táboře mohli sami, neboť nedodržovali hygienické návyky. Kámen, který Národní strana ještě před avizovanou sobotou do Let umístila, nechala obec za diskrétní pomoci senátor Karla Schwarzenberga odstranit. Národní strana pak kontrovala žádostí, aby byl kámen ministerstvem kultury prohlášen za národní památku. V sobotu se na shromáždění Národní strany, které bylo podle starosty Let u Písku neohlášené, vypravil spolupracovník romských aktivistů a zastánce romských obětí holocaustu Marcus Pape. Ten byl fyzicky napaden aktivisty z Národní strany a policií poté odveden k vysvětlení. Celé akci a hlavně zmíněné konfrontaci byl přítomen i senátor Jaromír Štětina. Kolegyně Jarmila Balážová se jej zeptala, proč se do Let vlastně vypravil.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Protože mne znepokojuje nárůst politického extremismu, který se mi jeví velmi nebezpečný.

Jarmila BALÁŽOVÁ, redaktorka
——————–
Považujete aktivity Národní strany za projevy právě tohohle druhu?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já si myslím, že to, co se odehrálo například v Letech nebo co se odehrálo 28. října při demonstraci za Ernsta Zindela, popírače holocaustu, před německým velvyslanectvím, jsou právě typické projevy extremismu, na které by bylo potřeba uplatňovat zákon.

Jarmila BALÁŽOVÁ, redaktorka
——————–
Já jsem v těch Letech byla také a byla jsem velmi překvapená tím, jak se policie chovala. Mne například legitimovala a tvrdila, že nevěří, že jsem novinářka, musela jsem se prokazovat průkazem Syndikátu novinářů. Podobně to líčí jiní účastníci, kteří nebyli přívrženci Národní strany. Vy jste byl přímo u toho, když byl napaden Marcus Pape. Jak byste hodnotil to počínání policie a Národní strany a především také výroky představitelů Národní strany, které jste slyšel?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Co se týče toho vašeho legitimování, já bych vám chtěl jenom říci, že jsem něco podobného zažil v Moskvě a tyto rasistické manýry tady u nás rostou zrovna tak jako v hlavním městě Ruska. Já jsem si nedávno v Moskvě zkusmo nasadil kavkazskou beranici a byl jsem během dopoledne čtyřikrát legitimován u běloruského nádraží. Takže není to jenom naše specifika. Co se týče toho, co se tam přihodilo a postoje policie, já jsem jasně viděl, že pan Pape přišel a vykřikl protestní výkřik, vím naprosto bezpečně, že první fyzické napadení přišlo ze strany pořadatelů té akce nacionalistů. Oni ho vytlačili a údery pěstí do hrudi ho vyrazili z toho davu. V tom okamžiku ho vzala policie a odvedla ho pryč. Ta policie zadržela v podstatě jen jeho a nezadržela nikoho z těch, kdo použili fyzický násilí, což se mi zdá dost jaksi nepoměrné. Když už někoho zadržela, tak měla zadržet všechny účastníky té potyčky.

Jarmila BALÁŽOVÁ, redaktorka
——————–
Národní strana se netají tím a veřejně prezentuje například na stránkách svého internetového rádia svoji nevůli k homosexuálům například, k různým neziskovým organizacím samozřejmě, menšinám, víme, že jí nebyla několikrát udělena registrace ze strany ministerstva vnitra, posléze uspěla u soudu. Zajímá vás jako politika například, na jakém základě ten soud takto nakonec rozhodl a myslíte si, že by tato strana, že by aktivity některých jednotlivců a organizací měly směřovat k tomu, aby strana byla skutečně zakázána?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já si myslím, že je potřeba dodržovat zákon bez ohledu na to, jestli to je strana malá nebo veliká. Nikdo zákon porušovat nesmí. Tady byl zcela jasně porušen zákon § 261 a) trestního zákona. Já vám ho ocituju a řeknu, proč si myslím, že byl porušen. Ten zákon znějící a dodnes platící říká: „Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.“ Já jsem na vlastní uši slyšel větu, která je zaznamenána několika televizními štáby, kde řečník nacionalistů řekl doslova: „Tady žádná genocida nebyla.“ Já si myslím, že tím se naplnila skutková podstata onoho trestného činu, protože genocida podle mého názoru se tady odehrála a byla by genocidou, i kdyby z těch Letů do Osvětimi zmizel jeden jediný člověk. Ty Lety byly součástí toho obrovského genocidního stroje, který měl různá kolečka. Největší z nich byla Osvětim, menší byl Terezín, ještě menší kolečko byly Lety, ale všechno dohromady to dávalo to vraždící soustrojí. Takže si myslím, že by měl být řečník potrestán a ta strana by neměla existovat, měla by jí být odebrána registrace.

Jarmila BALÁŽOVÁ, redaktorka
——————–
Myslíte si, že si naše společnost uvědomuje, protože přece jenom ty jejich aktivity se zatím zaměřují na některé minority, i když jejich součet už potom samozřejmě dá mnohem větší skupinu lidí, ale že si společnost uvědomuje nebezpečí těch aktivit a názorů, ke kterým inklinuje právě tato strana?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já si myslím, že to je, se opakuje v dějinách neustále, to podceňování nebezpečí, i když jsme poučeni. Když nastupoval Hitler k moci v Německu, tak taky spousta lidí říkala: „Však je nechte, chlapce, ať se vybouřej, ono je to přejde.“ A víme dobře, co z toho potom vzniklo. Zlo se musí potírat od samého začátku a je třeba používat platné zákonné normy, které máme, a především by je měla používat policie.

Jana ŠMÍDOVÁ, moderátorka
——————–
Uvedl senátor Jaromír Štětina pro středeční vydání Studia STOP.
Klíč| Schwarzenberg Karel; Štětina Jaromír; Senát