Štětina radí: Stěhujte »nepřizpůsobivé« tehdy, když nejsou volby!

KE DNI

Jaromír Štětina se, jak se zdá, stal dvorním politikem týdeníku Mladá fronta Plus. Po rozsáhlém rozhovoru o tom, jak zlikvidovat komunistickou stranu (MfP č. 44/2006), odpovídal v č. 48 (str. 18) na otázku, týkající se konání nově zvoleného křesťanskodemokratického senátora Jiřího Čunka, starosty Vsetína, v kauze, která inspiruje mnohé sdělovací prostředky již déle než měsíc. Je zarážející, jakou odpověď uvedl senátor Štětina hned na první položenou otázku: »Je podle Vás správné začínat politickou dráhu vystěhováním nepřizpůsobivých občanů?« (Rozporuji použití slova »nepřizpůsobivý«, které není vhodné, neboť určité chování hodnotí jako jev trvalý!) J. Štětina sice zpochybnil, že by bylo správné startovat kariéru politika vystěhováním »nepřizpůsobivých« občanů z města, dokonce označil noční a tajné vystěhovávání za hlavní Čunkovu chybu. Ale hned v následující větě téže první odpovědi odhalil »ledví«: »Mám pocit, že pan senátor Čunek mohl ještě jako starosta udělat tuto akci dřív, nebo později po volbách. Nejsem ale přesvědčen, že by vystěhování Romů bylo z jeho strany nějak načasované. «
Aha, už tomu rozumím. Organizovat velké manévry s přesuny vlastních obyvatel se nehodí – ovšem jen před volbami. Dříve nebo později po volbách, kdy jsou média méně bdělá a nějaký ten hříšek politikům snadněji odpustí, je to však přípustné. To jsou slova muže, který rád vystupuje jako obhájce lidských práv a v posledních měsících iniciativně kádruje druhé.