Socha příběhů

Jako patron Sochy příběhů se Jaromír Štětina společně s arcibiskupem Janem Graubnerem zúčastnil jejího slavnostního odhalení v sobotu 16. září na nádvoří Vyšší odborné školy sociální v Olomouci.

Je pro mě ctí, že mohu být při odhalení této sochy. Když se na ni podívám, vidím, že má dvojí krásu. Tou první je její fyzická krása, krása artefaktu, uměleckého díla stvořeného sochařem.Ta druhá je krása spirituální, je utvořena z neviditelného materiálu soucítění. Jakoby z ní vycházely paprsky k jednotlivým lidským osudům. Socha tu bude stát v dešti, bude se do ní opírat slunce, ale stále nám bude připomínat, že svět je jen jeden . A to je také podstata vaší práce a smyslem soucítění,“ řekl Jaromír Štětina.

Dřevěná socha příběhů symbolicky propojuje osudy lidí na celém světě. Desítky příběhů lidských osudů z Ukrajiny, Francie, Nizozemí, Ugandy, z romských osad na východním Slovensku nebo z Kosova přivezli studenti školy ze svých zahraničních stáží. Každý příběh představuje jeden kámen, který studenti vloží do dřevěné sochy. Jaromír Štětina, jako kmotr sochy, přidal svůj příběh z okupovaného Čečenska:

 

Vánoční ryba

 

V roce 1999 mne skrýval můj čečenský přítel před ruskou federální armádou ve svém panelákovém bytě v jedné vesnici jižně od Grozného. Bylo to ve dnech kolem Vánoc.

Na Štědrý den se ke mně přitočil a zeptal se: „Nemáte vy křesťani z Česka dnes nějaký významný svátek?“ „Ano,“ řekl jsem, „jeden z nejvýznamnějších. Říkáme mu Štědrý den.“ „A co vy křesťané na tenhle svůj svátek jíte?“ zeptal se můj kamarád.

„Rybu,“ řekl jsem.

Asi hodinu nato můj hostitel zmizel a vrátil se až večer. V kuchyni na stole přede mne položil balíček zabalený v novinách. Rozbalil jsem ho a přede mnou ležel na kusu papíru – zavináč.

Příběh má dvě pointy. První: můj přítel odešel koupit štědrovečerního herynka do vedlejší vesnice Dubajurt. Ta byla od naší vsi oddělena ruskou frontovou linií. Můj hostitel se jí musel proplížit dvakrát: směrem tam a se zavináčem směrem zpět. Druhá pointa: přítel se jmenuje Isa. Dostal jsem tenkrát štědrovečerní večeři od samotného Ježíše. Isa je v Koránu jméno Ježíšovo.

Jaromír ŠTĚTINA, kmotr Sochy příběhů(prosinec 1999)