Smuteční akt na Vítkově

Senátor Jaromír Štětina se v neděli 7. května zúčastnil smutečního aktu uložení ostatků generála Aloise Eliáše do kolumbária v Národním památníku na Vítkově.

 

Bývalý předseda protektorátní vlády Alois Eliáš, kterého v roce 1942 popravili nacisté, byl dnes společně se svou manželkou Jaroslavou po 64 letech pohřben se všemi poctami v Národním památníku na pražském Vítkově. Eliáš jako předseda protektorátní vlády pomáhal organizovat domácí odboj a zároveň udržoval styky s československou emigrací. Němci ho zatkli na podzim 1941 a odsoudili za „velezradu a vyzvědačství“ k trestu smrti. V červnu následujícího roku ukončila jeho život poprava na vojenské střelnici v Praze-Kobylisích. Ostatky generála a jeho manželky získal Vojenský historický ústav. Ochraňoval je 24 let historik a Eliášův přítel Tomáš Pasák a po něm Pasákova manželka. Pasákovi získali urnu v roce 1981 po smrti Eliášové, která ji za komunistického režimu schovávala v rodinné vile.