SMS senátora Štětiny Vladimíru Hučínovi

Vážený pane Hučíne,

dozvěděl jsem se, že máte 22. května podat vysvětlení ve věci utajovaných materiálů. Jelikož kpt. Serafin vyslýchal i mne, předpokládám, že pátrají po zdroji, který mi předal materiály dokazující zásadní podíl BIS na trestním řízení proti Vám. Tyto materiály jsem předal parlamentní komisi pro kontrolu BIS a příslušnému státnímu zástupci. Jelikož tyto tajné materiály dokazují, že se důstojnící BIS podíleli protiprávně na Vašem šikanování a věznění, předpokládám, že je mnohem důležitější, aby bylo vyšetřeno, co tyto materiály dokazují. Zda se někdo snaží bazírováním na utajení materiálu zakrýt  mnohem vážnější porušení zákona. Materiály jsem získal při výkonu funkce senátora a využívám svého práva, abych nikomu nesděloval pramen svých informací. Je to moje věc a nehodlám své právo nevyužít. Nesdělím to nikomu, to znamená ani Vám, ani policii, ani státnímu zástupci.Nenechte se ukřičet, právo je na Vaší straně. Bohužel je znásiĺňováno a mne znepokojuje, že jsou to právě tajné služby, které zákon porušují.Tato moje sms je veřejná.

Srdečně zdravím

Jaromír Štětina