Shánění darů má jasná pravidla

BEZPARTIJNÍ SENÁTOR JAROMÍR ŠTĚTINA:

Pohybujete se v prostředí neziskového sektoru. Víte o tom, že by někdy Šárka Grossová zprostředkovala některé nadaci nějaký dar?
Nevím.
Pokud je pravdou, že Šárka Grossová údajně sháněla peníze i od firem, které se účastnily privatizace, považujete to za správné?
Manželka premiéra by měla takovou praxi úzkostlivě vylučovat.
Bývá běžné, ze když někdo zprostředkuje nadaci dar, vezme si provizi?
U seriózních nadací, které jsou pravidelně a přísně podrobovány auditu, je poskytování provizí za dar vyloučeno. Ve své podstatě je poskytování provize za zprostředkování donátorství nemravné.

BEZPARTIJNÍ POSLANKYNĚ TÁŇA FISCHEROVÁ:

Pohybujete se v prostředí neziskového sektoru. Víte o tom, že by někdy Šárka Grossová zprostředkovala některé nadaci nějaký dar?
Nadace, se kterými spolupracuji já, s paní Grossovou na žádném projektu nespolupracovaly. Pokud je mi známo, paní Grossová pro ně nezprostředkovala žádný finanční nebo nefinanční dar.
Pokud je pravdou, že Šárka Grossová údajně sháněla peníze i od firem, které se účastnily privatizace, považujete to za správné?
Takový postup paní Grossové (jako manželky ministra vnitra a později předsedy vlády) pokládám za problematický, protože otevírá prostor pro různá netransparentní jednaní, případně i korupci. V každém případě to vrhá stín podezření na takto získané dary i průběh privatizace.
Bývá běžné, ze když někdo zprostředkuje nadaci dar, vezme si provizi?
Nevím, nakolik je to běžné, ale profesionálně pracující neziskové organizace ( včetně nadací) začínají běžně zaměstnávat pracovníky na pozici fundraisera (tedy někoho, kdo pro organizaci zajišťuje dlouhodobé zdroje – granty, dotace, dary). Ze zkušenosti vím, že forma jejich odměňování mívá i takzvanou motivační složku, tedy určité procento ze získaných prostředků. Mně osobně ale tato praxe blízká není.