Senátoři předali zprávu o posouzení ústavnosti KSČM vládě

PRAHA – Dočasná komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM dnes představila horní komoře parlamentu svou závěrečnou zprávou. Senátoři odsouhlasili předání dokumentu vládě, ta ho může předat Nejvyššímu soudu, který ústavnost KSČM posoudí.

 

O zrušení KSČM už několik let neúspěšně usiluje senátor Jaromír Štětina (za SZ), který dočasné komisi předsedá. Ten je přesvědčen, že komunisté porušují nejen ústavu, ale také zákon o politických stranách. Podle jeho slov totiž komunisté představují extrémní politickou stranu.

Štětina při projevu recitoval z Karla Marxe. „Komunismus předpokládá, že současné uskupení ve společnosti lze svrhnout pouze násilným způsobem,“ uvedl Štětina a požádal Senát, aby zprávu, kterou vypracoval, propustil Senát vládě. Kabinet může následně předat dokument Nejvyššímu správnímu soudu, který by případně z důvodu nezákonné existence stranu rozpustil.

„Současná komunistická stran je jen odnoží KSČ, nová registrace neproběhla. Tudíž se jedná o tu samou stranu, která zde nastolila totalitní režim,“ uvedl senátor a známý odpůrce totalitních režimů Martin Mejstřík (nezávislý). Mejstřík také zmínil, že v české justici je stále minimálně 30 procent pracovníků soudů i těch nejvyšších spojených s bývalým režimem. „U nejvyšších soudů je až 41 procent vysokých legislativních představitelů s komunistickou minulostí,“ uvedl Mejstřík, který zároveň podpořil návrh na předání dokumentu vládě a vyřkl i nutnost rozpuštění Komunistické strany Čech a Moravy.

Dočasná komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM vznikla před dvěma lety. Hlavní náplní komise je prozkoumat ústavnost KSČM a posuzovat, zda není porušována Ústava České republiky nebo není porušován zákon o politických stranách.

Komise v jejím rozhodování radí vybraní odborníci z řad právníků a historiků. Doposud si nechala komise vypracovat několik analýz. Například zpracování studie, která porovnala části české ústavy s články ústavy vybraných evropských zemí, zda je v nich zakotveno odmítání násilí a postup proti extrémním politickým silám.

Závěrečná zpráva má mít několik kapitol, jako nástupnictví KSČM po dřívější KSČ, převedení majetku KSČ na KSČM, okupace Československa armádami Varšavské smlouvy či zákaz komunistických symbolů.
Autor / zdroj: Mediafax