Senátor Štětina žádá, aby byl povolán k výslechu

Senátor Štětina žádá, aby byl povolán k výslechu

 

 

Tisková zpráva senátora Jaromíra Štětiny

 

 

 

Senátor Štětina dnes požádal náměstka obvodního státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 JUDr. Michala Zachystala, aby byl pozván k výslechu. Považuje za pochybení, že orgány činné v trestním řízení při zkoumání podílu Bezpečnostní informační služby na kriminalizaci Vladimíra Hučína neměly k dispozici veškeré relevantní podklady a důkazy.

 

 

„Orgány činné v trestním řízení ve spolupráci s BIS sedm let ničily nevinného člověka, vykonstruovaly proti němu řadu obvinění a protiprávně jej takřka rok držely za mřížemi. Není přece možné v demokratickém státě, aby taková lumpárna mohla projít, říká senátor Jaromír Štětina.

 

 

 

 

 

Pavla Hájková

tisková mluvčí senátora Jaromíra Štětiny

tel. 776742420

 

 

 

V Praze dne 15. 1. 2008

 

 

 

 

Příloha:

Dopis senátora Štětiny JUDr. Michalu Zachystalovi ze dne 15. 1. 2008

 

 

 

JUDr.  Michal Zachystal

náměstek obvodního st. zástupce

 

Obvodní státní zastupitelství Praha 1

Nábř. E. Beneše  3

11800 Praha 1

 

 

 

 

Vážený pane doktore,

 

 

dozvěděl jsem se z ČTK, že podle Vašeho závěru Bezpečnostní informační služba (BIS) nezasahovala do práce orgánů činných v trestním řízení v případě bývalého důstojníka Vladimíra Hučína. Dovoluji si Vás upozornit, že jsem dne 27. 11. 2007 předal komisi BIS řadu nepochybných důkazů o tom, že se BIS přímo podílela na kriminalizaci Vladimíra Hučína. Mezi těmito důkazy jsou i tajné materiály, které jsem získal při výkonu funkce senátora. Pravost těchto materiálů nedávno veřejně deklarovala i samotná BIS. Obávám se, že při vyšetřování této kauzy mohlo dojít k závažným pochybením, neboť jste pravděpodobně neměl k dispozici veškeré nutné podklady k rozhodování. Mimoto považuji za pochybení i to, že jsem nebyl pozván ani k výslechu ani k podání vysvětlení v této věci.

Proto si Vás dovoluji požádat, vážený pane doktore, abych byl příslušnými orgány pozván k podání vysvětlení či k výslechu. O této své žádosti současně informuji i Komisi pro kontrolu činnosti BIS Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

 

 

 

S přáním všeho dobrého

 

 

Jaromír Štětina

 

 

 

 

V Praze dne 15. ledna 2008