Senátor Štětina si vyměnil dopisy s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou v souvislosti s žádostí studentů ze dne 5. prosince 2005:

V Praze dne 8. prosince  2005

č.j. 14029/05

 

 

Vážený pane předsedo,

 

 

obrátili se na mě studenti z českých středních a vysokých škol s prosbou, zda by nemohl někdo z naší oficiální delegace, která přivítá na půdě Senátu delegaci Čínské lidové republiky,  předat jejich dopis panu premiérovi Wen Jiabao.

Nejsem členem této delegace, a proto si Vás dovoluji poprosit, vážený pane předsedo, o jeho předání. Způsob předání jsem konzultoval také s předsedou našeho výboru, panem profesorem Jařabem, který je členem naší senátní delegace. Přikládám českou i anglickou verzi dopisu.

 

 

S přátelskou úctou

 

Jaromír Štětina

 

 

 

V Praze dne 9. prosince 2005

k č.j. 14029/05

 

 

Vážený pane senátore,

 

děkuji Vám za předání dopisu studentů panu premiérovi Wen Jiabao. S politováním Vám musím sdělit, že charakter dopisu nemá žádné zákonné požadavky, neboť chybí vlastnoruční podpisy a další identifikační informace signatářů. Z tohoto důvodu Vám celý materiál vracím

 

 

S pozdravem

 

Přemysl Sobotka