Senátor Śtětina podporuje demonstrující studenty v Českých Budějovicích

Senátor Jaromír Štětina včera vystoupil na studentské protikomunistické demonstraci v Českých Budějovicích. Připomněl Václava Havla jako muže úctyhodného a vzpomenul svého posledního setkání s ním: „Sešli jsme se s přáteli v jedné pražské restauraci nedlouho před jeho smrtí,“ řekl senátor Štětina. „Zeptal jsem se pana prezidenta, proč tehdy po Listopadu nepostavil komunistickou stranu mimo zákon. A pan prezident mi odpověděl: „My jsme si tenkrát mysleli, že se zreformují a oni to neudělali. Existují-li validní právní důvody, aby byla KSČM postavena před soud, nechť se tak stane.“
Senátor Štětina upozornil přítomné na to, že ony „validní právní důvody“ shledal Senát PČR už v roce 2008, kdy ve svém usnesení vyslovil podezření, že KSČM porušuje článek 5 Ústavy České republiky a vyzývá vládu, aby toto podezření nechala prověřit Nejvyšším správním soudem. Svoje vystoupení zakončil Jaromír Štětina slovy : „KSČM před soud!“, což se setkalo s velmi kladnou odezvou u několika stovek přítomných.