Senátor Štětina podezírá BIS ze zatajování důkazů

Senátor Štětina podezírá BIS ze zatajování důkazů

 

Tisková zpráva senátora Jaromíra Štětiny

 

 

Senátor Štětina podezírá BIS z úmyslného zatajování důkazů svědčících o jejím protiprávním postupu v kauze Vladimíra Hučína. Štětina informoval JUDr. Michala Zachystala, náměstka obvodního státního zástupce v Praze 1  a Komisi poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS, že zmizela řada listinných důkazů o vměšování BIS do činnosti orgánů činných v trestním řízení v Hučínově případě.

 

Spojená snaha orgánů činných v trestním řízení a Bezpečnostní informační služby zkriminalizovat Vladimíra Hučína má hluboký politický podtext. Byla výsledkem snahy zabránit vyšetřování teroristických výbuchů v Přerově v letech 1998, 1999, 2001,  na nichž se podílely extrémistické levicové síly.  Přerovské výbuchy byly takovým malým „nacistickým Říšským sněmem“, měly však opačné, komunistické znaménko,“ říká Jaromír Štětina.

 

 

 

Pavla Hájková

tisková mluvčí senátora Jaromíra Štětiny

tel. 776742420

 

 

V Praze dne 31. 1. 2008

 

 

 

Přílohy:

Dopis senátora Štětiny JUDr. Michalu Zachystalovi ze dne 31. ledna 2008

Dopis senátora Štětiny JUDr. Jeronýmu Tejcovi ze dne 31. ledna 2008

Seznam zabavených listin Vladimíru Hučínovi ze dne 22. března 2001

Seznam vrácených listin Vladimíru Hučínovi ze dne 10. ledna 2008

 

Příloha č. 1

 

Vážený pan

JUDr. Michal Zachystal

náměstek obvodního st.zástupce

Obvodní státní zastupitelství Praha 1

Nábř. E. Beneše 3

118 00 Praha 1

 

 

Vážený pane doktore,

 

dne 15.ledna 2008 jsem Vás požádal, abych byl vyslechnut ve věci zasahování Bezpečnostní informační služby do kauzy Vladimíra Hučína. Ještě před výslechem či podáním vysvětlení bych Vás, vážený pane doktore, rád informoval o tom, že dne 10.ledna 2008 byly v Přerově u Okresního soudu panu Hučínovi vráceny písemnosti, které mu byly zabaveny protiprávní prohlídkou, na které se v březnu 2001 mimo orgánů činných v trestním řízení prokazatelně podíleli i vysocí důstojníci BIS.

Zabavené věci byly ohledány orgány činnými v trestním řízení  za přítomnosti pracovníka BIS a sepsány do seznamu dne 22. března 2001. Věci 10. ledna 2008 panu Hučínovi navrácené jsou vyjmenovány v Protokolu ze dne 10. 1. 2008.

Srovnání seznamů písemností zabavených a písemností vrácených svědčí o tom, že naprostá většina písemností dokazujících provázání dnešních struktur justice, bezpečnostních složek a státních zastupitelství s nomenklaturou komunistického režimu někam zmizela.

Zmizely i další dokumenty prokazující protiprávní podíl BIS na diskreditační akci Vladimíra Hučína. Za všechny bych Vás, vážený pane doktore, chtěl upozornit na položku č.20 seznamu zabavených věcí. Je to stížnost MUDr. Jana Chmelaře na postup plk. JUDr. Jana Panaše, ředitele Inspekce BIS. Plk. Panaš přímo osobně prováděl prohlídku ordinace dr. Chmelaře, na což je v dokumentu poukazováno. Zmizení dokumentu, který dokazuje protiprávní postup BIS, je, podle mého názoru, snahou o zatajení důkazů. Dovoluji si Vás požádat, vážený pane doktore, abyste tyto skutečnosti vzal v úvahu při revokaci Vašeho vyjádření o tom, že BIS nezasahovala do práce orgánů činných v trestním řízení v případě bývalého důstojníka Vladimíra Hučína.

Jsem připraven, vážený pane doktore, podat vám v této věci veškeré informace, které jsem při výkonu funkce senátora získal.

O tomto svém dopise informuji i Stálou komisi poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS.

 

S přáním všeho dobrého

 

Jaromír Štětina

senátor

 

V Praze dne 31. ledna 2008

 

Přílohy:

  1. Seznam zabavených listin z 22. 3. 2001
  2. Seznam vrácených listin z 10. 1. 2008

 

 

Příloha č. 2

 

Vážený pan

JUDr. Jeroným Tejc

předseda

 

Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS

Poslanecká sněmovna

Sněmovní 4

118 26 Praha 1 – Malá Strana

 

 

 

 

Vážený pane předsedo,

 

 

dovolte mi, abych Vás informoval, že jsem panu státnímu zástupci JUDr. Michalu Zachystalovi předal  další důkazy o tom, že BIS zasahovala do práce orgánů činných v trestním řízení v případě bývalého důstojníka Vladimíra Hučína. Kopii dopisu panu JUDr. Zachystalovi si Vám dovoluji zaslat.

Jsem připraven Vaší komisi sdělit veškerá další fakta v této kauze, která jsem dosud získal v souvislosti s výkonem své senátorské funkce. Předpokládám pak, že během února či března předložím Vaší komisi  další relevantní důkazy nutné pro prověření  neoprávněného postupu BIS v kauze Vladimíra Hučína.

 

 

 

S  úctou

 

Jaromír  Štětina

 

 

 

V Praze dne 31. ledna 2008

 

 

 

Přílohy:

Dopis senátora Štětiny JUDr. Michalu Zachystalovi ze dne 31. ledna 2008

Seznam zabavených listin Vladimíru Hučínovi ze dne 22. března 2001

Seznam vrácených listin Vladimíru Hučínovi ze dne 10. ledna 2008

 

 

Příloha č. 3

Seznam zabavených listin Vladimíru Hučínovi ze dne 22. března 2001


Oskenovaný seznam ke stažení ve formátu JPG:


Příloha č. 4

Seznam vrácených listin Vladimíru Hučínovi ze dne 10. ledna 2008