Senátor Štětina píše ministryni spravedlnosti

Vážená paní

JUDr. Daniela Kovářová

ministryně spravedlnosti

 

Ministerstvo spravedlnosti

Vyšehradská 16

128 10  Praha 2

 

 

 

Vážená paní ministryně,

 

 

obracím se k Vám s urgentní prosbou o udělení pozornosti  případu Ali Atsaeva, který má být dle rozhodnutí českých soudů vydán do Ruské federace na základě žádosti ruské generální prokuratury.

 

Pro přehlednost upozorňuji na relevantní dokumenty:

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24.3.2009, č.j. 8 To 27/2009

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9.2.2010, č.j. Nt 475/2008

Usnesení Vrchního soudu ze dne 2.3.2010, č.j. 8 To 21/2010

 

Rozhodnutí OAMP MV ČR ze dne 19.2.2009, č.j. OAM-42/LE-05-05-2009

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1.12.2009, č.j. 4 Az 2/2009-57  (zrušení rozhodnutí OAMP MV pro nezákonnost)

 

Po loňském rozhodnutí Městského soudu v  Praze, potvrzeného rozhodnutím Vrchního soudu,  o nevydání A. Atsajeva do Ruska, se k Vám obrátil státní zástupce  s prosbou o vydání opravného prostředku z toho důvodu, že u státního zastupitelství nebyl dostatek času předložit soudu dodatečnou dokumentaci. Na tomto základě byla uvedená soudní rozhodnutí zrušena, a v letošním roce byl případ A. Atsajeva opět projednán soudy těchto dvou instancí, tentokrát ale s rozhodnutím, že má být vydán do Ruské federace.

V obou jednáních městského soudu rozhodoval stejný soudce ��“ přičemž rozhodnutí jsou zcela protichůdná: „nemá být vydán ��“ má být vydán“.

Rozhodnutí českých úřadů o vydání A. Atsaeva se opírá především o informaci českého zastupitelského úřadu v Moskvě a MZV ČR, která spočívá v tom, že účastníkům první čečenské války (kterým A. Atsajev byl coby velitel oddílu ozbrojených složek bojujících proti federální armádě), již dnes v RF nebezpečí nehrozí z důvodů vyhlášených amnestií.

S touto informací zásadně nemohu souhlasit, neboť je v plném rozporu s informacemi renomovaných světových organizací, zabývajících se ochranou lidských práv, včetně ruské organizace Memorial, vysoce oceněné v prosinci 2009 Evropským parlamentem, které naopak hovoří o stupňujícímu se pronásledování bývalých účastníků všech fází čečenského odboje.

Sám jsem jako novinář a filmový dokumentarista v čečenské válce mnoho let pracoval, řada mých přátel v ní zahynula. Situaci tam znám velmi dobře a mohu potvrdit, že vývody našeho velvyslanectví neodpovídají pravdě. Kdyby to pravda byla, nezahynula by ani moje dobrá přítelkyně, ruská novinářka, s níž jsem v Čečensku pracoval, paní Anna Politkovskaja.

Ali Atsajev také v loňském roce požádal v ČR o politický azyl. Žádost byla Odborem azylové a migrační politiky MV ČR odmítnuta, avšak po podání odvolání p. Atsajevem rozhodl Městský soud v Praze 1.12. 2009 o zrušení tohoto rozhodnutí s tím, že:

„Žalovaný se dostatečně nezabýval otázkou, zda žádost byla podána pouze s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění nebo předání k trestnímu stíhání do ciziny, nebo i z azylově relevantních důvodů“.

Dále se v rozhodnutí Městského soudu cituje:

„(Žalovaný ��“ OAMP MV) Dopustil se tím nezákonnosti, která má za následek nepřezkoumatelnost daného rozhodnutí.“

 

Přes toto soudní rozhodnutí se však OAMP MV ČR dále žádostí o azyl p. Atsajeva nezabýval, a naopak intervenoval ve věci vydání p. Atsajeva do RF s tím, že toto vydání doporučuje.

Výše uvedená fakta, na základě kterých je život p. Atsajeva v případě vydání do RF v přímém ohrožení, jsou natolik znepokojující, že si Vás dovoluji, vážená paní ministryně, požádat o intervenci do případu.

 

 

 

S přátelskou úctou

 

Jaromír Štětina

 

senátor

místopředseda Výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost

 

 

 

 

 

V Praze dne 10. 3. 2010

 

 

 

příloha: vyjádření Světlany Gannuškinové

 

 

«�“РАЖ�“АНСКОЕ СО�“ЕЙСТ�’ИЕ» Региональная общественная благотворительная организация помощи

 беженцам и вынужденным переселенцам

 

Телефон: (499)973-54-74         Факс: (495)251-53-19 ИНН  7708037113
Адрес при�’мной: 127006, Москва, Р/с 40703810338320100413, в/с 40703840638320100413
�“олгоруковская ул., д.33, стр. 6
(проезд до ст. метро «Новослободская»)
в Марьинорощинском ОС�‘ № 7981
Сбербанка России, г. Москва,
При�’мные дни: понедельник, среда с 10 до 20 часов; пятница с 10 до 15 �’ИК 044525225
E-mail: sgannush@mtu-net.ru; ccaserver@mtu-net.ru Корр. сч. 30101810400000000225

10.3. 2010г.

                                                             Министру юстиции Чехии

�“-же �“аниеле Коваровой

 

Уважаемая г-жа Коварова!

 

Ко мне обратились представители общественных организаций Чехии, с которыми мы давно и продуктивно сотрудничаем с первых дней трагических событий в Чечне. Чешские неправительственные организации одними из первых начали работу в Чечне, они всегда были рядом с нами и хорошо осведомлены о текущей ситуации в этом регионе.

Обращение моих коллег касалось намерения выслать в Россию беженца, этнического чеченца, Али Ацаева, 1966 г.р., до выезда в Чехию проживавшего в г. �“розном. �‘ первую чеченскую кампанию Али Ацаев воевал на стороне Масхадова и занимал должность начальника отряда.

По сообщенным мне сведениям, против Али Ацаева 19 марта 2003г. было возбуждено уголовное дело по обвинению в причастности к убийству, имевшему место 4 апреля 2002г. �‘ конце 2008г. �“енеральная прокуратура РФ направила в Чехию запрос об экстрадиции Ацаева.

�‘ Чехию Али Ацаев приехал под чужим именем по паспорту �“рузии на имя Реваза Левидзе. По этому паспорту проживал в Чехии, имел небольшой бизнес, даже приобрел оружие, что означает отсутствие отпечатков его пальцев в базах данных лиц, поданных в розыск.

 

Не могу судить об инкриминируемом Ацаеву преступлении, поскольку этот случай мне не известен.

Однако время возбуждения против Ацаева уголовного дела приходится на полосу фабрикаций уголовных против чеченцев. Нам известно множество случаев, когда это происходило в разных регионах России. Кампания изоляции чеченцев от общества то затухала, то с большой силой разгоралась, начиная с конца 1999 г., и продолжается по сей день.

�‘ докладах, ежегодно публикуемых «Мемориалом» о положении чеченцев в России мы приводим много подобных фактов. Отмечу, что последний доклад в большой мере посвящен чудовищному положению чеченцев в пенитенциарной системе, откуда многим из них не удается выйти живыми. (см.http://refugee.memo.ru/C325678F00668DC3/$ID/285E0DD1BD7C85ECC32575C30055042D).

 

Разумеется, наибольшему давлению и преследованиям подвергаются те, кто имел хотя бы малейшее отношение к стороне, противостоявшей федеральным войскам: воевавшие в первую или вторую кампании, родственники членов Н�’Ф (незаконных вооруженных формирований), подозреваемы (часто без всяких оснований) в сочувствии Н�’Ф.

С 25 февраля по 1 марта 2010г. я находилась в Чечне. �“олжна констатировать, что впервые за много лет столкнулась с таким уровнем всеобщего страха и подозрительности. Жители, потерявшие все после того, как их дома были сожжены людьми Кадырова, уволенные с работы, находящиеся в страшной нужде запуганы до такой степени, что несколько из таких семей не решились придти к нам за материальной поддержкой.

„Не найдена“ и не допрошена свидетельница похищения нашей погибшей сотрудницы и друга Наташи Эстемировой. Есть фоторобот девушки, сообщившей нашим сотрудникам о том, что она видела момент похищения Наташи. Но следствие не смогло до сих пор ее найти и опросить.

�‘ настоящее время все еще последней сформулированной позицией У�’К�‘ ООН остается текст, написанный в начале 2008г., когда в Чечне было затишье. У�’К�‘ прекрасно понимает, что ситуация стала намного хуже, все запреты на похищения, которые на время были даны Рамзаном Кадыровым, сняты. Примером может служить похищение 3 ноября 2009г. сотрудницы �“атского совета по беженцам Заремы �“айсановой. Операцией, в ходе которой это произошло, руководил лично Рамзан Кадыров. Он не скрывает этого, цинично подчеркивает, что готов в любую минуту принять у себя следователя. Но следователь по делу о похищении Заремы не решается не только вызвать Кадырова к себе, но придти и допросить его на дому.

�’се жители Чечни должны постоянно и публично восхищаться не только достижениями социально-экономической сферы Чечни, но и личностью ее руководителя. Единственная, но далеко не стопроцентная гарантия безопасности, особенно для молодого мужчины, это находиться в окружении Рамзана Кадырова и совершать вместе с ним те кровавые преступления, которые сейчас в Чечне часто скрываются родственниками жертв, поскольку искать защиты им негде.

�‘ такой ситуации, как депортация, так и экстрадиция этнических чеченцев в Россию представляется недопустимой и находится в противореччи с Конвенцией ООН 1951г., а также с основными положениями Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

 

 

Председатель Комитета «�“ражданское содействие»,

член Правления Общества «Мемориал», член Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, член Правительственной комиссии по миграционной политике

 

Светлана �“аннушкина                        

 

 

 

 

10.únor 2010

Ministryni spravedlnosti České republiky

 

Paní  Daniele Kovářové

Vážená paní Kovářová!

 

Byla jsem oslovena zástupci veřejných organizací České republiky, se kterými máme dlouhou a produktivní spolupráci z prvních dnů tragických událostí v Čečensku.  České nevládní organizace byli jedny z prvních, které začaly pracovat v Čečensku, které byly vždy blízko nás, a jsou dobře informováni o aktuální situaci v regionu.

Apelace mých kolegů se týkala záměru vydat do Ruska  uprchlíka, etnické Čečence Atsaeva Ali, nar. v roce 1966, který před odjezdem do Česká republika žil v Grozném.  V první čečenské kampani Atsaev Ali bojoval na straně Maschadova a sloužil jako velitel jednotky.

Podle sdělených mně údajů, proti Ali Atsaeva 19.března 2003,  bylo zavedeno stíhání na základě obvinění z účasti na vraždě, k níž došlo  4. dubna 2002.  Na konci roku 2008  generální prokurátor Ruska zaslal do České republiky žádost o vydání Atsaeva.

Do České republiky Ali Atsaev přijel pod cizím jménem s pasem Gruzie vydaným na jméno Revaze Levidze.  S tímto cestovním pasem žil v České republice, zabýval se menším podnikáním, dokonce si pořídil zbraň, což znamená absenci jeho otisků prstů v databázi hledaných osob.

Nedokážu soudit o údajném činu Atsaeva, protože tento případ je pro mě neznámý.

Nicméně, doba zahájení trestního řízení proti Atsaevu připadá na dobu „výroby“ trestních řízení  proti Čečencům. Víme o mnoha případech, kdy k tomu docházelo v různých regionech Ruska.  Kampaň izolace od společnosti Čečenců se někdy tlumila, pak  zase rozhořela s velkou silou, a to se děje od konce roku1999, a pokračuje dodnes.

Ve zprávách, vydávaných každoročně organizací „Memorial“ o situaci Čečenců v Rusku, uvádíme hodně takových skutečností.  Zdůrazňuji, že nejnovější zpráva je z velké části věnována strašné situaci Čečenců ve vězeňském systému, ze kterého  mnoho z nich nemůže odejít živými.  (viz http://refugee.memo.ru/C325678F00668DC3/ $ ID/285E0DD1BD7C85ECC32575C30055042D).

 

Samozřejmě, že největšímu tlaku a pronásledování jsou vystaveni ti, kteří měli sebemenší vztah ke straně odpůrce federálních vojsk: ti, kteří bojovali v první nebo druhé kampani, rodinní příslušníci bojujících v ilegálních ozbrojených skupinách, ti, kteří se podezřívají z podpory (často bezdůvodně) těchto skupin.

Od 25. února do 1. března 2010 jsem  byla v Čečensku.  Musí uvést, že poprvé po mnoha letech se setkávám s takovou mírou strachu a podezření.  Obyvatelé, kteří přišli o všechno poté, když jejich domovy byly vypáleny muži Kadyrova, propuštěni ze zaměstnání, nacházející se v zoufalé bídě, jsou  zastrašeni do takové míry, že některé z těchto rodin se neodvážily přijít k nám pro materiální podporu.

„Nenajděna“ a nevyslyšena svědkyně únosu naší zemřelé spolupracovnice a přítelkyně Nataši Estemirovové.  Existuje policejní náčrt dívky, informující naše zaměstnance, že viděla okamžik únosu Nataši.  Ale šetření nebylo schopno ji zatím najít a vyslechnout.

V současné době stále je poslední formulací UNHCR  text psaný na počátku roku 2008, když v Čečensku byl relativně klid.  UNHCR překrásně chápe, že je situace mnohem horší, všechny zákazy týkající se únosů, které byly v uvedené v době dány  Ramzanem Kadyrovem, jsou zrušeny.  Příkladem je únos ze dne 3. listopadu 2009  zaměstnance Dánské rady pro uprchlíky Zaremy Gaysanovové. Operaci, při které k tomu došlo, vedl osobně Ramzan Kadyrov.  Ten to neskrývá, cynicky zdůrazňuje, že je připraven kdykoliv přivítat u sebe  vyšetřovatele.  Ale vyšetřovatel v případě únosu Zaremy nejen že ho nezve na výslech, ale ani nejde vyslechnout ho doma.

Všichni obyvatelé Čečenska neustále a veřejně musí obdivoval nejen úspěchy sociálně-ekonomické sféry v Čečensku, ale také  osobnost jejího vůdce.  Jediná, avšak nikoli absolutní záruka bezpečnosti, zejména pro mladé lidi, je provádět v bezprostřední blízkosti Ramzana Kadyrova  s ním ty krvavé zločiny, které jsou nyní v Čečensku často skrývány příbuznými obětí, protože se nemají kam obrátit za pomocí.

V takové situaci, jak deportace tak vydávání etnických Čečenců do Ruska je nepřijatelné a je proti  Úmluvě OSN z r. 1951. Stejně jako proti  hlavním ustanovením Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách.

Předsedkyně výboru „Občanské pomoci“

 

Členka správní rady společnosti „Memorial“, členka  rady prezidenta Ruské federace pro podporu občanské společnosti, instituce a lidská práva, členka vládní komise pro migrační politiku

 

Svetlana Gannushkina