Senátor Štětina odmítá metody zastrašování na parlamentní půdě

Tisková zpráva senátora Jaromíra Štětiny

Senátor Jaromír Štětina zaslal dnes senátoru Františku Bublanovi, místopředsedovi senátního Výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost otevřený dopis, v němž žádá senátora Bublana, aby nevnášel na půdu PČR metody zastrašování. V dopise též zdůrazňuje, že považuje zvolení senátora Bublana, bývalého vysokého činitele BIS místopředsedou výboru za střet zájmů. Současně upozorňuje na metody zastrašování, které BIS před časem používala a používá vůči svému někdejšímu důstojníkovi Hučínovi a táže se senátora Bublana, proč zastavil vyšetřování bombových útoků na Přerovsku koncem 90. let, když byly odhaleny stopy, vedoucí k severomoravským komunistům.
Senátor Bublan odpovídá na mou kritiku vyhrůžkami,“ zdůrazňuje senátor Štětina. „To považuji na půdě parlamentu za nepřípustné.“
Senátor Štětina poukazuje také na to, že demokratický stát potřebuje spolehlivé a parlamentem kontrolované tajné služby.

Mgr. Pavlina Hájková
asistentka a tisková mluvčí senátora Jaromíra Štětiny

V Praze dne 27. prosince 2012

Příloha: Dopis senátora Štětiny senátoru Bublanovi ze dne 27. 12. 2012

 

Dopis senátora Jaromíra Štětiny senátoru Bublanovi ze dne 27.12.2012

 

Vážený pane senátore Bublane,

 

 

žádám Vás, abyste na půdu Senátu PČR nevnášel metody zastrašování. Po podzimních senátních volbách jste se stal členem Výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost. Při volbách orgánů výboru jsem hlasoval proti Vašemu zvolení místopředsedou. Zdůvodnil jsem to Vám i všem členům výboru obavou z prorůstání tajných služeb do parlamentu a obavou ze zjevného střetu zájmů. Upozornil jsem na to, že jste v letech 1991 až 2001  pracoval jako vysoký činitel Bezpečnostní informační služby, jako ředitel operativních odborů BIS a posléze jako ředitel jedné z českých tajných služeb. Současně jsem Vám položil dvě otázky, na které jsem i přes dlouhodobé úsilí dosud neobdržel odpověď.

1) Proč jste jako vysoký činitel BIS zastavil vyšetřování teroristických bombových útoků koncem devadesátých let v okamžiku, kdy Váš tehdejší důstojník Vladimír Hučín poukázal na to, že stopy vedou k severomoravským komunistům?

2) Proč jste se podílel spolu s některými dalšími důstojníky BIS na kriminalizaci Vladimíra Hučína? Díky této kampani vedené za protiprávní spolupráce BIS a severomoravských  orgánů činných v trestním řízení byl  Vladimír Hučín rok  vězněn a žalován ze smyšlených trestných činů. Po sedmi letech ho všechny soudní instance očistily, přesto však příslušní důstojníci BIS nebyli vzati k zodpovědnosti. Vladimír Hučín a jeho podporovatelé jsou zastrašováni dodnes.

Je nepřípustné, aby se podobné metody staly součástí politického života parlamentu:  Nedlouho po zmíněných výborových volbách jste na půdě Vašeho senátorského klubu požadoval, abych nebyl nadále členem Výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost a uvedl jste nehorázné odůvodnění, totiž, že představuji bezpečnostní riziko pro náš stát. Toto nepravdivé a účelové tvrzení kategoricky odmítám. Před několika dny, 18. prosince jste mne na slavnostním shromáždění Senátu PČR požádal o rozhovor. Nabídku jsem přijal. „Ale nebude se vám ten rozhovor, pane Štětino, ale vůbec líbit,“ ukončil jste toto letmé setkání.

I tyto Vaše vyhrůžky, i vyhrůžky  pracovníků BIS v řadě posledních měsíců odmítám. Jakýkoliv rozhovor s Vámi povedu jen na půdě oficiálních orgánů Senátu PČR.

Rád bych zdůraznil, že demokratický stát potřebuje spolehlivé a parlamentem kontrolované tajné služby.

 

Tento dopis je otevřený, Poskytuji jeho text všem členům Výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost, jakož i mediím.

 

 

S pozdravem

 

Jaromír Štětina

senátor

 

 

V Praze dne 27. prosince 2012