Senátor Štětina je pro postavení mešity v Brně

Senátor Štětina se dnes zúčastnil diskuse Význam mezináboženského dialogu v multikulturní společnosti, kterou v prostorách Moravské zemské knihovny uspořádalo Americké velvyslanectví v Praze společně s Libertas Independent Agency. Americké centrum.

Besedy, kterou moderoval novinář Martin Komárek,  se též zúčastnili pražský imám Emir Omič, olomoucký budhista Petr Klásek a lidovecký poslanec Ladislav Macek. Diskutující  se společně zamýšleli nad otázkam, zda přistupujeme ke všem náboženstvím stejně a jak společnost vnímá náboženské symboly.

„Jsem zastáncem multikulturního konceptu světa a svoboda stavby svatostánků byla vždy ukazatelem svobodomyslnosti společnosti. Nebylo by špatné, kdyby se nová mešita v Brně stala kulturním centrem, které by systematicky sbližovalo islám a křestanství, dvě velké abrahámovské víry, a které by jasně a zřetelně odmítalo všechny teroristické činy radikálních islamistů. Měl by to být právě islám a jeho věřící, kdo se postaví proti zneužívání Koránu  pro partikulární politické cíle,“ zdůraznil na besedě Jaromír Śtětina.