Senátor Jaromír Štětina registruje trestní oznámení účastníků akce CzechTek

Jaromír Štětina nabízí účastníkům akce CzechTek, kteří podávají stížnosti a trestní oznámení proti víkendovému policejnímu zásahu, že bude jejich podání sledovat.

Cílem jeho iniciativy je  dohlížet na řádné prošetření s tím, že garantuje nezveřejnění důvěrných informací a osobních dat. K témuž vyzývá i ostatní osoby, které při událostech 29. – 31. července u Mlýnce utrpěly újmu a hodlají ji také řešit trestním oznámením.

 

Senátorovi Štětinovi, který již v pátek vyzval k ukončení násilných intervencí policie ČR proti účastníkům akce CzechTek, chodí desítky ohlasů od občanů ČR i od přímých účastníků. V souvislosti s některými svědectvími se Jaromír Štětina rozhodl z pozice senátora registrovat kopie jednotlivých trestních oznámení od postižených, kteří mu projeví svoji důvěru a o trestním oznámení jej informují. Chce dohlížet na jejich řádné a včasné prošetření. Bude přitom svůj postup konzultovat s právními poradci.

 

„Policejní zásah proti CzechTek považuji za neobhajitelný. Mám důvodné podezření, že policie se v řadě případů dopustila omezování osobní svobody, nepřiměřeného násilí, ohrožení zdraví a poškozování majetku. Tímto způsobem postupovala proti mladým lidem, kteří nic nerabovali, nechovali se násilně a chtěli se jen bavit na akci, kterou uspořádali na pozemku se souhlasem majitele. Chci nyní vyvinout tlak na to, aby se jejich stížnosti a trestní oznámení řádně prošetřily. Vyzývám proto účastníky, aby mi posílali kopie svých stížností a oznámení s tím, že jim garantuji utajení jejich osobních údajů. Utajení osobních údajů zaručuji i ostatním poškozeným osobám, které se rozhodnou podat trestní oznámení,“ říká Jaromír Štětina.