Senátní návrh ohledně ústavnosti KSČM nyní řeší vnitro

Praha 19. prosince (ČTK) – Návrh Senátu ohledně soudního posouzení, zda KSČM porušuje ústavu a zákony, má nyní v rukou ministerstvo vnitra. Chce si k návrhu vyžádat odborná stanoviska. ČTK o tom dnes informoval předseda senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM Jaromír Štětina. S odkazem na rozhodnutí horní komory připomněl, že návrhem by se měl na základě podnětu vlády zabývat Nejvyšší správní soud (NSS).

„Rozhodnutí vládních úředníků nemůže nahradit nezávislý soud,“ uvedl Štětina. Podle něj si je ministr vnitra Ivan Langer (ODS) vědom závažnosti dané věci, vyžadující přijetí závěrů v co nejkratším termínu. Zároveň si je ale „vědom odpovědnosti, která je s takovým rozhodnutím spojena, a nutnosti všechny aspekty dané věci náležitě a se vší vážností a odborností posoudit“, citoval Štětina z dopisu, který od ministra dostal.

Štětinova komise při dvouleté práci shromáždila řadu indicií, které podle ní nasvědčují porušování ústavy a nedodržování zákonů současnou komunistickou stranou. Senát je ve svém podnětu vládě z konce října označil za znepokojující a vážné. Předseda KSČM Vojtěch Filip poté oznámil, že postoj a postup horní komory je nelegitimní a nemůže mít žádné následky. Pokud by vláda na základě senátní výzvy podala podnět k NSS na rozpuštění komunistické strany, musela by počítat s odvetnými opatřeními ve formě právních kroků i odmítavým postojem řady zemí, kde jsou u moci komunistické vlády.

Závěrečná zpráva komise má i s přílohami několik stovek stran a obsahuje 76 nejzávažnějších indicií z dokumentů KSČM a projevů jejích představitelů. Podle získaných materiálů KSČM porušuje ústavu tím, že neodmítá násilí jako prostředek k dosažení svých cílů. Naopak marxismus-leninismus je podle ní spolehlivou ideologickou zbraní. Komunisté podle dokumentů, které komise shromáždila, podporují režimy používající násilí. KSČM na sebe podle Štětiny vzala úlohu sjednocení komunistického hnutí světa.

mhm mkv