Senát schválil novelu o informacích o životním prostředí

PRAHA 16. prosince (ČTK) – Úřady, firmy i jednotlivci by měli informovat občany o své činnosti a službách, pokud ovlivňují životní prostředí. Vládní předlohu, která s tím počítá, dnes schválil Senát. Novela začne platit v případě, že ji podepíše prezident Václav Klaus.

 

Hlavním cílem normy je včlenit do českého práva evropskou směrnici o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí. Podle novely by úřady či firmy informovaly například o různých koncepcích a strategiích či správních rozhodnutích elektronicky.

 

Lidé by díky předloze měli mít nárok na informace o stavu a vývoji životního prostředí, o opatřeních a dohodách včetně připravovaných, jež mohou životní prostředí ovlivnit, a dále o využívání přírodních zdrojů, správních řízeních týkajících se ekologie či stavu veřejného zdraví. Zájemci o tyto informace nebudou muset svoji žádost odůvodňovat. Žádost budou moci vznést ústně, písemně, ale třeba i telefonicky, elektronicky či faxem.

 

Zájemcům nemají být nadále zpřístupňovány informace, které neumožňují poskytnout předpisy, jež se týkají například ochrany utajovaných skutečností, osobních či individuálních údajů nebo obchodního tajemství. Také pokud by zpřístupnění informací mohlo nepříznivě ovlivnit ochranu životního prostředí, mohlo by to být důvodem, proč zájemci požadované údaje nedostanou.

 

Požadované informace by měly být zájemcům zpřístupněny nejpozději do 30 dnů a ve výjimečných případech do 60 dnů od obdržení žádosti. Informace mají být zpřístupňovány v pracovní době institucí, které je poskytnou, případně ve zvlášť stanovených úředních hodinách. Lidé si budou moci pořizovat výpisy a kopie z listin, do nichž by nahlíželi a informace z nich čerpali. Úřady a firmy, jež informace zveřejní, vypracují sazebník úhrady, kterou za poskytnutí informací budou žádat.

 

Senátoři Martin Mejstřík (za Cestu změny) a Jaromír Štětina (za Stranu zelených) navrhovali, aby novela lépe definovala postavení žadatelů. „Soudci nemají nástroj, aby mohli přikázat té či které organizaci, aby dala občanovi informaci,“ uvedl Štětina. Horní komora nicméně podpořila předlohu v podobě, v jaké ji schválili poslanci.