Senát: Iniciativa k novele trestního zákona

Veřejná správa | rubrika: Parlament | strana: 5

Skupina senátorů pod vedením Martina Mejstříka připravila novelu trestního zákona, ve kterém se zpřesňují ustanovení o podpoře a propagaci hnutí, která potlačují lidská práva. Změna spočívá v tom, že přímo v zákoně je uveden příklad hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť vůči jiné skupině osob. Senátoři Martin Mejstřík, Jan Horník, Jiří Liška, Soňa Paukrtová, Jitka Seitlová, Richard Sequens a Jaromír Štětina navrhují, aby v zákoně byly v této souvislosti konkrétně uvedeny pojmy komunismus a nacismus. Dle platného znění trestního zákona se trestného činu dopouští ten, kdo podporuje a propaguje hnutí potlačující lidská práva, kdo veřejně projevuje sympatie k podobnému hnutí či kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidum nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti. Za propagaci komunismu či nacismu je třeba považovat i přijetí označení politického uskupení takovýmto názvem, například Komunistická nebo Nacistická strana. Podle navrhovatelů je komunismus jedním z typů totalitního režimu, který používá násilí s cílem totální realizace státní ideologie ve všech oblastech společenského života. Znamená zásadní popření jakéhokoliv pluralismu, občanských práv a svobod, individuální svobody, zákonnosti především s ohledem na jeho základní teze spočívající ve zničení všeho, co ochraňuje a zajišťuje soukromé vlastnictví. Senátoři pod návrhem zákona podepsaní se domnívají, že komunismus importuje komunistickou revoluci do všech koutů světa pro „osvobození“ veškerého dělnictva. Nacismus jako další typ totalitarismu má dle důvodové zprávy tytéž devastující následky pro společnost jako komunismus. Tato ideologie se však liší svými základními tezemi – nadřazenost jednoho národa nad ostatními národy, ospravedlňující vydobytí si životního prostoru na ostatních národech, antisemitismus nebo vytvoření sociálně spravedlivého národního společenství. Navrhovatelé dále uvádějí, že oba výše uvedené „ismy“ sehrály v historii 20. století velmi podstatnou roli. Realizace politiky ve smyslu obou ideologií stála miliony lidských životů, proto senátoři považují za nezbytné, aby jak komunismus, tak nacismus byly v daném paragrafu přímo a nezpochybnitelně uvedeny. Podle senátorů je jedním z důvodů, proč navrhují konkrétní uvedení obou ideologií v zákoně, že v řadách orgánů činných v trestním řízení je mnoho zastánců pozitivistického přístupu k výkladu práva, což v praxi znamená, že tito soudci vycházejí pouze z doslovného znění zákona. Tento návrh zákona byl předložen Senátu v červnu a Organizační výbor rozhodl, že garantem projednávání bude Ústavně-právní výbor. Senátoři tohoto výboru doporučují návrh zamítnout. Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice doporučuje návrh zákona schválit a Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost bude návrh projednávat až v polovině září. Teprve poté se návrh dostane na schůzi Senátu. Pokud senátoři návrh schválí, musí se k němu ještě vyjádřit Poslanecká sněmovna a opětovně Senát. Zákon by platil až po souhlasném podpisu prezidenta republiky. Jeho účinnost je stanovena dnem vyhlášen