Sadista, nebo lidumil?

Souboj argumentů

O minulosti komunistického poslance Vondrušky s europoslancem Miloslavem Ransdorfem (KSČM) a senátorem Jaromírem Štětinou (nestraník).

Může poslanec Vondruška dál pracovat v Poslanecké sněmovně, když se provalila jeho minulost vězeňského dozorce za minulého režimu?

Miroslav Ransdorf
V právním státě platí presumpce neviny. V tomto směru věřím poslanci Vondruškovi, že je nevinný a že svou nevinu obhájí i před soudem.

Jaromír Štětina
Obecně mi nevadí povolání vězeňského dozorce. Je to povolání jako každé jiné, i když bych si ho zřejmě nezvolil. Důvody, proč by neměl být pan Vondruška poslancem, jsou mnohem hlubší než příslušnost k profesi.

Bývalí političtí vězni vypovídají, že je Josef Vondruška fyzicky týral…

Miroslav Ransdorf
Panu Hučínovi a spol. nedůvěřuji, oni mají dost práce sami se sebou. Počkám, jak dopadne soud.

Jaromír Štětina
Týrání je trestný čin. Nezáleží na tom, zda Vondruška týral vězně politického, či kriminálního. Odstoupit by měl a předpokládám, že jej straničtí kolegové hodí přes palubu, neboť se i pro ně stal přítěží. KSČM za jeho kandidaturu nese plnou zodpovědnost, neboť byl kandidátem partajní organizace. Jeho nominace je jen dalším důkazem, že v sobě mají komunisté zakódovanou afinitu k násilí.

Myslíte, že bude Vondruška nakonec zbaven imunity?

Miroslav Ransdorf
Ani poslanec Vondruška se nebrání tomu, že by celou záležitost projednal soud, a myslím, že jej kolegové poslanci zbaví imunity a líčení proběhne. Panu poslanci i celé KSČM jde o očištění.

Jaromír Štětina
Pochybuji, že pan Vondruška někdy pochopí, že se dopustil nemravných činů. Vždycky se bude, stejně jako dozorci nacistických a stalinských kriminálů, odvolávat na plnění rozkazů. Pokud budou činy promlčené, odsouzen nebude, ale Poslanecká sněmovna by mohla dát najevo, že političtí vězni, které šikanoval a týral, stojí na hodnotovém žebříčku výše než jejich bachař.

Co si myslíte o názorech, že se KSČM jako jediná z komunistických stran v bývalém východním bloku nereformovala v tzv. moderní levicovou stranu?

Miroslav Ransdorf
To je naprostá pitomost. Naše strana má jiné stanovy, program i název, který vzešel z vnitrostranického referenda. O komunistických idejích by se mělo diskutovat hlavně na úrovni filozofů.

Jaromír Štětina
KSČM je poslední stalinistickou stranou a zároveň nejsilnější komunistickou stranou v Evropě. KSČM se nikdy nereformuje, protože komunismus je nereformovatelný. KSČM je ohrožením demokracie a je třeba proti ní postupovat právními prostředky, to jest rozpustit ji.

Jaká je podle vás budoucnost komunismu v Čechách?

Miroslav Ransdorf
Například v Itálii získali komunisté v parlamentních volbách 6•8 procent hlasů a s komunistickou stranou sympatizuje třetina všech mladých lidí, většina z nich ale nechodí k volbám… I u nás s komunisty sympatizují mladí. S volební účastí je to v Čechách podobné jako v Itálii.

Jaromír Štětina
Starou generaci nahrazuje nová. Budoucnost komunismu u nás neprosazují jen členové strany, ale především elektorát KSČM. To nejsou žádní starci.

Foto popis|