S tím nemohu souhlasit

Musím se přiznat, že Kojzarův článek v Haló novinách (9. 12.) mě vyděsil. Jeho úvahu o dědičném hříchu, či dokonce o účelových tvrzeních landsmanšaftu a jejich spojitosti s finančním problémem KSČM, jsem nepochopil. Nejen to, pokládám ji za nehoráznost prvního kalibru. To snad v ÚV KSČM zasedají nohsledi landsmanšaftu? A to jenom proto, že mají odlišný názor než redaktor (či něco jiného) Kojzar? Článek mnou hluboce otřásl a nemohu než reagovat.
Byl jsem na zasedání ÚV a část Kojzarova tvrzení je nepravdou. Žádné hlasy o kolektivní vině funkcionářů, kteří přišli do funkcí později, jsem nepostřehl. Kteří to měli být? Tvrzení o rozplizlosti odpovědnosti až do krajů, či dokonce do okresů, je ubohá demagogie, opravdu hodná mistra pera, která každý článek začíná jako jeho milost Václav Havel: Já …
Jaroslav Kojzar si dovoluje proti interpretaci, kterou sám stvořil, protestovat. Nemá proti čemu. Navíc se ptám: Z titulu jaké stranické funkce protestuje? Až donedávna byl jen jedním z redaktorů Haló novin, možná s vyšší odpovědností. Jakou funkci, která by ho opravňovala k protestu, zastává nyní? Jako členu ÚV mi o tom není naprosto nic známo.
A přirovnávat členy ÚV k senátorovi Štětinovi a jeho argumentacím, či k vraždám komunistických funkcionářů v 50. letech, je doslova zvrácenost. Kojzar se rozmáchl ještě více, když napsal: Vím o řadě vedoucích pracovníků, kteří byli nejen za nevýhodné smlouvy či transakce odvoláni, ale skončili i před soudem. Tedy socialistickým. Tady neplatila kolektivní vina. Jako sláma z bot z jeho zvrhlého článku trčí snaha přibít na pranýř (odvolaného) místopředsedu Exnera. Kojzar nepřímo navrhuje, aby byl Exner pohnán před soud. Svinstvo. Na rozdíl od Kojzarem uváděných případů tunelování jsem přesvědčen, že Exner netuneloval a neobohacoval se. Pokud pochybil a zklamal důvěru, kterou mu dal VV, pak VV nese odpovědnost alespoň za to, že k jednání a podpisu nepověřil kvalifikovaného člověka. Tak a ne jinak to zaznělo na zasedání ÚV. Tak se to také odrazilo v usnesení. Kojzar je asi nečetl a navíc měl tu drzost, že napadl členy nejvyššího stranického orgánu mezi sjezdy, tedy ústředního výboru, a obvinil je, že »nalézáme desítky omluv, proč by neměla být vyvozena konkrétní odpovědnost, a dokonce všemu nasazujeme ideologické rozměry«. Nuže, ideologický rozměr tomu dodává jen a jen Kojzar.
Toto stranické prádlo jsme si měli vyprat doma. Už v průběhu sporného období vypouštěli nenávistnému pravicovému tisku vnitřní, a tedy důvěrné informace někteří odpovědní, ale veskrze nezodpovědní funkcionáři. Jejich jména jsou tradičně známa a nic se s tím dlouhodobě nedělá. Snad aby z toho nebyla ideologická záležitost.
Každý však za své činy, alespoň to Kojzar tvrdí, má nést individuální odpovědnost. Kde je tedy odpovědnost těch, kdo spolupracují s nenávistným tiskem více než s Haló novinami či dokonce Naší pravdou? A kde je Kojzarova odpovědnost za další rýpání v bolavé ráně? Doufám, že Kojzar bude v duchu vlastních výzev volán k odpovědnosti. Bohužel není možné jej odvolat z odpovědné stranické funkce; žádnou totiž nemá, ale do členů ÚV se pustil jako generální tajemník. K radosti těch, co nás chtějí zničit.

O autorovi| JUDr. Václav JUMR, člen ÚV KSČM