Rozhovor se senátorem Jaromírem Štětinou

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Dobré pozdní odpoledne. Začíná dalších dvacet minut. Vy posloucháte vysílání Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu a u mikrofonu je Martin Veselovský. Dnes je mým hostem senátorzvolený za Stranu zelených Jaromír Štětina. Dobrý den, pane senátore.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Pokud bych se na ulici zeptal určitého vzorku lidí na to, kdo je Jaromír Štětina, s velkou pravděpodobností by většina z nich nyní na sklonku roku 2006 odpověděla, že je to ten přesvědčený antikomunista. Těší vás takový obraz?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Pokud padne slovo antikomunista, souhlasím, odmítám pejorativní výraz, který komunisti používají, to je komunistobijce. Odmítám ho proto, poněvadž tady ty kroky, které podnikám, jsou právě proto podnikány, aby byly proti násilí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Byl to nějaký váš počáteční úmysl při vstupu do politiky vyprfilovat se právě skrz tohle to téma?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já se ani nechci profilovat skrz toto téma, ani necítím potřebu se nějakým způsobem profilovat, poněvadž mým hlavním úkolem je podílet se na tvorbě zákonů a tohle to mám v podstatě jako přidruženou výrobu. Ale faktem je, že v předvolební kampani jsem jasně prohlašoval, že budu vyhraněně protikomunistický.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Máte, pane senátore, v tom, teď to nemyslím pejorativně, ale protikomunistickém tažení nějaký cíl?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Ano. Cíl je …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Kam směřujete?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Cíl je pro mě jasný. Zbavit náš demokratický systém té nesystémové strany, nedemokratické a podle mého soudu archaické, to je Komunistické strany Čech a Moravy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Jsme podle vás osamělou zemí v tom středoevropském regionu, nebo jak se díváte na ty poskomunistické strany v ostatních zemích, v Polsku, v Maďarsku?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
My jsme, my tady jsme jedinou zemí, která ty dinosaury ještě má. My jsme skutečně jedinou zemí v postsovětském prostoru, která tady má typickou stalinskou komunistickou stranu, která se nereformovala. Já bych k tomu poznamenal jednu takovou zajímavou věc. Lidé to moc nevědí, ale je to poměrně nedávno, snad šest týdnů možná, kdy i člověk, který se s komunismem vypořádával před sedmnácti lety, Václav Havel, řekl, pokusím se citovat doslova: „My jsme si tenkrát mysleli, že se komunistická strana reformuje, a ona to neudělala. Myslím si, že existuje možnost sbírat validní důvody k tomu, aby byla rozpuštěna.“ To řekl po šestnácti a něco letech Václav Havel.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Od konce listopadu tohoto roku jste opět v čele senátní dočasné komise pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy. Ten název, neměl by ústavnost čehokoliv posuzovat ústavní soud?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
To je jenom vlastně taková mluvnická hříčka, tázat se, jak se tážete. Ta komise posuzuje ústavnost, ale nemá vůbec žádné právo vyvozovat ze svých závěrů nějaké důsledky. Mimochodem je také chybné mínění, že politickou stranu může zrušit nebo zakázat ústavní soud. Není tomu tak. Je jenom jeden skutečný právní postup, jak se dá strana rozpustit. Už to bylo použito například při rozpuštění Sládkovců. Politickou stranu může rozpustit podle zákona o politických stranách pouze Nejvyšší správní soud, a to na popud buď vlády nebo prezidenta. Ale na vládu nebo na prezidenta se může obrátit každý a požádat ho, aby to udělali, třeba i vy se můžete obrátit, ale není vyloučeno, že se v případě, že se důvodná podezření o neústavnosti potvrdí, že se na prezidenta nebo na vládu obrátí i naše komise, nebo možná celý Senát. Nevím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Říká v těchto dvaceti minutách senátor Jaromír Štětina. V názvu vaší dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM se alespoň podle mého názoru skrývá určitý pohled nebo názor, podezření, že KSČM nesplňuje ty ústavní limity. Které podle vás nesplňuje?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já jsem samozřejmě přesvědčen o tom, že to nejsou jenom důvodná podezření, ale že je to faktické porušování ústavy a zákona o politických stranách. Já vycházím z toho, že my musíme ta podezření důkladně prošetřit a bude-li tomu tak, tak bychom měli žádat, aby se postupovalo podle práva. V podstatě celý ten postup je postup čistě právní. My si neděláme žádné nároky k tomu, abychom nějakým způsobem postihovali jakoukoli politickou stranu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Zkuste být konkrétnější, která jsou ta podezření, že se KSČM odchyluje od ústavy.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já vám řeknu jednu nejvážnější, a to je porušení článku pět české ústavy. Pokusím se ocitovat nebo parafrázovat ten článek. Ten článek říká, že součástí našeho politického systému mohou být jen ty strany a hnutí, které odmítají násilí jako prostředek k dosáhnutí svých politických cílů. A já se domnívám, že právě tento článek Komunistická strana Čech a Moravy porušuje, a to jak vzhledem ke své minulosti a k minulosti své předchůdkyně, tak vzhledem do budoucnosti ve svých programových dokumentech.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Jakým způsobem vlastně pracuje komise? Jak zkoumáte ústavnost?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Komise je mlaďoučká. Komise vlastně zasedá …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Jak bude pracovat?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Komise zasedala jenom jednou. Zatím jsme si uvědomovali, jakým způsobem bychom měli pracovat. Bude pracovat zřejmě dlouho. Poněvadž celá ta záležitost je záležitost běhu na dlouhou trať i navíc s překážkami, takže si myslím, že bude pracovat měsíce, možná to může být i několik málo let. V podstatě bychom rozdělili tu naši práci do dvou etap. První bude shromažďování dokumentů a druhá etapa bude posuzování těch dokumentů. Já dám příklad. Třeba budeme chtít zkoumat vůbec zrod KSČM. Ono totiž není úplně jasné, co KSČM je. Jsou dvě možnosti. Buďto KSČM je následnice KSČ, anebo, což si například myslí Konfederace politických vězňů, je to jenom regionální odnož KSČ, která vznikla tím, že se tam přidalo to, ty dvě písmena ČM, což znamená Čech a Morava. Kdybychom dospěli k tomu názoru a navíc potom soud kdyby dospěl k tomu názoru, že platí tato druhá varianta, bylo by to mnohem jednodušší, protože podle práva by byl potom použitelný zákon sto devadesát osm z roku devadesát tři, to je ten zákon o protiprávnosti komunistického režimu, který říká, že KSČ byla strana zločinecká.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Dlužno podotknout, že v tuto chvíli odkazujete na zákon, který nemá sankci, je to takzvaný deklarativní zákon.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Je to deklarativní zákon, ale samozřejmě by se lépe posuzovala protiústavnost, když ten zákon říká, že ta strana sama o sobě zločineckou je.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Hostem těchto dvaceti minut je senátor zvolený za Stranu zelených Jaromír Štětina. Posloucháte samozřejmě Český rozhlas 1 Radiožurnál. Vrátím se k tomu, pane senátore, když jste říkal, že vaše dočasná komise pro posouzení ústavnosti KSČM bude možná pracovat i léta. Myslíte si, že jsou vaši voliči spokojení, že za jejich peníze zkoumáte ústavnost politické strany, která už sedmnáct let existuje v demokratickém prostoru a celkem standardně ji volí více než deset procent lidí?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já si myslím, že část voličů spokojena je a část voličů spokojena není. Naše společnost je zcela jasně rozdělena. Ale podotýkám, že v podstatě to mám jako domácí úlohu, poněvadž přitom plním plně své povinnosti senátora, které z mé funkce vyplývají. Takže tato námitka, si myslím, že je celkem irelevantní. Ta námitka, že tu stranu volí deset nebo více obyvatel naší země, ta také neobstojí, poněvadž v žádném zákoně nestojí, že je možné zrušit stranu jen při tom a tom počtu členů nebo při tom a tom počtu voličů. A ty precedenty existují. Například strana Vlámský blok v Belgii byla největší politickou stranou v zemi a byla nekompromisně zrušena, poněvadž porušovala ústavu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
A teď možná taková osobní otázka, jak vy vlastně vycházíte v Senátu s oběma komunistickými senátory?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
My o nich moc nevíme. Oni sedí na tom úplně levém bloku na zadních horních sedadlech a abych pravdu řekl, já jsem ocenil jejich postoj k tomu, když jsme přijímali usnesení o zřízení této komise, oni nevystoupili. Oni neprotestovali. To mě dost překvapilo. Možná, že porušili nějakým způsobem stranickou kázeň, anebo možná něco v nich bylo, proč nevystoupili hlasitě proti zřízení této komise.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Mě by to zajímalo čistě lidsky, protože jestliže se takto angažujete proti komunistické straně, tak přece jenom se s těmi dvěma lidmi musíte občas potkávat, jak s nimi vycházíte lidsky? Jestli vůbec.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Lidsky vycházím tak, že řeknu dobrý den a tím pro mě ty styky končí, poněvadž já jsem zastáncem toho, že s politickými představiteli Komunistické strany Čech a Moravy slušný politik nemluví. Není to obecným zvykem, ale já to dělám proto, ne proto, že bych měl nějaký pocit štítivosti nebo nepřízně, já to dělám proto, poněvadž komunisté potřebují, aby se s nima mluvilo, aby mohli neustále deklarovat, že jsou tou normální stranou. Podívejte se, všichni politici si s náma sedají ke stolu. Dyť my přece jsme normální zvolená politická partaj. A proto to nedělám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Ale oni jsou normální zvolená politická partaj.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Oni jsou normální zvolená politická partaj, ale porušují zákon, k čemuž je důvodné podezření. To je jediný princip, který přijímám, zjistit, jestli porušují zákon, nebo ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Na druhou stranu vy, který stojíte v čele oné dočasné komise, tak rovnou předem deklarujete, že jste přesvědčen o tom, že ano, že porušují zákon. Není ta úvodní premise z hlediska čistě vědeckého, kdy si tedy stanovíte někde nějaký jaksi obraz, který potom, jak to vypadá, se snažíte akorát naplnit tím, co budete dělat.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Přiznávám naprosto bez mučení, že jsem přesvědčen o tom, že ta strana je nesystémová a porušuje zákon, ale ta komise má devět členů a tam nemusí být všichni. Já neznám ještě názory členů té komise a myslím si, že i kdyby všichni byli proti komunistické straně Čech a Moravy přesvědčeni, že porušuje zákon, tak je to nijak nediskvalifikuje v tom, aby mohli zasedat. My potřebujeme pracovat naprosto chladně a zjišťovat, kde ten zákon byl porušen.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Tomu rozumím, pane senátore, jak můžete pracovat vy chladně, když, jak tady říkáte, že jste předem přesvědčen, že zákon porušují?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
To ještě neznamená, že nebudu kvůli tomu vyskakovat z okna. Víte, já tady nepoužívám vůbec žádné emoční páky. Mě celá ta práce nezajímá jenom proto, že by to bylo například vzrušující nebo že bych s tím naplňoval nějaké své ambice. Já jako senátor mám povinnost mimo jiné a také jsem to sliboval, dbát o to, aby byla dodržována ústava. A jestliže zjistíme, že nějaká politická strana ji nedodržuje, tak máme jenom dvě možnosti. Buďto zrušit ústavu, nebo zrušit tu politickou stranu. A odpovědi na tuto otázku bychom se chtěli dobrat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Pane senátore Štětino, jak byste si vlastně představoval konkrétně osud Komunistické strany Čech a Moravy?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já si myslím, že by se Komunistická strana Čech a Moravy měla rozpadnout a pravděpodobně k tomu dříve nebo později dojde.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Rozpadnout znamená nějakým vnitřním procesem?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Nějakým vnitřním procesem a možná, že tento tlak, já přiznávám, že to určitý tlak je, by k tomu mohl napomoci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Tlak například vaší dočasné komise?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Tlak naší dočasné komise, a to není jenom tlak naší dočasné komise, to je tlak nejrůznějších aktivit, poněvadž ta antikomunistická aktivita za posledního půldruhého roku nevídaně vzrostla a ten tlak podle mého soudu povede k tomu, že se skutečně odštěpí od toho stalinského jádra nějaká jiná politická strana, bude se jmenovat třeba dělnická, jako se to stalo v jiných zemích postsovětského prostoru, a část toho voličstva, to jsou ti, kteří mají afinitu k násilí, který jsou tam proto, že chtějí vzít ty zbraně a jít svrhnout ten nenáviděný režim, ta buďto vypadne z politiky, anebo se přidá k pravicovým extrémistickým snahám. Jsou některé úvahy o tom, myslím, že dost podložené, že těch lidí, kteří mají tu afinitu k násilí a jsou tam pro to násilí, je asi dvacet procent.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Máte ten předpoklad, o kterém jste teď mluvil, pane senátore, to znamená, že by se KSČM mohla rozštěpit, máte ho podpořený i nějakým faktem, anebo je to jen úvaha, že by to tak mohlo být?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já myslím, že to je úvaha, žádný fakt o tom nemám, ale jisté náznaky jsou, a to jsou ty, ta vnitřní jednání a vnitřní spory v samotné komunistické straně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Máte na mysli například odvolání místopředsedy Exnera?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Ani ne to, ale teďka například poslední velmi prudký spor mezi Filipem a Grebeníčkem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
To znamená, spor pro vás jakoby spor mezi tou měkkou a tvrdou částí?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Tak, jako já si nemyslím, že některý z nich představuje nějakou měkčí část. Já si myslím, že oba představují tu část rigidnější. Ale přesto to vnitřní pnutí v té Komunistické straně Čech a Moravy existuje. Já to sleduju a je to vidět na reakcích. Vzpomeňte si například na poslední sjezd dvaatřiceti komunistických stran /nesrozumitelné/. Už to byla druhá akce podobného druhu. Ta musela stát miliony korun a celý ten sjezd byl svolán v podstatě kvůli té komisi a ostatním antikomunistickým aktivitám. Oni si přizvali na pomoc komunistické strany z celého světa a všechny ty projevy se vedly k zákazu KSM, což ministerstvo vnitra nedávno udělalo a k těm protikomunistickým aktivitám. Dokonce i Filip, když tam vystupoval, přiznal, že vlastně nikdy se nechtěli obracet a žalovat svým partnerům, ale že tentokrát to udělali. To je velmi nebezpečné, poněvadž vím, že tyto dva komunistické mezinárodní sjezdy, které tady byly, směřují znovu ke snaze vytvořit novou kominternu, komunistickou internacionálu, která by komunistické strany spojovala. Vzpomeňte si například, když pan Lim Blat, když Evropa přijímala tu protikomunistickou rezoluci letos, jak byl nešťastný a telefonoval mi to, že to byly především spojené síly ruských komunistů, myslím tím komunistické strany Zjuganova a našich komunistů, které blokovaly přijetí té antikomunistické evropské rezoluce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Říká v těchto dvaceti minutách senátor Jaromír Štětina. Když bychom chvíli fabulovali a představili si, že byla opravdu KSČM zrušená nebo rozpuštěná z nějakého legitimního důvodu, co by podle vás nastalo? Co by dělalo jejích zhruba devadesát tisíc členů a šest set osmdesát tisíc voličů?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já mám starost především o voliče i o některé členy. Já dostávám moc dopisů. Dostávám dopisy anonymní, to jsou takové, kde mi slibují, že mě stáhnou z kůže a pověsí na kandelábr, ty jsou velice častý. Občas je dám policii, ta to odloží, poněvadž samozřejmě nezjistí, kdo ty výhrůžky dělal. Ale dostávám taky celou řadu, který jsou psaný zjevně upracovanou rukou a ta dikce, která v nich je, je nešťastná. Oni se mě ptají, proč to děláte, proč nám boříte to, v co my jsme celý život věřili? A já vám řeknu, že když ty dopisy čtu, tak je mi nelehko u srdce, poněvadž si uvědomuju, kolik lidí a právě to je to voličstvo, na který vy se ptáte, je tou komunistickou, tím komunistickým vedením KSČM klamáno. Jim je říkáno, že to je Komunistická strana Čech a Moravy, která jim zaručí, že nebudou okrádáni, že nebudou ponižováni těmi bohatými a používají všechnu tu komunistickou rétoriku. A v podstatě je to umělé rozsévání nenávisti, které Komunistická strana Čech a Moravy dělá. Já pravidelně čtu deník Haló noviny. Já bych nikdy nevěřil, kolik zášti může být a jak uměle je vyvolávána a rozšiřována.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
No, a varianta, řekněme, nějakého pozvolného se navracení podle vašeho názoru zpátky jaksi k demokratickým principům a standardní politické straně, to znamená, omluva, více, řekněme, demokratických principů, a tak dále, to je podle vás schůdná varianta, nebo ne?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já myslím, že ne. Na to už je pozdě. Oni měli time out sedmnáct let k tomu, aby se reformovali. Ten Havel to docela pěkně vystihnul. Oni to neudělali a prostě už není na to čas. Oni naopak co se týče třeba omluvy, kterou zmiňujete, oni se omlouvat nechtějí. Já mám tady materiál, který se jmenuje Dokumenty šestého sjezdu, to je sjezd, který byl před dvěma lety a ještě dva roky do sedmého sjezdu ty dokumenty budou mít platnost, a tady je jasně napsáno, co se týče omluvy. Strana již před časem odmítla stále obnovovaný požadavek omluvy za některé činy, které se KSČ dopustila. Zcela jasně tady oficielní dokument deklaruje, že žádná omluva nebude. Co bude Komunistické strana Čech a Moravy dělat v tomto ohledu dál, to musíme vyčkat. Ale v každém případě si myslím, že tu politickou energii na její zrušení musíme udržet v rámci Poslanecké sněmovny, Senátu, v rámci práva. Já si myslím, že už máme ty možnosti, který nám přinesl listopad. Listopad nám dal ty páky demokratické, které nám to dovolují a už je čas pokojnými prostředky tu demokratickou revoluci z roku 1989 dodělat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Tak, abych se vrátil zpátky k dočasné komisi, senátní dočasné komisi pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy, myslíte si, pane senátore, že se pohybujete zcela v realitě politické, anebo jste někde v koutku duše přesvědčen o tom, že to prostě nemůže vyjít, aby někdo zrušil, rozpustil, byť podle zákona, třetí největší politickou stranu v zemi?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já si myslím, že to je možné. Kdybych to nevěděl, tak bych se do toho nepouštěl. Já nejsem politický dobrodruh ani altruista. Já prostě vím, že jsou tady důvodná podezření, že ta strana porušuje zákon. To je jediná pohnutka, kterou mám a pokud se to prokáže, tak opravu nezáleží na tom, jak ta strana je veliká.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Takových bylo dnešních dvacet minut, jejichž hostem byl senátor zvolený za Stranuzelených Jaromír Štětina. Děkuji za váš čas a na shledanou.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Na shledanou.