Rozhovor s Jaromírem Štětinou

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
A také senátor zvolený za Stranu zelených, známý antikomunistaJaromír Štětina. Dobrý večer.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Dobrý večer.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Na číslo 9001210 vám píše Kamil z Opavy. Pane Štětino, vy s tím pokusem o zákaz komunistů nedáte pokoj, jak dlouho ještě se o to budete snažit?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Tak především já se nesnažím o zákaz komunismu. A u komunistů takový termín v našem právním řádu neexistuje, u nás se strany mohou pouze rozpouštět. A co se týče rozpuštění Komunistické strany Čech a Moravy, já si myslím, že k tomu dříve nebo později dojde, protože je potřeba vyřešit onu právní schizofrenii, která tedy je, neboť KSČM porušuje ústavu našeho státu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Ústavnost KSČM právě teď posuzuje vaše senátní komise. Jak jste daleko?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
My jsme dostali za úkol od pléna Senátu, abychom posuzovali, zda KSČM neposuzuje článek 5 Ústavy České republiky. Já se pokusím ho krátce zrekonstruovat. Ten článek 5 říká, že součástí našeho politického hnutí mohou být pouze ty strany a hnutí, které odmítají násilí jako prostředek dosažení svých cílů, a to KSČM…

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
A to komunisté nedělají?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
To komunisté nedělají, komunisté ve svých programových dokumentech mají buďto přímo zakódováno použití revolučního boje, ne revoluce, ale revolučního boje a především jako hlavní píli své činnosti mají marxismus a leninismus. I Marx i Lenin opírá své učení o využití násilí. Dokonce v Marxově manifestu tam je slovo násilí asi pětkrát a o Leninovi vůbec nemluvě. Stát a revoluce Vladimíra Iljiče Lenina, to je velká příručka teroru a naši komunisté to mají jako pilíř své činnosti. To znamená, že jsou v plném rozporu s ústavou.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Takže zatím podle toho, co vy jste zjistili, to vypadá tak, že KSČM je protiústavní nebo to je pouze váš názor, který vy zastáváte jako jedinec v té komisi?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Ne, my máme tu komisi proto, abychom dospěli k tomu politickému konsensu, poněvadž v té komisi jsou zástupci různých stran. Sociální demokracie odmítla být v té komisi, ale těch devět ostatních členů má samozřejmě své politicky vyhraněné názory, ale já si myslím, že na tomto se shodneme. My jsme dostali za úkol, jako já a můj užší tým, od komise do konce dubna vypracovat zprávu, která má jednadvacet kapitol, ty kapitoly jsou určeny a my teďka do těch jednotlivých kapitol shromažďujeme všecky případy, kde Komunistická strana Čech a Moravy porušuje zákon, a to především zákon o politických stranách, který v paragrafu 4 jasně definuje, kdy může být která politická strana rozpuštěna. Kdyby vás zajímalo, tak vám řeknu, co to je.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Mě zajímá jedna věc. Vy jste si ten termín do konce dubna dali kvůli tomu, že komunisté mají v květnu svůj sjezd, takže vy jim do toho sjezdu chcete nějak zasahovat?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
My nechceme zasazovat, ale chceme vyslat signál, že je na čase, aby Komunistická strana Čech a Moravy začala řešit své vnitřní problémy, které tam jsou. Ten sjezd bude v Hradci Králové, je to sedmý sjezd Komunistické strany Čech a Moravy, a bude někdy v polovině května. To znamená, že ta naše zpráva bude hotová dříve. Co s ní bude, to záleží na tom závěru té zprávy. Já předpokládám, že ta zpráva shledá, že Komunistická strana Čech a Moravy porušuje, porušuje ústavu, ale shledá i jiné porušení zákona, na takové už jsme přišli. A potom je možné postupovat jedině podle platného zákona. U nás je to tak, že strana jakákoliv se rozpouští rozhodnutím Nejvyššího správního soudu a ten popud k tomu musí dát buďto vláda nebo prezident. Tak já si myslím, že naše komise, možná třeba i celý Senát, to nevím, nemohu za něj mluvit, doporučí prezidentovi nebo vládě nebo obojím, aby to podání u Nejvyššího správního soudu udělal.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Jenomže šéf komunistů Vojtěch Filip například říká, že byste se měl zamyslet nad vlastní minulostí, že takovou protekci jakou jste měl vy v bývalé KSČ nikdo v současné KSČM nemá, ani neměl. Co říkáte na jeho slova?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Mě to nepřekvapuje, poněvadž když o mě Haló noviny tři dny nepíšou, tak jsem celý nervózní. Já mám jako hobby pranici s bolševismem, stalinismem a Sověty už asi čtyřicet let.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Ale na co naráží Vojtěch Filip, když…

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já nevím, na co naráží. On naráží zřejmě na moje členství v Komunistické straně Československa, které trvalo někdy od jara roku 67 do konce roku 68. Na to  zřejmě naráží, a to mi prostě dává.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Jaromír Štětina na Frekvenci 1. Stále nám píšete na číslo 9001210. Jarda, Znojmo. Proč si své názory nejdete, pane senátore, vyříkat s nějakým komunistou do debaty, bojíte se?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já se nebojím, zejména se teda nebojím komunistů, poněvadž s nima mám dlouholeté zkušenosti, ale nechodím do debaty veřejné s nimi, poněvadž jim nechci dodávat legitimity. Oni to potřebují, aby s nimi ostatní politici diskutovali a dávali tím najevo, že oni jsou tou regulérní politickou silou v tomto státě. A já si myslím, že nejsou, proto s nima nehovořím.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Takže kdyby vás někdo pozval do debaty třeba s Vojtěchem Filipem, tak tam nepůjdete?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já bych tam samozřejmě nešel. Já pana Filipa na chodbě, když ho potkám v parlamentu, slušně pozdravím, ale do debaty s ním nepůjdu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
A kdybyste sem přišel do studia a tady seděl nějaký člen KSČM, tak odejdete?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Ano. Já už jsem to jednou udělal například v debatě s panem Železným v České televizi, kde byl pan Dolejš, také jsem odmítl vystoupit, pozdravil jsem pana Dolejše a ze studia jsem odešel.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
A co cítíte, když vidíte komunistu?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já cítím jenom to, že je tady porušován zákon. Já jsem prost jakékoliv nenávisti. Já odmítám to označování komunistobijce už jenom proto, že vlastně tu komunistickou stranu kritizuju proto, že ona sama adoruje násilí. Já jsem toho násilí v životě viděl tolik, že se mi protiví a je mi přímo proti srsti. Takže jestli něco cítím, tak to záleží na tom, kdo ten člověk je. Nemám vůbec žádný pocit nějaké averze vůči členům Komunistické strany Čech a Moravy.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Takže vy je pozdravíte, ale nebavíte se s nimi třeba ani v kuloárechSenátu?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Ne, nebavím, já to nepociťuju. Já třeba vůbec jsem nikdy nehovořil se třemi senátory Komunistické strany Čech a Moravy, kteří sedí u nás v senátních lavicích.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
A s Vojtěchem Filipem jste se někdy bavil?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Ne, nikdy jsem se s ním nebavil.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Takže kdybyste ho potkal na ulici, přejdete na druhý chodník, nebo ho pozdravíte a půjdete dál?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já si myslím, že by on pozdravit měl mě, poněvadž já jsem o mnoho starší než on.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Ale nepřešel byste na druhou stranu chodníku?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Ne, to přeci je neslušné, proč bych to dělal.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Jaromír Štětina je dnešním hostem v Press klubu na Frekvenci 1. Pane senátore, při prezidentské volbě chcete podporovat Jana Švejnara. V čem by byl lepší prezident než Václav Klaus?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Tak já si myslím, že je to z mnoha hledisek, že by byl lepší. Pro mě je to důležité, jaké stanovisko má Jan Švejnar ke Komunistické straně Čech a Moravy. To je pro mě to rozhodující.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Takže to rozhodlo. Nepřipadá vám ale na druhou stranu, že Jan Švejnar je před tou prezidentskou volbou, řekněme, velmi vstřícný ke komunistické straně?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já si myslím, že je vstřícný zrovna tak jako jeho protikandidát pan profesor Klaus, pan prezident. Vstřícní jsou oba, poněvadž oba chápají tu realitu to, že je tady politická strana, která má milion voličů, která je třetí nejsilnější v parlamentu a která má, řekněme, asi osmdesát tisíc členů. To je skutečně smutná realita těch osmnáct let po listopadu a nějakým způsobem se je potřeba s tím vypořádat. Ale ten rozdíl mezi Klausem a Švejnarem je v tom, že Švejnar tvrdě kritizuje Komunistickou stranu Čech a Moravy, což pan profesor Klaus nedělá.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Na druhou stranu Jan Švejnar třeba řekl, že komunisté jsou jiní než dřív. Také uvedl, že by jim rád pomohl s jejich reformací, aby aktivní politickou účastí zastavili trend slabých vlád. Taková slova se vám asi neposlouchají úplně dobře od člověka, kterému chcete dát svůj hlas při prezidentské volbě.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já si myslím, že má pravdu v tom, že jsou jiní. Poněvadž doba je jiná, jenom cíle mají stejné. To znamená použití násilí, o kterém já hovořím. Pan Švejnar vyjádřil své postuláty, které jsou čtyři, vůči komunistické straně naprosto jasně a není tady politik u nás, který by to udělal tak pregnantním způsobem jako on. Já jenom zkusím vám ty postuláty říci a neustále je opakuje. Švejnar říká, že KSČM jasně nedeklarovala potřebu našeho členství v NATO. Dokonce ve svém programu má vystoupení NATO, což znamená velká bezpečnostní rizika, první Švejnarův postulát. Druhý Švejnarův postulát říká, že KSČM nedeklarovala jasně právo na soukromé vlastnictví. Třetí Švejnarův postulát říká, že se nedistancovala od zločinů své předchůdkyně KSČ. A čtvrtý právě vychází z pochopení toho článku 5, který je porušován komunistickou stranou, a ten zní, že KSČM neodmítla násilí jako prostředek k dosažení svých cílů.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Na druhou stranu on říká, že by jim rád pomohl s jejich reformací. Vy si ale nemyslíte, že komunisté by byli reformovatelní?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já si myslím, že tady se pan Švejnar mýlí. Pan Švejnar se mýlí v tom, v čem jsme se mýlili my, když jsme například v roce 68 chtěli z vnitřku reformovat komunistickou stranu. Mýlil se pan prezident Havel, když si myslel, že budou lepší, že se zreformují. A mýlí se koneckonců i pan Švejnar, to je starý desetiletí se měnící omyl. Komunistická strana žádná na světě se dobrovolně nevzdá marxismu, leninismu a musí k tomu být přinucena, a to si myslím, že je potřeba udělat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Senátor Jaromír Štětina. Už za chvíli vám jako vždy a jako jediní nabídneme možnost přímo se zeptat našeho hosta, budete moci volat na číslo 257400999 a také od vás máme řadu esemesek, které nám posíláte na číslo 9001210. Pane senátore, měl by se podle vás Jiří Čunek vrátit do vlády?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Ano.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
A proč?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Protože Jiří Čunek se ničím neprovinil ani morálně, ani podle zákona.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Jenomže vy jste zvolen za Stranu zelených, nejste jejím členem, ale jste za ně zvolen a právě Strana zelených velmi brání návratu Jiřího Čunka do vlády, takže tam máte trochu rozpor.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Strana zelených to má trošku obtížné se svými představiteli, potažmo představiteli. Má ministra  zahraničních věcí, který je pro rakety, má pana Švejnara, který je pro ně také a je pro atomové elektrárny, já jsem pro návrat Jiřího Čunka. Jsme poněkud neposlušní podpůrci Strany zelených. Já si myslím, že je to tak dobře, poněvadž ta Strana zelených připouští jiné názory a já nejsem člen té strany, takže moje spolupráce se stranou je fakultativní a projevuje se vyjadřováním sympatií, páč si myslím, že v našem politickém spektru zelení být musí.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
A co vy ale říkáte na ten jejich postoj, že zkrátka oni říkají, že Jiří Čunek by se do té vlády vracet neměl a dokonce například Karel Schwarzenberg otevřeně říká, že on odejde z vlády, pokud by se do ní vrátil Jiří Čunek. Jak vy hodnotíte tyto jejich kroky?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já si myslím, že všechno to, co se tady odehrálo, je výsledek nepřiměřeného mediálního tlaku a především způsobu, jak byl Čunek obviněn. Já stále upozorňuji na to, že ty orgány činné v trestním řízení, které dostaly na starost celou tu kauzu, to jsou ty přerovské orgány a přerovské státní zastupitelství nebo přerovská policie, která to půl roku nebyla schopná vyřešit, že je to tatáž parta, která sedm let ničila Vladimíra Hučína, která ho dostala na rok do basy jako úplně nevinného člověka, to je velmi podezřelé, poněvadž to tenkrát bylo na politickou zakázku a já mám podezření, že na politickou zakázku může být i ta snaha o zničení Čunka, která teda by byla prováděna velmi usilovně a řekl bych dokonce i velmi profesionálně, co se týče dehonestace.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Takže postoj Strany zelených k návratu Jiřího Čunka do vlády se vám nelíbí a s ním se neztotožňujete?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já se neztotožňuji co se týče postoje Strany zelených k návratu Jiřího Čunka do vlády.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
A mluvil jste o tom třeba s Martinem Bursíkem?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Ne, já jsem o tom mluvil s paní Kateřinou Jacques.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
A co jste jí řekl?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já jsem jí říkal, vy jste dostali pana Schwarzenberga tohoto velmi četného a principiálního muže do těžkého postavení a ona povzdechla a řekla, nevyloučila tuto možnost. Já si myslím, že to Strana zelených v těch prosincových vyjádřeních poněkud přehnala a teďka sklízí, teď sklízí plody. Já si myslím, že Schwarzenberg nemůže jako čestný muž vzít to prohlášení zpátky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
To znamená, že Karel Schwarzenberg bude muset opustit vládu podle vás, když…

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
To já nevím, to záleží na té noblese pana knížete Schwarzenberga, jak s tím vypořádá. Možná, že uzná, že se mýlil, možná, že to neuzná, mě to opravdu zajímá, jak dopadne.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Ale vy se potkáváte na chodbách v Senátu určitě, protože jste oba dva senátoři. Tam jste bavili o tom  jeho postoji ke kauze Jiřího Čunka?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Nebavili, poněvadž já jsem pana Schwarzenberga už dlouho neviděl. On sice sedí v jedné místnosti prakticky se mnou v Senátu, ale nebývá tam, protože je v Černínu. Naposledy jsme o tom spolu mluvili, když jsme pana Čunka vydávali, to už je…

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
To už je hodně dávno, to už je několik měsíců. Kdybyste si měl teď troufnout odhadnout, podle vás, vrátí se Jiří Čunek do vlády a zůstanou tam i zelení?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já si myslím ano, že to tak dopadne.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Takže zelení neodejdou všichni až na pana Schwarzenberga?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já nevidím tu snahu a nedovedu vám na to ani kvalifikovaně odpovědět, poněvadž já nechodím na stranická grémia. Nechodím na vedení strany. Já jsem skutečně fakultativní senátor pro Stranu zelených.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Ale nicméně říkáte, že si myslíte, že to takhle dopadne?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
To si myslím já sám za sebe.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Tedy Jiří Čunek se vrátí a zelení zůstanou?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Ano.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Vy jste zvolen za Stranu zelených, vy chcete do té strany přímo vstoupit?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Nechci, já nechci vstoupit do žádné strany. Já dokonce nechci už být ani senátorem za tři roky. Poněvadž jsem svobodomyslný člověk a celý život jsem si svobodu udržel a chci si ji udržet i nadále na stará kolena a znovu kandidovat znamená podřizovat své zájmy a své výroky tomu, aby člověk získal voličstvo, a to já nechci.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Senátor Jaromír Štětina na Frekvenci 1. Už za chvíli bude JaromírŠtětina jen a jen váš, a to na čísle 257400999 a už teď mu samozřejmě stále posíláte esemesky na 9001210. Roman z Hradce Králové se ptá: Pane Štětino, byl jste novinář, znáte dobře Rusko. Pokud budeme mít u nás radarovou základnu, hrozí, že na nás Putin skutečně namíří rakety?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já si myslím, že v současné době jsou to spíše výhrůžky, které mají ukázat Putinovu sílu před Rusy samotnými. Pak je to snaha rozštěpit Evropu, ale v budoucnu ta hrozba skutečně může nastat, poněvadž Rusko je naprosto nevyzpytatelné a myslím si, že potřebujeme pevné spojenecké smlouvy, které nám zaručí a budou garantovat bezpečnost před vzrůstající imperiálností Ruské federace.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Takže ten radar by v Česku být měl a měl by vlastně nás chránit před Ruskem?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Ne, ten radar nás nijak před Ruskem neochrání. Ten radar je skutečně pro případ vývoje raket dlouhého doletu v Íránu, ale to uzavření spojenecké smlouvy se Spojenými státy, ta deklarace spojenectví a zamontováním těch garančních požadavků, například vytvořením vojenské smlouvy, a vůbec přítomnost amerických vojáků na našem území může být silnou brzdou v jakýchkoli kritických situacích, které vzniknou v Rusku vůči nám.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Vy jste psal o Rusku. Změní se podle vás Rusko, když skončí Putin?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já si myslím, že Rusko jednou k demokracii doroste. To je jenom proces, který bude dlouho trvat. Zatím se bohužel stalo to, že Ruskou federaci ovládají přímo síly federální služby bezpečnosti, respektive KGB a je to svým způsobem horší situace než za existence Sovětskýho svazu. Tehdy ještě byla KGB kontrolována komunistickou stranou Sovětského svazu. Dnes už není kontrolována ani tou.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Jaromír Štětina na Frekvenci 1. Teď máte, pane senátore, půl minutu chráněného času, můžete si říct cokoli bez mého zásahu.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Děkuju, rád toho využiju a já bych rád, poněvadž jsme tady mluvili o panu prezidentu Havlovi a vím, že je v nemocnici, já bych mu rád popřál hodně zdraví, aby se vykřesal, poněvadž ho mám rád a myslím si o něm, že to je jediný státník naší moderní historie a my ho ještě budeme potřebovat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Půl minuta chráněného času, vy jste ji ani nevyčerpal. No, a teď vám všem dáváme jedinečnou možnost zeptat se senátora Jaromíra Štětiny úplně na cokoli. Press klub, Frekvence 1. Kdo nám volá a odkud? Dobrý večer.

posluchač
——————–
Jirka Máček z Plzně, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat pana senátora, já ho považuju tedy samozřejmě za velmi slušného člověka, ale trošku mě zaráží, že tvrdí, že se pan Čunek nedopustil ničeho morálního. Já teď nehodnotím, jestli se dopustil něčeho proti zákonu, to ne, tím je teda presumpce neviny. Ale to, jak to vysvětloval, to vám přijde morální? Odporoval si, lhal, bylo to úplně trapný vysvětlování. Samozřejmě připomínalo to pana Grosse. Já si nedovedu představit, že já bych třeba svýmu šéfovi takhle vysvětloval nějaký můj průšvih a že by pak někdo řekl, že to bylo všechno v pořádku.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Děkujeme vám za vaši otázku.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já tomu rozumím. Vy máte na mysli pravděpodobně ty sociální dávky. Já si myslím, že pan  Čunek je v této věci popleta, je mediálně neobratný. Vyjadřoval se neuvěřitelně protismyslně, ale nemyslím si, že by to bylo z toho, že je nemorální. Prostě to neustál v tom mediálním souboji s novináři.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Press klub Frekvence 1. Koho zdravíme a kam? Dobrý večer.

posluchač
——————–
Haló?

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Ano, já vás poslouchám a prosím ztlumte si rádio, slyšíme vás s ozvěnou. Tak už je to parádní, děkuju. Ptejte se.

posluchač
——————–
Zdravím pana Štětinu, je to jeden z mála charakterních lidí a celkem bych byl rád, kdyby přehodnotil svůj postup k budoucí politice. Když odejdou charakterní lidé, zůstanou tam jenom potvory.  Toť vše.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Nezměníte ten názor?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já nemyslím, že jsou tam jenom potvory. Já znám třeba u nás v Senátu celou řadu velmi noblesních lidí, kteří tam jsou. Jenomže prostě nejsou tak vidět, nepouštějí si hubu na špacír a dělají si svoji práci mnohem klidněji. Já jsem vidět díky tomu, že mám své spory a mám své menšinové názory a deklaruji je. Ale myslím, že i když tam nebudu, že tam zůstane celá řada slušných.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Takže nepřehodnotíte ten svůj postoj, po roce 2010 skončíte v politice?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Netlačte mě k tomu, abych říkal nikdy ne.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Frekvence 1 a pořad Press klub, dobrý večer.

posluchač
——————–
No, dobrý večer, tady je Pavel z /nesrozumitelné/. Slyšel jsem pana Štětinu, jak říká, že komunisti se chovají protiústavně. Zajímalo by mě, na co máme Senát, když projde protiústavní zákon a zákon proti základní listině práv a svobod. Jak je tohle vůbec možné?

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
A jaký máte na mysli, prosím?

posluchač
——————–
Poplatky u doktora.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Poplatky u lékaře. Jak je možné, že projdou poplatky u lékaře v Senátu? Pán říká, že to je protiústavní, teď to posuzuje mimo jiné Ústavní soud, jestli má či nemá?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já jsem byl na tom hlasování teď, když Senát schvaloval tu reformu. Já jsem byl připraven tu reformu schválit a zvednout pro ni hlas. A nemohl jsem to udělat, poněvadž ODS řekla hned ze začátku, že tento zákon se nebude projednávat, čímž pádem jsme ho museli vrátit Poslanecké sněmovně tak, jak přišel. To znamená, já jsem pro tu reformu a nepovažuju tu reformu za protiústavní. Já si myslím, že to je jeden z kroků k tomu, abychom se vypořádali s naší ekonomikou a s budoucími dluhy a nenechali v tom příští generaci.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Press klub, Frekvence 1, hezký večer.

posluchačka
——————–
Dobrý večer, pane Štětina

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Kdo nám volá a odkud?

posluchačka
——————–
Ale chtěla jsem se zeptat… Posluchačka ze severních Čech. Jak je to možný, že bývalí nomenklaturní kádři většinou dostávají jako výslužný u policie čtvrt milionu nebo přes sto tisíc odstupnýho, osm tisíc výsluhy měsíčně? Já to nechápu, vždyť šli proti obušku, teda proti vlastnímu lidu obuškem a ještě mají takovýhle výhody.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Rozumíme vám. Na shledanou.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Já to nechápu taky. Já si myslím, že to je velmi těžký proces debolševizace, který tady u nás probíhá, že jednou skončí a k tomu patří i to vzájemné mytí rukou, vzájemné se chránění mezi státními zástupci, mezi policisty. Je to nemravné, že to tak skutečně je, ale musí se krok za krokem. A já si myslím, že když se chce něco nového postavit, tak my nejdříve musíme utřít ten pobryndaný stůl, a to jest vypořádat se s tou komunistickou minulostí a s tou následnicí KSČ, KSČM, která tady je a pokračovat vzápětí v tom, abychom vyčistili policejní jednotky, abychom vyčistili státní zastupitelství a aby tam přešla nová  mladá generace.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Tady je Frekvence 1, Press klub, dobrý večer.

posluchačka
——————–
Posluchačka z Prahy, dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat pana poslance, jestli se opravdu, teda pana senátora, jestli si opravdu myslí, že když se přinutí komunisty vzdát té ideologie, jsem sice pro, jestli to splní svůj účel, jestli to trošičku nezavání systémem toho jako upálení mistra Jana Husa odvolej, jestli v podstatě ten problém nepřetrvá u nich dál vnitřně. Jestli opravdu je přesvědčenej, že přinutit je splní ten správný účel? Děkuju.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
Poprosím o stručnou odpověď.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Ano, já si myslím, že to není jediná cesta, poněvadž těch bolševiků je v jiných stranách taky velká spousta, ale někde se začít musí. Já si myslím, že nejdřív vyřešme jedno a potom se pusťme do toho druhého.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
——————–
To byl senátor Jaromír Štětina, host dnešního Press klubu. Děkuju vám a na shledanou.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /SZ/
——————–
Na shledanou.