Ředitel BIS generál Lang je trestněprávně odpovědný za zneužití pravomoci veřejného činitele

Senátor Jaromír Štětina dnes obvinil ředitele Bezpečností informační služby generála Jiřího Langa ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Podle senátora Štětiny BIS protiprávně dlouhá léta účelově kriminalizovala  někdejšího disidenta a důstojníka BIS Vladimíra Hučína. Senátor Štětina to dnes sdělil dopisem předsedovi Komise pro kontrolu činnosti BIS PS PČR Richardu  Dolejšovi. Důkazy o podílu BIS na organizaci kriminalizace Vladimíra Hučína senátor Jaromír Štětina již komisi  pro kontrolu BIS  předal.

 

Případ Vladimíra Hučína je krystalickým příkladem toho, jak mohou státní úředníci beztrestně ničit občany“,  zdůrazňuje senátor Jaromír Štětina.

 

 

 

 

Mgr. Pavlina Hájková

tisková mluvčí senátora Jaromíra Štětiny

tel. 776742420

 

 

 

 

Příloha:  Dopis senátora Jaromíra Štětiny Richardu Dolejšovi, předsedovi Komise pro kontrolu činnosti BIS PS PČR ze dne 2. 11. 2011

 

 

Vážený pan

Richard Dolejš

předseda

Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS

 

Poslanecká sněmovna PČR

Sněmovní 4

118 26 Praha 1 – Malá Strana

 

 

 

 

Vážený pane předsedo,

 

 

děkuji Vám za Váš dopis čj.   21/2011-SKBIS  ze dne 12. října 2011, v němž mi zasíláte podání ředitele BIS pana generála Jiřího Langa. S materiály jsem se seznámil, včetně těch, které mají difamační charakter. Snahu generála Langa odvrátit pozornost Vaší komise od případu Vladimíra Hučína  chápu, neboť generál Lang je přímo odpovědný za dlouholetou kriminalizaci a věznění  nevinného člověka. Generál Lang překročil v této kauze pravomoci veřejného činitele a jako ředitel je trestněprávně odpovědný.

 

Jsem přesvědčen, vážený pane řediteli, že náš stát potřebuje dobře fungující tajné služby, které se neskrývají za různými stupni utajení. Přeji Vám i členům Vaší komise v řešení této kauzy hodně síly. V tom, jak bude postupovat Vaše komise, se skrývá odpověď na otázku, zda je to parlament, kdo kontroluje tajné služby, nebo je tomu naopak.

 

 

 

S pozdravem

 

Jaromír Štětina

senátor

 

 

V Praze dne  2. listopadu 2011