Řeč Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu: Nouzová situace v Libyii a ve Středomoří

Europoslanec Jaromír Štětina vystoupil 11. září 2018 na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku:

Pane předsedající, vážená paní Mogheriniová, dámy a pánové, všichni s velkými obavami sledujeme vyhrocenou situaci v Libyi. Libyjci si zaslouží žít v míru a stabilitě. Tato vize se jim vzdaluje a my v EU musíme co nejefektivněji využít všechny dostupné nástroje, abychom napomohli tuto situaci změnit.

I při velkém respektu k odvedené práci OSN při stabilizaci země jsem osobně přesvědčen, že v současnosti, nyní, nelze trvat na prosincovém termínu voleb. Dnes ještě chybí politická, ústavní a organizační infrastruktura, zejména však bezpečnostní podmínky. Obávám se, že volby za této situace by vedly jen k další eskalaci násilí. Zároveň je nutné, aby Libye dostala nový impuls k řešení krize stability a politické transformace, realistický plán. Libyjci potřebují pokračování naší podpory jak politické, tak humanitární. A ještě bych chtěl vysoce ocenit, paní Mogheriniová, že EU otevřela svoje zastupitelství přímo v Tripolisu, nikoliv ve vzdáleném Tunisku.