Reakce na článek E.Steinskeho, šéfredaktora www.aurabia

Wilders porušuje zákony a je nebezpečný Edvard Steinsky, šéfredaktor www. eurabia.cz obvinil dne 30. 11. 2009 v Hospodářských novinách předsedu českého Senátu ze zbabělosti. Zareagoval tak na senátní rozhodnutí nepřipustit přednášku holandského poslance Geerta Wilderse na senátní půdě. Je to samozřejmě urážka. Dehonestuje přitom více toho, kdo ji vypustil, než toho, na koho měla dopadnout. Senát neodmítl Wilderse proto, že by se bál. Odmítl ho, protože patří mezi první povinností zákonodárců, aby ctili zákony.
Velký katolický exeget Hans Küng kdysi řekl, že na světě nebude mír bez konfesního smíru. Wilders cílevědomě konfesní smír popírá s jasným politickým kalkulem získat voliče. Rozpoutává vlny zloby a záště vůči velkému abrahámovskému náboženství. V České republice je to považováno za porušení zákona. Chce li pan Steinsky, aby mohl Wilders v Česku svobodně vyjadřovat své názory, nechť volá po zrušení zákona, nikoliv po jeho nedodržování. Dodržování zákonů je stejně důležitý pilíř jako svoboda slova.
Šíření zášti je příčinou nenávisti a ta zákonitě vede k násilí. Nacistická antisemitská kampaň vedla ke Křišťálové noci a koncentrákům, konfesní nenávist srbských bosenských medií vedla k vyvraždění osmi tisíc srebrenických mužů, ruská několikaletá antičečenská kampaň skončila válkou, v níž ruská armáda zabila osmdesát tisíc civilistů, několikaletá mediální národnostní nenávist ke Gruzínům vedla k válce v Abcházii a Jižní Osetii.
Wilders je nebezpečný.

Jaromír Štětina, senátor