Proti přerovskému bezpráví

Minulý čtvrtek přinesla přerovská listonoška přerovskému občanovi Vladimíru Hučínovi písemné vyhotovení osvobozujícího rozsudku Krajského soudu v Olomouci, který již před časem zamítl odvolání přerovského státního zastupitelství ve věci posledního „trestného činu“ někdejšího důstojníka BIS. Vladimír Hučín je po sedmi letech očištěn. Bylo to sedm let šikany, vykonstruovaného obviňování, policejních prohlídek, neustálého předvolávání. Sedm let mu orgány činné v trestním řízení v Přerově ničily život. Rok jej držely ve vazbě. Vodily ho v železech s koženým „medvědem“ kolem pasu. Veřejnosti představovaly Hučína jako nesvéprávného podivína až blázna a teroristu.Vladimír Hučín, který se zabýval jako člen BIS dlouhá léta levicovým extrémismem a způsoby neoprávněného poskytování bezpečnostních prověrek, příliš šlapal na paty komunistickým a kryptokomunistickým sociálně demokratickým kádrům na severní Moravě, a musel být tudíž zničen. Nestalo se tak jen díky Hučínově vytrvalosti. Na přímé ovlivňování Hučínovy kauzy ze strany tehdejší grossovské sociální demokracie musel nakonec poukázat i soud.

Dnes už není důležité, že součástí spiknutí proti Hučínovi byl i Mgr. Radim Obst, který systematicky bránil rehabilitaci Hučínových „trestných činů“ z doby komunismu. Ústavní soud dal Hučínovi plně za pravdu a dokonce mu ve smyslu zákona projevil za jeho protikomunistickou činnost v minulosti úctu. Důležitá a velmi znepokojující je však skutečnost, že tytéž orgány činné v trestním řízení, které se snažily likvidovat Hučína, měly celé měsíce v referátu kauzu Jiřího Čunka.

Je čas, aby byla z Hučínovy kauzy vyvozena zodpovědnost, aby bylo zabráněno další diskreditaci poctivých českých policistů a státních zástupců. Je čas, aby příslušné inspekční orgány otevřely pozadí přerovského bezpráví. Je to důležité pro zdraví naší mladé demokracie. Spojené síly komunistů a postkomunistů se otevřeně postavily proti vládě, otevřeně deklarují potřebu jejího svrhnutí, bojkotují reformní kroky a uměle vyhrocují atmosféru ve společnosti. Hučín je i sedmnáct let po listopadu živou výčitkou a varováním.

Jaromír Štětina